zondag 29 augustus 2010

”Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold”


Door E.J. Bron

Een interview met de Duitse islamcriticus Udo Ulfkotte in de Leipziger Volkszeitung

Kort nadat de voormalige senator (wethouder) van financiën in Berlijn, het huidige bestuurslid van de Deutsche Bundesbank Thilo Sarrazin, met zijn boek ”Deutschland schafft sich ab” de vinger weer eens op de zere plek heeft gelegd en gezorgd heeft voor een opstand onder alle ”goedmenschen” in Duitsland, verschijnt nu het nieuwe boek van de islamcriticus Udo Ulfkotte, getiteld: ”Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle im ’lustigen Migrantenstadl’.”

Hieronder een interview met Udo Ulfkotte in de Leipziger Volkszeitung:

De islamcriticus Udo Ulfkotte heeft net als Thilo Sarrazin een eigen analyse met betrekking tot de migratieproblemen in Duitsland uitgewerkt. Zijn boek is een bittere afrekening met de immigratiepolitiek.

LVZ (Leipziger Volkszeitung): Meneer Ulfkotte, Sarrazin schrijft het boek ”Deutschland schafft sich ab”, u publiceert een boek met de titel ”Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold – Armut für alle im ’ lustigen Migrantenstadl´”. Is het op dit moment chique om over een eventuele ondergang te schrijven?

Udo Ulfkotte: De ondergang is zeker nog een eindje verwijderd. Desondanks zijn we op de goede weg naar meer staatsschulden, meer criminaliteit, meer politieke en democratische lusteloosheid, en een snel toenemende ontevredenheid onder de mensen in dit land. In het Duitsland van het jaar 2010 hebben we dringend een discussie over de werkelijke getallen en feiten nodig, weg van de gemanipuleerde criminaliteitsstatistieken en mooier voorgestelde getallen van de sociale instanties. Het trefwoord daarbij luidt ”migratieachtergrond”. Wat bij iedere politieambtenaar, gevangenismedewerker, rechter en officier van justitie evenals bij medewerkers van arbeidsbureaus en sociale instanties al lang bekend is, wordt voor de burgers in dit land uitgebreid verzwegen, hoewel deze vooral in de dichtbevolkte gebieden dagelijks een andere ”realiteit” beleven en moeten meemaken

Artikel7.nu

"EU a disaster, illegal state built on false principles"
So, let's have a look at the possible consequences of this new legal system for a citizen in a democratic country like the Netherlands. Let's take Geert Wilders for example. Just in case our own judges cannot manage to get Geert Wilders behind bars and out of the way for our political elite, they can now simply wait till some Islamic European country (Bosnia, Kosovo, Albania, later maybe Turkey?) will charge him with insulting Islam or their prophet or some such "criminal" act (is Islamophobia a crime yet anywhere in Europe?), try him in absentia, have him picked up by this new European Stasi and dump him in a jail full of Muslim criminals. Well, we all know the outcome of that scenario. The perfect final solution for all his enemies; they will be able to keep their hands clean by pointing to European laws!

Oh, and any doubt that the same fate will ultimately await anybody who opposes Eurabia? And we thought sending ten policemen to arrest a cartoonist and threatening to disclose his identity was way over the top. We ain't seen nothing yet, baby!

Hundreds of years of struggle and bloodshed to achieve democracy and individual rights are being flushed down the toilet by the power-hungry elites of Europe. If we don't want to end up like serfs to this new aristocracy we may have to storm the Bastille once again...

zaterdag 28 augustus 2010

The Perfect Iranian Storm on the Horizon

August 25, 2010 - by Michael J. Totten

An interview with Israeli journalist Jonathan Spyer, who went undercover in the "strange dark kingdom" of Iranian-controlled south Lebanon.

Jonathan Spyer is not your typical Israeli journalist and political analyst. He has a PhD in International Relations, he fought in Lebanon during the summer war of 2006, then went back to Lebanon as a civilian on a second passport.

I can’t say I felt particularly brave venturing into Hezbollah’s territory along the Lebanese-Israeli border, but it takes guts for Israelis to go there. If Hezbollah caught him and figured out who he was, he would have been in serious trouble.

No one he met in Lebanon knew where he was from. Everyone thought he was British. And no one in Israel but his friends and colleagues knew he went back to Lebanon on his own. He decided, though, that he may as well “out” himself on my blog. His secret journey will soon be revealed anyway when his book comes out in November called The Transforming Fire: The Rise of the Israel-Islamist Conflict.

We met in Jerusalem this month and discussed his two trips to Lebanon—with and without a passport—and the perfect Iranian storm brewing on the horizon.

Read the interview at: Michael J. Totten

Religie van de vrede

E.J. BRON - 27 AUGUSTUS 2010


Woorden zijn ingewikkelde dingen. Praktisch iedere tiran, om het even hoe bloeddorstig, heeft over zijn veroveringsplannen met begrippen van de ”vrede” gesproken. In 1939 bijvoorbeeld ondertekenden nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie een verklaring, waarin ze hun verovering van Polen omschreven als de schepping van ”een veilige basis voor een duurzame vrede in Oost-Europa.” In hetzelfde jaar waarin Saddam Hussein Koeweit binnenmarcheerde, hield hij op de top in Amman een toespraak, waarin hij verzekerde dat ”de Arabieren zouden streven naar vrede en gerechtigheid in de hele wereld.” En hoe kan men iets tegen vrede hebben?

De Romeinen hadden de Pax Romana, wat vrede onder Romeinse heerschappij betekende. De ”vrede” die Hitler, Stalin en Saddam zich voorstelden, was dezelfde. Dictators en tirannen, zowel nationaal als ideologisch, formuleren de wereld als chaotisch en orde behoevend. Alleen onder hun leiding en op hun manier zal de wereld eindelijk vrede kennen.

Toen Lenin verklaarde: ”Zonder de ineenstorting van het kapitaal is het onmogelijk om de oorlog met een waarachtig democratische vrede te beëindigen”, gebruikte hij dezelfde basisthese als alle andere tirannen, net zoals de islam. Dat er geen ”ware vrede” kan bestaan zonder het creëren van een samenleving die zijn ideologie volgt. Voor Lenin moest iedereen zich aan het communisme onderwerpen. Voor Hitler aan het nationaalsocialisme. Voor Mohammed aan de islam. Ieder sprak van vrede, maar ze definieerden vrede alleen in begrippen van hun eigen ideologie en heerschappij.

Wanneer apologeten beweren dat de islam een religie van de vrede is, hebben ze gelijk. In zoverre, wanneer hij gelooft in vrede door verovering en zijn bedoelde staat van de vrede niet-moslims reduceert tot een tweederangs status. Omdat de islam echter globaal is en voor zijn grenzen geen limiet kent, bestaat zijn soort van vrede erin constant oorlog te voeren om het territorium van de niet-moslims te veroveren – en van de moslims van wie zij de legitimiteit niet erkennen. Daarmee bereiken ze ”vrede”.


De vrede van de islam heeft met datgene wat de meeste mensen onder vrede verstaan net zoveel gemeen als de verzekering van Hitler en Stalin met de realiteit te maken heeft dat zij een basis voor duurzame vrede zouden leggen. De vrede van de islam was en is, net zoals de vrede van Hitler, een uitdrukking van machtswil, van een geloof, dat de wereld niet goed zou zijn zonder dat Mohammed of Adolf of hun aanhangers deze bepalen.

Terwijl de meeste mensen vrede als de afwezigheid van oorlog definiëren, beschouwt de islam oorlog als een middel om vrede te scheppen. De Pax Islamica omvat de hele aarde met het doel van de Jihad. En zo draait de pré-Orwelliaanse dubbelspraak van de islam oorlog in vrede om en geweld in genade – zolang ze door moslims en tegen niet-moslims worden gepraktiseerd. Moslims mogen doden, maar ze kunnen geen moordenaars zijn. Moslims mogen terreur uitoefenen, maar ze kunnen geen terroristen zijn. Ze mogen dan wel volkerenmoord plegen, maar ze zijn er alleen maar beter door als ze dit doen. Want hun doel is altijd ”vrede”.

Op deze manier draait het islamitische systeem zwart om in wit en wit in zwart. Naties, die proberen zich te verzetten tegen islamitische terreur, zijn de misdadigers, omdat zij de vrede blokkeren. En de terroristen zelf willen alleen vrede, die alleen maar tot stand kan komen wanneer hun slachtoffers hun autoriteit accepteren. Ongeveer op dezelfde manier hoe nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie deze ”duurzame basis voor vrede” legden, doordat zij de bedreiging door Polen beëindigden.

Wanneer westerlingen het over vrede hebben en wanneer moslims het over vrede hebben, mogen ze dan wel het hetzelfde vertaalde woord gebruiken, maar ze bedoelen er allebei heel iets anders mee. Voor westerlingen is vrede niet van een ideologie afhankelijk. Voor moslims echter is vrede niet te scheiden van de islam. Op die manier, zoals in het Russisch ”Mir” zowel ”vrede” als ”wereld” betekent, wat een ironische interpretatie van iedere uitleg van vrede door de Sovjet-Unie tot gevolg had, creëert in het Arabisch de verbinding tussen islam en Salaam een eigen linguïstische complicatie.

Aslim, Taslim was de boodschap die Mohammed aan niet-islamitische heersers stuurde; letterlijk betekent zij: ”Onderwerp jullie en het zal jullie goed gaan”. Sindsdien werd deze boodschap door islamitische leiders, zowel politieke als religieuze, naar westerse leiders gestuurd. De veelzijdige betekenissen van ”vrede”, ”onderwerping”, ”compleetheid” en ”veiligheid”, die samenhangen met de naam van de religie zelf, spelen met de dubbelzinnigheid van ideeën. Vrede wordt tot capitulatie. Islam wordt tot veiligheid. En veiligheid betekent onderwerping.

Voor westerlingen kan vrede onafhankelijk van religie bestaan, voor moslims is vrede een theologische toestand in plaats van een politieke. Een politieke vrede zal door moslims nooit als iets anders dan een tijdelijke wapenstilstand worden beschouwd, via welke men een strategisch voordeel verkrijgt. Ware vrede moet theologisch zijn, waarbij niet-moslims de superioriteit van de islamitische wet en van de Koran erkennen. Om de ”compleetheid” met de Dar al-Islam te bereiken, moet men zich eerst aan hem onderwerpen. Aslim, Taslim.

Westerse apologeten van de islam brengen naar voren, dat hij een ”religie van de vrede” zou zijn. Dat impliceert, dat de islam vrede predikt, hoewel moslims in werkelijkheid alleen als in de context van de islam bestaand beschouwen. Deze theologie van de Pax Islamica maakt van iedere voorstelling van een vreedzame co-existentie een absurde grap, want zij definieert vrede alleen in eigen begrippen en behandelt alle anderen als opstandige ketter, die onderdrukt en volgzaam tegenover de islam gemaakt moet worden.

De islam is zeker niet vreedzaam. Hij beweert gewoon dat hij het enige middel zou zijn waardoor vrede kan worden bereikt. En hij ziet er geen paradox in om gebruik te maken van oorlog om deze vrede te bereiken. Niet anders dan Lenin deed, toen hij de pacifisten veroordeelde dat ze de strijd tegen de kapitalisten opgaven, die de ware oorzaak van de oorlog waren. Zo zien ook de moslims niet-moslims als de oorzaak van oorlog. Een moslim mag een Jihadist zijn, maar dat betekent alleen dat hij voor de vrede vecht. Net zoals de Rode Brigades. En zo integreren de moslims hun middelen in hun doelen. Moord wordt tot een daad van vrede, net zoals de religie, die hem beveelt.

Iedere vermelding van de religie van de vrede zou ons er aan moeten herinneren, dat de islam zelf de vrede als een nulstandspel beschouwt, waarin alleen moslims en diegenen die zich onderwerpen, vrede kunnen hebben. En alle anderen blijven een bron van oorlog en conflict. Toen de Israëli’s probeerden hun goede wil te laten zien door ”Shaloom, Salaam” te zingen, maakten ze zichzelf alleen maar belachelijk, want de woorden mogen dan wel gelijk zijn, de ideeën erachter zijn het niet. En niet-moslims, die over vrede praten, worden als personen behandeld die of hun onderwerping aankondigen of een tijdelijke wapenstilstand. Omdat het bestaan van een niet-islamitisch land in de Dar al-Islam niet kan worden getolereerd, net zoals een synagoge niet groter mag zijn dan een moskee, kan Israël nooit een vrede bereiken, die door moslims zal worden erkend. Slechts tijdelijke wapenstilstanden, als het geluk heeft.

Terwijl het Kalifaat zich uitbreidt in de wereld, zal dat niet alleen gelden voor landen als Israël of India, die geen vrede tegen welke voorwaarden dan ook kunnen bereiken, maar voor ieder land, om het even hoe bereidwillig het aan appeasement doet. Wapenstilstanden zullen aflopen en voor hen in de plaats zal oorlog komen.

Het hysterische geweld van het terrorisme is het antwoord van de moslims, die hun persoonlijke eer met die van de islam als geheel identificeren. Het is de overlapping van de stam en de theologie; dezelfde familie-eer, die ervoor zorgt dat vaders hun dochters doden, zit achter de zelfmoordbomaanslagen in naam van de Jihad. Een niet-moslim, die op welke wijze dan ook beter is dan een moslim, onteert hem individueel. Een land ongelovigen, dat superieur is aan islamitische landen, onteert de complete islam. Een islamitische leider, die ingaat op een deal met een ongelovige, onteert de islam en wordt daarvoor om het leven gebracht. Een islamitisch land, dat in vrede leeft met ongelovigen, zal terroristen hebben die zich tegen dit land verheffen en zullen zorgen voor een omwenteling.

De twee gezichten van de islam – het geweld en de ver verwijderde vrede die nooit komt – vormen de grens tussen zijn werkelijkheid en zijn mythologie. Net zoals de Sovjet-Unie stond op de nood en de ontberingen van de arbeiders, opdat zij op zekere dag onder het ware communisme zouden kunnen leven, cultiveert de islam het geweld in naam van de vrede, die nooit zal komen. Want het hieraan ten grondslag liggende smerige geheim van de islam bestaat erin, dat hij vanaf het begin niet meer dan een werktuig voor verovering, roof, verkrachting en moord is geweest. Van Mohammed tot op de dag van vandaag zijn de leiders van de islam mannen, die macht willen. De islam is hun middel om deze te krijgen. Zoals het nationaalsocialisme en het communisme dat voor anderen was. De islam is een ideologie van de macht, die zich vrede slechts kan voorstellen in begrippen van verovering.

”Geef me je geld en niemand zal iets overkomen”, zegt de straatrover. Hij brengt hetzelfde idee tot uitdrukking. Hij belooft vrede in ruil voor coöperatie. Mohammeds afspraken met niet-moslims waren dezelfde soort van vrede. Maar waar de straatrover rooft en verdwijnt, schiep Mohammed een permanent systeem van verplichtenden, waarin de niet-moslims dhimmi’s moesten worden, die beschermingsgeld aan de moslims betaalden en die van hen de hoogste scheidsrechter van alle ruzies maakten. Op een bepaald moment zou het er dan, ondanks alle afspraken, mee eindigen, dat Mohammed de resterende niet-moslims in de omgeving doodde, tot slaaf maakte en verdreef. En daarmee was de eerste Dar al-Islam geboren.

Bron:

http://www.nicht-mit-uns.com/nahost-infos/texte/0sknish100803.html

Auteur: Daniel Greenfeld

Bron oorspronkelijke artikel:

http://sultanknish.blogspot.com/2010/08/religion-of-peace.html

dinsdag 24 augustus 2010

When you're holding a hammer, everything looks like a nail.A Tennessee middle school football coach is looking to the future after his termination for alleged political incorrectness.

Twenty-six-year-old Bryan Glover is a Christian who co-wrote a song called “When You’re Holding a Hammer, Everything Looks Like a Nail,” which takes a dig at the current administration and what he believes to be the wrong moves for the U.S. He sent a link to his song to everyone in his personal e-mail inbox, which included parents from Grassland Middle School, where he coached football.

“An hour-and-a-half after sending out the e-mail, I got the phone call from the head coach saying that he had had complaints from parents; he was told to fire me,” the former coach accounts.

He notes that he was surprised by the allegations against him.
“When the coach first called me, he said his phone was blown up with parents saying that I was being politically incorrect — quote, unquote — if you will, and that some of them were even reading into racial overtones in the song,” Glover explains.
But he points out that the lyrics make no direct or indirect reference to race.


New Tea Party theme song?

zondag 22 augustus 2010

Let Me Translate: We Don't Believe Him - or You.

August 22, 2010

By C. Edmund Wright


Memo to the ruling class media: We are not ignorant or stupid. We've not forgotten Jeremiah Wright. It's not that we don't "know" what faith Obama subscribes to -- it's more that we don't believe him. Or you. Sorry. Not buying.

Besides, sometimes we just like to tweak you with our poll answers -- and use any poll as an excuse to "vote against Obama" in any way, shape or form.

Frankly, it has been equal parts comedy and insult to watch the ruling class media haplessly wrestle with the reality that millions of Americans believe Obama to be a Muslim. They are so clueless.

As if we needed any more proof-- this is simply another positive dose that the ruling class media and the country are divided by a huge gulf of philosophy, reality and experiences. And they are just beside themselves that a country that was concerned that Obama's (Christian?) pastor is a crazy nut in the spring and summer of 2008 can totally forget about all that in the summer of 2010 and call Obama a Muslim.

They so miss the point. We have forgotten none of that. If fact, apparently now more Americans are deciding to look into all of this and process it in light of Obama's actions.

So allow me to help the media out on this thorny confusing issue:

We know you claim him to be a Christian. We know Obama has at times claimed to be a Christian. We know Jeremiah Wright's Trinity Church claims to be some kind of Christian denomination. We simply doubt it. And the more we watch all of you, the less we are inclined to believe any of it.

(And by "we," I mean folks who would respond "Muslim" or "not sure" to your poll questions).

We also know his father was a Muslim. We know his stepfather was a Muslim. We know that under Sharia Law, he is a Muslim, and that much of the Muslim World regards him as a Muslim. We know his mother was an atheist. We know Obama sent a bureaucrat out to claim that NASA's top mission was Muslim outreach. We know he skipped the Boy Scout's 100th Anniversary bash. We know he's had a couple Freudian slips pertaining to his faith. We know he has called the Islamic call to prayer the most beautiful sound on earth.

We know that in light of all of this, some sycophantic White House spokesperson has the gall to say how "obvious" Obama's Christianity is. Depends on what the meaning of "obvious" is I guess.

There's more. So much more: American Thinker

Don't forget to read the comments...

Tijd om te vertrekken – Frankrijk is verloren

Door E.J. Bron

Alibekov is het zat. De 30-jarige conservatieve blogger, geboren in Frankrijk, pas getrouwd, met een goede universitaire opleiding, heeft zojuist besloten om zijn vaderland de rug toe te keren waar zijn grootouders tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden hadden verstopt. Hij heeft zijn immigratiepapieren voor Canada al bijna voor elkaar. Hij zal spoedig vertrekken. De vermoedelijk volgende stap: de Verenigde Staten.

Artikel7.nu

zaterdag 21 augustus 2010

Laatste waarschuwing: De EU, onze ondergang!!!

JOS SCHMITZ - 21 AUGUSTUS 2010

Na een kleine veertig jaar zijn we in Nederland nu ongeveer wel wakker en hebben we massaal door dat de ongbreidelde immigratie van kanslozen geen verrijking is voor ons land, maar een regelrechte ramp.

Nederland slaapt. Is bezig met de bijzaken, zoals de pensioenfondsen die door wanbeleid van incapabele bestuurders de pensioenen verkwanselen van de mensen die Nederlands na WOII met hard werken tot een welvaartstaat hebben opgebouwd. En het moet gezegd worden, daar was geen allochtoon bij. Allochtonen kwamen pas toen de welvaartsstaat een feit was en je in de jaren '70 na twee maanden werken met gesimuleerde rugklachten je verdere leven mocht niksen in de WAO. Overigens, wat die incapabele bestuurders van die pensioenfondsen betreft, ik zal er geen traan om laten als ze door de leden van hun pensioenfonds morgen thuis worden opgezocht en gelyncht. Beter verdienen ze niet.

We proberen nu na 40 jaar linkse dictatuur eindelijk iets te doen om de toestroom van kansloze analfabeten die zonder enig diploma, geen Nederlands sprekend en derhalve geen enkele kans maken op de arbeidsmarkt enigszins terug te dringen. Dat deze kanslozen om hiervoor genoemde redenen levenslang aangewezen zijn op een sociale uitkering behoeft geen verder betoog. Luister en huiver maar in het volgende geluidsfragment. De mevrouw van het UWV vindt dat de pardonmevrouw die al minimaal vijf jaar in Nederland is, goed Nederland spreekt. Goed Nederlands????? Ze begrijpt nog niet eens wat haar verteld wordt! En dan is ze al 5 jaar in Nederland! Anders val je niet onder de Pardonregeling. Deze mevrouw zal in de toekomst echt wel een baan vinden en een gewaardeerd lid van onze samenleving worden. Iemand die onze AOW in de toekomst betaalbaar zal houden. Ja, echt wel! Echt waar! Echt! Fuck you, Wouter Bos! Die 27.000 pardonners kosten ons de AOW voor jaarlijks 27.000 man! En aangezien die 27.000 kanslozen die je hebt binnengehaald gemiddeld 35 zijn, is de som 27.000 x 30 tot ze 65 zijn. 810.000 jaar AOW... Daarna krijgen ze AOW waarvoor ze nooit een slag werk voor hebben uitgevoerd. Lees dit maar even. Mijn neefje van 10 hoef je niet uit te leggen dat als de import van kanslozen onze AOW betaaalbaar houdt, we alleen maar de deur open hoeven te zetten?? Wouter, je bent een schoft die de arbeiders waarvoor je zegt op te komen opgezadeld hebt met met een onderklasse van onaangepaste asocialen als buren die het leefklimaat in de arbeiderswijken totaal verziekt hebben en waarvoor jouw arbeiders moeten bloeden. Financieel, sociaal, emotioneel. Mijn god Wouter, wat een zegen dat je bent opgerot uit de Nederlandse politiek! Nu de rest van de PvdA nog.....


Helaas zijn de pogingen om de toestroom van kanslozen een halt toe te roepen een druppel op een gloeiende plaat. Het helpt niet. Als de bus van onze samenleving met een vaartje van 130 richting afgrond dendert, helpt een beetje bijsturen naar links of naar rechts niet meer. Dan is de enige remedie vol op de remmen, 180 graden draaien en vol gas de andere kant op. Of praat ik nu raar? Als u naar Groningen wilt maar u ziet na een uur rijden bordjes Maastricht 10 km. wat doet u dan? Precies.

We hebben onze maatschappij de afgelopen decennia door de linkse maatschappijvernielers laten opzadelen met een onderklasse van compleet kansloze analfabeten van gigantische omvang. De uitkeringen voor deze onderklasse moeten worden opgehoest door het werkende deel van onze bevolking. Zo is het en niet anders.

Werden we vroeger voorgelogen dat de komst van deze kanslozen een verrijking was voor onze samenleving, nu weten we over het algemeen beter. Neemt niet weg dat tot de dag van vandaag de gigantische oververtegenwoordiging van deze groep in de sociale uitkeringen door gemanipuleer nog altijd minder erg voorgesteld dan het werkelijk is. Het is maar wat je onder een niet-westerse allochtoon verstaat. Of wil verstaan. Is iemand met een dubbele nationaliteit nu een Nederlander of een niet-westerse allochtoon? Als ik de krant lees, wordt Antilliaans tuig dat je voor je raap schiet omdat je het left hebt om er wat van te zeggen als ze tegen je voordeur staan de pissen aangeduid als "Rotterdammer". De enige binding die dit tuig met Rotterdam heeft is dat ze er hun uitkering van ontvangen! Maar technisch gezien zijn het natuurlijk Nederlanders, want de Antillen behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden. En dus tellen ze in de statistieken voor de sociale uitkeringen mee als Nederlander. Zo wordt je dus genaaid. De derde generatie Marokkanen heeft inmiddels ouders die hier geboren zijn. Die tellen niet als niet-westers allochtoon. Hoewel ze qua integratie en opleiding net zover zijn als de eerste generatie. De spaarzame voorbeelden die we in praatprogramma's als representatief voor de gehele groep voorgeschoteld krijgen zijn echt de zeldzame uitzonderingen. Loop een willekeurig pleintje in een prachtwijk op en spreek de eerste de beste bontkraag met kapsel model bloempot en uitgeschoren nek aan. Die is representatief voor de groep. Niet wat we voorgeschoteld krijgen op tv.

Neem zelf de proef op de som maar. Toer op een doordeweeks dagje vrij door een getto naar keuze. In PvdA-jargon prachtwijken. Er zij er ruim 400 van in Nederland, dus er is er altijd wel eentje bij u in de buurt. Of drie, of vijf. Of u woont er zelf misschien al middenin. Die kans is groot. Om 11 uur 's morgens kun je geen parkeerplaats vinden. Bebaarde mannen in Jalebba's (Soepjurk in goed Nederlands), gesluierde vrouwen met kinderwagens en zwanger van nummer 3 of 4 beheersen het drukke straatbeeld. Vergelijk dat eens met een doorsnee Vinexwijk in een slaapstad. Om 11 uur 's morgens zijn vrijwel alle carports en parkeerplaatsen leeg en de straten compleet verlaten. Ik kan het niet nalaten om hier de woorden van de Amerikaanse dominee Adrian Rogers te herhalen. "What one person receives without working for, another person must work for without receiving. The government cannot give to anybody anything that the government does not first take from somebody else." Nu weet u waarvoor u dagelijks zo hard werkt in Nederland. En waarom de belastingen en de druk van de sociale premies zo torenhoog zijn.

Maar toch, de hierboven geschetste problemen zijn problemen die totaal in het niet vallen bij de werkelijk gigantische ramp die ons op ultra-korte termijn boven het hoofd hangt. De kredietcrisis is in vergelijking daarmee echt peanuts. I'm talking major disaster. No kidding. Een ramp die het einde betekent aan ons sociale stelsel, of wat daar nu nog van over is. Het eind aan onze nog altijd relatief goedkope gezondheidszorg. Het einde aan alles wat u lief is in en aan Nederland. De ondergang van onze samenleving as we knew it. Ik overdrijf helaas niet. Was het maar zo.

Gelukkig ziet een steeds groter wordende meerderheid de islam als een bedreiging voor onze samenleving. Dat is juist. Alleen ziet helaas nog niemand het veel grotere gevaar dat onze samenleving bedreigt en sneller om zeep zal helpen dan de komst van een miljoen radicale islamisten. De nieuwe bedreiging heeft niets te maken met de islam. Wel alles met onze hoge levensstandaard, de EU, inclusief het recht op huisvesting, uitkering, gezondheidszorg en onderwijs waar deze nieuwkomers binnenkort wettelijk geheel vrije toegang toe hebben.

Al in 2006 schreef ik de politiek aan over dit gevaar, toen nog door niemand gehoord. Lees mijn artikel Naderende ramp maar. Alleen de Christen Unie gaf een reactie die kant nog wal raakte. Lees maar in Naderende ramp II. Maar die reageerden tenminste nog. Geert, toen echt nog niet druk met een partij opbouwen gaf totaal gefocused op het terechte gevaar van de islam geen kik. Sorry Geert, maar een politicus die oogkleppen op heeft en andere gevaren dan de islam niet wil of kan zien, functioneert niet goed. Ja, Geert is tegen de EU en dat ben ik ook. Maar over het gevaar dat we in de dagen na 1 janauri 2012 overspoeld zullen worden met een tsunami van een miljoen of meer kansloze Roma hoor ik Geert helaas niet. En dat is heel erg jammer. Geert, hopelijk heb je hiervan een speerpunt in je onderhandelingen met VVD en CDA gemaakt, maar ik vrees van niet. Misschien als je dat wel had gedaan, waren de onderhandelingen snel afgelopen en zaten we opgezadeld met een brede coalitie paars pus. Nee, ik ben de 'L' niet vergeten. Maar neemt niet weg dat je dit kan aankaarten. Of buiten de onderhandelingen met VVD en CDA naar buiten brengen. Van problemen verzwijgen wordt Nederland niet wakker. Problemen verzwijgen of bagatelliseren in de hoop dat ze vanzelf over gaan is linkse politiek. Volgens mij hoor je niet in dat kamp thuis, of wel? Nu niet achteraf huilen van ik wist het niet, want ik heb je hierover aangeschreven. En jij leest ook HVV, dus de vlieger van Ich habe es nicht gewusst gaat helaas niet op. Focus niet alleen op de islam beste Geert. Antilliaans gespuis dat tegen je voordeur aan staat te pissen en je overhoop knalt is een probleem dan minstens net zo groot is als de islam. Sterker, de directe overlast van Antillianen is vaak nog groter als die van islamitische straatterroristen.

Het duurt nog even voordat het 01-01-2012 is. Maar ook niet zo lang meer. Als we over ruim een jaar nog deel uitmaken van de EU, is er geen weg terug meer. De tekenen aan de wand zijn er. In Frankrijk wil Sarkozy 300 van de 600 illegale Roma-kampen ontruimen. Er zijn al 15.000 Roma in Frankrijk. De eerste heeft ie met 300 euro op het vliegtuig gezet richting Roemenie. Frankrijk zet Roma uit. Lees hier even het commentaar van Boekarest. Xenofobie, klinkt bekend he? Wij in het westen zijn xenofoben als we (nu nog) illegale criminelen ons land uitschoppen. In Italie leven 500.000 Roma. Lang leve de EU!

Maar dat is nu. Per 01-01-2012 slaat Boekarest een geheel andere toon aan. Dan zijn de Roma, waarvan er tussen de 5 en 7 miljoen in Roemenie en Bulgarije zwerven volgens de heilige EU-wetgeving officieel EU-burger. In Roemenie staat de gezondheidszorg nog altijd ongeveer op het niveau zoals die ten tijde van van de socialistische heilstaat onder de bezielende leiding van de door onze socialistische politici bewierrookte dictator Ceausescu was. Alleen is er nu dankzij de EU-hulp verwarming en eten in de tehuizen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Maar niet veel meer dan dat. Roemenie is nog altijd een derde wereldland binnen Europa. En helaas nog lid van de EU ook. Kijk even naar het plaatje bij dit stukje. Zo leven miljoenen Roma aan de rand van Boekarest. Golfplaten hutjes, de derde wereld in Europa. Alleen vriest het er in de winter daar 30 graden. Die derde wereld hebben we willens en wetens lid laten worden van de EU! Onder het mom van dat dat goed zou zijn voor onze economie! Die EU-klootzakken die ons dat soort onzin door de strot persen moeten morgen voetbaltrainer worden bij een Europese topclub. Kunnen ze verkopen dat als ze een topteam met spelers van de 6e klasse zaterdagamateurs 'verrijken' dat dat goed is voor het hele team. Laat je lekker naaien. Als je landen die economisch niets te bieden hebben lid maakt van de EU, bewerkstellig je je eigen ondergang. Kijk maar hoe de toelating van de zwakke broeder Griekenland de financiele EU aan de rand van de afgrond gebracht heeft. De EU wordt bestuurd door de allergrootste randdebielen die geen benul hebben van de consequenties van hun waanzinnige beslissingen. Dit wetende stel ik u de vraag; waarom zijn we in godsnaam nog lid van die club????

Je kan het 5 miljoen analfabeten die in hutjes leven in een land waar het 's winters 30 graden vriest, zonder gezondheidszorg, geen uitkeringen en waar een geschoolde werkman 100 euro per maand verdient niet kwalijk nemen dat ze massaal naar west-europa verhuizen waar ze een uitkering krijgen die 4x tot 10x zo hoog is dan ze in Roemenie met hard werken kunnen verdienen. Daarnaast nog de volgende toetjes: Gratis gezondheidszorg van in hun ogen koninklijk niveau. Kinderbijslag, huisvesting, recht op bijstand in de meest ruime zin van het woord. Dan blijf je toch niet in Roemenie of Bulgarije? Dan kom je naar Nederland, Duitsland, Italie of Frankrijk! Er blijft er niet een achter in Roemenie of Bulgarije!

En die 5 of 7 miljoen Roma komen niet over een periode van 40 jaar, maar allemaal in 4 maanden tijd. Dat wordt dus onze ondergang. De komst van misschien voor Nederland alleen al een miljoen kansloze analfabete Roma. Roma houden namelijk niet van school, die voeden hun eigen kinderen op. Hoort bij de Roma-koeltoer. Nu kan Zarkozy de Roma nog uitzetten, tenminste met 300 euro de man paaien vrijwillig te vertrekken. Die Roma zijn volgende week met de bus uit Boekarest voor 100 euro p.p. weer terug, maak je geen illusie. Maar per 01-01-2012 hebben alle 5 of 7 miljoen Roma het recht zich te vestigen waar ze maar willen in de EU. Nu mogen ze alleen nog vrij reizen in de EU, zonder recht op uitkering huisvesting en medische zorg. Maar per 01-01-2012 hebben wij de plicht ze te leveren waarop ze volgens de EU-overeenkomsten recht op hebben. Recht op bijstand, uitkering, medische zorg, huisvesting, kinderbijslag. En dat wordt onze ondergang. Wat dacht u dat uw premie voor de ziektenkosten wordt als er 1 miljoen mensen met de meest uiteenlopende kwalen een beroep doet op onze gezondheidszorg? Wie gaat dat betalen? Nog afgezien van de wachtlijst als u zelf een keer geopereerd moet worden? En de uitkering waar deze mensen wettelijk recht op hebben? Wie mag die ophoesten? Lees de vetgedrukte qoute van Adrian Rogers nog maar even. Waar moet de bijstand voor 1 miljoen nieuwe kanslozen vandaan komen? Lees de qoute als u het antwoord niet weet......

Ik ga het nog eenmaal zeggen. De EU heeft slechts 1 voordeel, en dat is het vrije verkeer van goederen. Als je het vrije verkeer en vestiging van personen, met alle reschten erop en eraan, toekent aan landen waar de levensstandaard niet een paar procent lager ligt dan die in de rijkste EU-landen, maar in het algemeen 75% lager ligt dan bij ons, en in het geval van de Roma zelfs 90% lager, dan moet je niet gek opkijken dat op de dag dat die ze zich vrij mogen vestigen, met recht op bijstand etc ze hier massaal voor de deur staan. En dan kun je ze niet wegsturen. Dan is het te laat. We hebben ons doodvonnis reeds getekend. We kunnen er alleen nog onderuit als we of de EU uitstappen en met de rijke EU-landen een nieuwe EU beginnen, met een nieuwe euro, in mijn ogen de beste oplossing, of een deal maken met de huidige EU dat we alleen nog vrij verkeer van goederen accepteren. We zeggen Schengen op, voeren grenscontrole op personen in en bepalen zelf wie we hier toelaten. Doen we dat niet, spreek ik u in de lente van 2012. Als de parkeerplaats bij u voor de deur of bij het winkelcentrum, plaatselijk parkje of natuurgebied bij u in de buurt vol staat met caravans van sprinkhanen die je niet kwalijk kan nemen dat ze hier naartoe zijn gekomen. Het zal dan net zo gaan als nu met de grote steden. Wie het kan betalen verhuist nu naar het platte land waar de overlast van de geimporteerde kansloze onderklasse nog dragelijk is. Alleen in 2012 heeft het geen zin meer naar het platteland te verhuizen. De plaag is dan overal. Het enige alternatief dan is nog Nederland verlaten. De financieel draagkrachten zullen massaal vertrekken. Net als ze nu al doen, want er komen jaarlijks zo'n 116.000 nieuwkomers. maar er vertrekken er ongeveer een gelijk aantal. Alleen zijn de nieuwkomers analfabeet, kansloos en aangewezen op een uitkering. Degenen die vertrekken zijn Nederlander, hoog opgeleid en financieel draagkrachtig. In veel gevallen ondernemer. Type Herman den Blijker. Als het 2012 is en de Roma-invasie een feit is, zullen nog veel meer draagkrachtigen vertrekken. Ongeveer een op een voor iedere Roma. Wedden dat u dan met weemoed terugverlangt naar de tijden dat uw buurt alleen nog geterroriseerd werd door hondsbrutale Marokkanen en tegen je voordeur pissende Antillianen met pipa's?

Zie ook: Pim Fortuyn Forum

Links wil Wilders niet op zijn daden beoordelen

Mat Herben, 20-08-2010 15:54reageer 115 reacties


Nog voordat er een regeerakkoord is en nog voordat Geert Wilders ook maar één zin heeft uitgesproken in New York, heeft ‘progressief’ Nederland zijn oordeel al klaar.

Het gaat immers niet om de inhoud en zelfs niet om Geert Wilders. Ten diepste gaat het om het behoud van macht, om teleurstelling dat links buitenspel staat.

Marcuse
Oude tijden zullen herleven, want linkse activisten zijn zelden origineel. De hoogtijdagen van het actiewezen waren de jaren 1968 (Parijs) tot 1985 (demonstraties tegen de NAVO).

De toegepaste methoden leunden sterk op het gedachtengoed van de marxist Herbert Marcuse, die het kapitalisme en de parlementaire democratie afwees vanwege hun vermeende ‘repressieve’ karakter. Hij legitimeerde ‘directe actie’ en het beknotten van de vrijheid van meningsuiting, als die werd gebruikt om ‘rechtse’ gedachten te verspreiden.

De huidige polarisatie vindt haar wortels in die periode. Een generatie socialisten leerde feiten ondergeschikt te maken aan principes. Veel misbaar maken over uitspraken die uit hun verband zijn getrokken, of zelfs nooit zijn gedaan, is het eerste opstapje naar demonisering van de tegenstander.

De Volkskrant

vrijdag 20 augustus 2010

The Iranian bombDuring the last century political leaders did nothing as Hitler armed Germany. The Second World War cost some 60 million people their lives. Now once again our so-called leaders watch as a fanatic arms his country, this time with weapons of mass destruction. Don't you people learn anything?

woensdag 18 augustus 2010

Moslimextremisten, Nazi's en de Apocalyps


ANDERS WELLEBEEKE - 17 AUGUSTUS 2010


Een lezing door Emerson Vermaat, gehouden op 26 mei 2010 voor Limmoed, Hogeschool InHolland, Diemen-Zuid.

Er zijn in de loop der geschiedenis allerlei dictators en stromingen geweest die streefden naar wereldheerschappij – een soort wereldregering. Jules Verne schreef in de 19e eeuw zijn boek Heerser over de wereld. Karl Marx, Friedrich Engels en Vladimir Iljitsj Lenin droomden van de wereldheerschappij van het communisme – het ‘paradijs’ van de klasseloze maatschappij, een soort nabootsing van het duizendjarig vrederijk uit het laatste Bijbelboek, de Apocalyps. Het is weinigen bekend dat Friedrich Engels, een van de grondleggers van het atheïstische marxisme, in zijn jeugd streng christelijk is opgevoed en in Duitsland met het zogenaamde ‘chiliasme’ in aanraking kwam en een groot bewonderaar was van dwepers als de 16e eeuwse theoloog Thomas Müntzer die het ‘duizendjarig rijk’ met geweld wilde vestigen. Dat ‘chiliasme’, ook wel ‘millennianisme’ genaamd, is een stroming binnen het christendom die gelooft dat er aan het eind der tijden een duizendjarig vrederijk (het oud-Griekse woord chilioi betekent ‘duizend’) komt waarbij Jezus Christus over de gehele aarde zal regeren.

Overigens is het opvallend dat de meeste zogenaamde ‘chiliasten’ evangelische christenen zijn die de staat Israël en het Joodse volk een warm hart toedragen. (Een aantal oprichters van de EO sympathiseerde bijvoorbeeld met het chiliasme.) Dat geldt niet voor de communistische ideologie. Die ideologie streefde naar wereldheerschappij en daarbij werd grof geweld niet geschuwd. De Russische dictator Stalin ging daarbij het verst en had, als het aan hem had gelegen, niet alleen Oost-Europa, maar ook West-Europa veroverd. Stalin was een antisemiet en hij wilde niet dat er na de Tweede Wereldoorlog in de Sovjet-Unie aandacht werd geschonken aan de Holocaust.
Wat zou er zijn gebeurd als niet de Amerikanen, maar Stalins Sovjet-Unie als eerste de atoombom had gehad en er van nucleaire afschrikking jegens de Sovjet-Unie geen sprake was geweest? Misschien had Stalin, onder dreiging met nucleaire wapens, wel geprobeerd héél Europa te onderwerpen. Stalins geheime diensten deden van alles om het in hun ogen verrotte Westen kapot te krijgen. Stalins ‘apocalyptische missie’ was de wereldheerschappij. Volgens Anton Antonov-Ovseyenko, een van de biografen van de Russische dictator, zei Stalin tijdens de Tweede Wereldoorlog: ‘Deze oorlog komt spoedig ten einde. Over vijftien jaar hebben we ons ervan hersteld. En dan, op naar de volgende (oorlog)!” Bij diezelfde gelegenheid vervloekte hij de Joden.

Hitlers apocalyptische visie


Hitlers ‘apocalyptische missie’ was behalve de wereldheerschappij vooral de uitroeiing van alle Joden. Op 30 januari 1939 verklaarde hij in de Duitse rijksdag dat als er weer een oorlog uitbreekt het ‘Joodse ras’ in Europa zou worden uitgeroeid. De hele nazitop was erbij toen hij dit zei en alle aanwezigen applaudiseerden luid. Hij heeft die, zoals hij het zelf noemde ‘profetische woorden’ daarna nog liefst zes keer herhaald.

Daarmee gaf hij aan dat de uitroeiing van het zogenaamde ‘Joodse ras’ voor hem core business was. Zo zei hij op 30 januari 1942 dat het eindresultaat van deze oorlog de vernietiging van het Jodendom zal zijn: ‘Voor het eerst wordt de oude Joodse wet toegepast: “Oog om oog, tand om tand.”

Ook Adolf Hitler en de nazi’s droomden van een ‘duizendjarig rijk’ onder naziheerschappij. Hij zag zijn nazibeweging als een soort revolutie die het duizendjarig rijk zou vestigen. Zo zei hij in 1934, een jaar nadat hij in Duitsland aan de macht was gekomen: ‘De eerstvolgende revolutie zal duizend jaar op zich laten wachten.’ In zijn in 1942 gepubliceerde boek The Fear of Freedom merkt Erich Fromm op dat Hitler niet aarzelt om het doel van hemzelf of zijn partij te omschrijven als ‘de wens om de wereldheerschappij te bereiken’.

Zijn snelle legers liepen praktisch heel Europa onder de voet, er werden 6 miljoen Joden vermoord. Hitler had het allemaal al in het fel antisemitische boek Mein Kampf, dat in de jaren twintig van de vorige eeuw was uitgegeven, voorspeld. Sterker, al in 1920 had hij voor de eerste keer geschreven dat de Joden moesten ‘verdwijnen’. Als hij niet was tegengehouden, dan had hij met Japanse hulp misschien zelfs nog Noord-Amerika veroverd en ook daar miljoenen Joden vermoord.

Stel eens dat Hitler gewonnen had, dan had hij zeker ook in het Midden-Oosten heel veel aanhang gehad, want dáár waren de nazi’s om de een of andere reden buitengewoon populair. Een aantal felicitatietelegrammen dat Hitler ontving nadat hij in 1933 in Duitsland aan de macht was gekomen, kwam van moslims uit het toenmalige Palestina.

Het had niet heel veel gescheeld of Hitler had in 1941/42 inderdaad grote en beslissende veldslagen gewonnen. Onlangs werd bekend dat de Russische maarschalk Georgi Zjoekov in 1941/42 vreesde dat de nazi’s helemaal naar Moskou zouden doorstoten. Volgens Zjoekov had het niet veel gescheeld of het was hen nog gelukt ook. Er waren bij Moskou namelijk onvoldoende Russische manschappen voorhanden om Hitlers legers echt tegen te houden. Maar Hitler maakte toen de kapitale fout zijn krachten over te veel fronten te verdelen door ook grote legermachten naar het zuiden van de Sovjet-Unie en Stalingrad door te laten marcheren. Hij wilde de Russische oliegebieden in het zuiden in handen krijgen en daarna Perzië en Irak en vervolgens met hulp van de in Noord-Afrika snel opmarcherende legers van veldmaarschalk Erwin Rommel doorstoten naar Egypte en Palestina. Hij rekende erop dat moslimwereld grotendeels zijn zijde zou kiezen en het juk van de zogenaamde ‘imperialistische kolonisators’ zou afschudden.

Nazi’s omarmden radicale moslims

Het waren de nazi’s die als eersten radicale moslims omarmden en hen inschakelden in de gemeenschappijke strijd tegen de Joden. De nazipropaganda verspreidde een boekje getiteld Islam und Judentum (‘De islam en het Jodendom’). En Heinrich Himmler, Hitlers architect van de Holocaust, en diens moorddadige SS schilderden Hitler af als ‘wrekende profeet’ die door Allah was gezonden om de kwaadaardige Joden te bestrijden.

Hitler, Himmler en de nazi’s hadden namelijk grote bewondering voor de islam. Hitler zei in december 1942, een half jaar na de inval in de Sovjet- Unie nadat grote groepen Russische moslims de zijde van Nazi-Duitsland hadden gekozen, dat hij meer vertrouwen had in de vorming van gewapende eenheden die uitsluitend uit moslims bestonden dan in de vorming van eenheden die uit Slaven en Georgiërs bestonden. ‘Ik acht alleen de moslims betrouwbaar’, merkte hij op. Hij had een jaar eerder een alliantie gesloten met Haj Amin Al-Husseini, de grootmoefti van Jeruzalem die via Duitse propagandazenders opriep om alle Joden te vermoorden.

In november 2009 was ik in het Berlijnse Bundesarchiv waar ik stuitte op een lange toespraak van Himmler, een van de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis en Reichsführer (leider) van de zogenaamde Schutzstaffel (SS). Hij beweerde in januari 1944 dat de islam ‘een praktische en sympathieke religie’ is. Moslims geloven namelijk dat wanneer zij in de strijd omkomen, ze dan rechtstreeks naar de ‘hemel’ gaan. Dat maakt hen tot fanatieke strijders. Himmler stelde zulke ‘martelaren’ tot voorbeeld voor zijn SS. Let wel, dat was diezelfde SS die in het bezette Polen en Rusland ongeveer twee miljoen Joden doodschoot en die in de vernietigingskampen nog eens vier en tot vierenhalf miljoen Joden ombracht.

Himmler wilde dat de leden van zijn SS-elite, waarvan het symbool de doodskop was, het christelijk geloof afzwoeren. Er waren in Nazi-Duitsland SS’ers die nog steeds katholiek of protestants waren. Er werd sterk op aangedrongen dat die SS’ers – en ook hun kinderen – met de kerk braken. Bovendien werden tot de SS geen dominees of priesters als ‘geestelijk verzorger’ toegelaten. Maar dit alles gold niet voor het toenemend aantal moslims binnen de SS. Himmler stond hen wel toe hun geloof te behouden en binnen SS hun eigen imams als geestelijke verzorgers te hebben. Die imams moesten volgens Himmler niet gematigd zijn, nee, hoe fanatieker ze waren hoe beter. Ze moesten de moslimstrijders binnen de SS aanvuren tot de martelaarsdood.

Tegenwoordig doen radicale moslims precies hetzelfde. Zij prijzen zogenaamde ‘zelfmoordterroristen’ en maken hun volgelingen wijs dat zij rechtstreeks naar het paradijs gaan als ze dit voorbeeld volgen. Zij streven ook naar wereldheerschappij, een theocratische wereldregering door de islam. Na het communisme en nationaalsocialisme is de radicale islam nu onze gevaarlijkste vijand.

Islamitische ‘eschatologie’: kernbommen op Israel doden alleen de Joden

Iraanse sjiitische maar ook soennietische moslims geloven in de komst van de zogenaamde Mahdi (‘degene die geleid wordt’), een soort verlosser aan die aan het eind der tijden een vrederijk onder moslimheeerschappij zal vestigen. Hij zal de gehele wereld aan zich onderwerpen. De Mahdi is een afstammeling van de profeet Mohammed en zal oorlog voeren tegen Amerika, de Joden en de ‘antichrist’. Het woord ‘antichrist’ is ontleend aan het Nieuwe Testament: het daarin voorkomende Griekse woord antichristos betekent letterlijk ‘inplaats van Christus’.

Moslims hebben dit begrip dus rechtstreeks aan de nieuwtestamentische ‘eschatologie’ (leer van de laatste dingen) ontleend. Zij duiden deze apocalyptische figuur, deze bedrieger en pseudomessias, die aan het eind der tijden zal opstaan, aan als Massih-ad-Dadjaal (‘Massih = ‘Messias”; Dadjaal = ‘misleider’, een soort ‘valse profeet’. Deze Dadjaal kan worden gezien een vleesgeworden satan of duivel. De meeste moslimapocalyptici geloven dat de ‘antichrist’ of Dadjaal een Jood zal zijn, maar anderen stellen dat hij uit een Arabische stam, de ‘Thaqif’ zal voortkomen. (Een stam uit de tijd van Mohammed die tot op de dag van vandaag in de stad Taif – het huidige Saoedi-Arabië – leeft.) De Egyptenaar Bashir Muhammad Abdallah, schrijver van een boek waarin werd voorspeld dat Amerika in 1997 door een grote aandbeving zou worden verwoest, wat toen niet gebeurde, beweert dat het einde van de antichrist tegelijk het einde van de Joden zal zijn.

Andere moslimapocalyptici stellen dat de Mahdi alle Joden zal doden.

Ook enkele belangrijke nazi’s, zoals Progandaminister Josef Goebbels en Partij-ideoloog Alfred Rosenberg brachten de Joden in verband met ‘duivelse (demonische) machten’, ‘satan’ of de apocalyptische ‘antichrist’. ‘De Jood is de antichrist van de wereldgeschiedenis’, schreef Goebbels in zijn dagboek op 26 juni 1926. En Rosenberg lanceerde het begrip ‘Joodse demon’ waarmee het ‘Duitse genie’ botst.

De opvatting dat er achter de Joden satanische of duivelse machten schuilgingen, is niet nieuw. Al in de middeleeuwen werden de Joden ‘kinderen van de duivel ‘ genoemd, die het bloed van niet-Joden dronken. Ze zouden in het geheim plannen beramen voor een wereldregering. Niet alleen de middeleeuwse katholieke kerk, maar ook de Duitse reformator Maarten Luther propageerde antisemitische opvattingen die we later in Nazi-Duitsland en bij veel radicale moslims terugvinden. Luther schreef in 1543 het geschrift Von den Juden und ihren Lügen (‘Over de Joden en hun leugens’).

De huidige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad brengt het zionisme en de staat Israël eveneens in verband met ‘satan’. Hij is er heilig van overtuigd dat hij door Allah is uitverkoren voor een bijzondere missie om de heerschappij van de Mahdi naderbij te brengen en niet alleen het Midden-Oosten, maar heel de wereld te onderwerpen.

Deze zieke geest beweert zelfs regelmatig de inspirerende stem van de Mahdi te horen en dat hij Iran tegen het eind van zijn presidentiële ambtstermijn aan de Mahdi zal overdragen. In de Iraans-sjiitische theologie is de Mahdi ook een soort verborgen kracht die aan het eind der tijden weer zichbaar zal worden, zal wederkomen. De grootste vijanden van de Mahdi zijn volgens Ahmadinejad de Amerikanen en de zionisten. De Amerikanen zouden volgens Ahmadinejad in Irak zelfs sjiitische geestelijken hebben ondervraagd over de verblijfplaats van de Mahdi zodat ze met hem konden afrekenen. Levensgevaarlijke conspiratietheorieën van een man die zegt dat de Holocaust een Joodse mythe is.

Hij ontkent het natuurlijk, maar ik twijfel er niet aan dat Ahmadinejad het hebben van eigen kernwapens heel belangrijk vindt. Moslimapocalyptici geloven namelijk, schrijft David Cook, een bekende Amerikaanse islamoloog, dat het hebben van machtige wapens de overwinning naderbij zal brengen. Hij citeert een van die apocalyptici, de Egytenaar Muhammad Daoud. Deze schreef in 1995 dat Israël in het tijdperk van de Mahdi zichzelf zal vernietigen, maar dat Allah de moslims dan zal beschermen. Een flink deel van de wereldbevolking zal door kernbommen worden gedood, maar de moslims worden op wonderbare wijze gespaard.

In de door de Mahdi geleide slag bij ‘Armageddon’ (Megiddo) zullen daar meerdere kernbommen tot ontploffing worden gebracht, maar alle moslims die in Jeruzalem en in andere delen van het land wonen, zullen niet omkomen. Alle Joden daarentegen wel. De Amerikaanse en Europese vloten in de Middellandse Zee zullen eveneeens worden vernietigd en alle westerse invallers zullen worden gedood. De Arabische volken daarentegen zullen helemaal geen hinder ondervinden van aardbevingen, vloedgolven en nucleaire fallout, want de wind waait de andere kant op. Vervolgens zal de Mahdi Jeruzalem tot zijn hoofdstad uitroepen en het land weer opbouwen en zijn grote moslimrijk vestigen.

Moslimapocalyptici als Daoud geloven dus dat kernbommen op Israel de moslims daar niet zullen schaden. Ze stellen dat daarbij alléén Joden zullen omkomen. Een idiote stelling die bovendien van antisemitisme getuigt. Hitlers Holocaust zou daarmee worden voltooid.

Al-Qaeda’s ‘eschatalogie’

Al-Qaeda en de Pakistaans-Afghaanse Taliban geloven eveneens in een soort grote ‘eindstrijd’ tussen de islam en de rest van de wereld, waarbij de islam natuurlijk zal zegevieren. Net als Hitler verklaarde Osama bin Laden meermalen dat de Joden moeten worden uitgeroeid. Voor hen is er onder de islamitische wereldheerschappij geen plaats meer. En hij verklaarde bovendien weten dat moslims recht hebben op een kernwapen.

Hoe meer islamitische landen over een kernwapen beschikken hoe beter, liet hij in december 1998 weten. Kort nadat de Amerikanen in 2001 in Afghanistan het regime de Taliban, dat Al-Qaeda steunde, hadden verdreven, vonden zij documenten die erop wezen dat Al-Qaeda geleerden probeerde te ronselen die in staat waren een kernwapen te maken.

Bin Laden bedient zich soms van apocalyptisch taalgebruik om zijn boodschap wereldkundig te maken. Hij verklaart de oorlog aan alle gematigde moslims en roept op afvallige moslims te doden.

David Cook meldt dat een Egyptische schrijver genaamd Amin Jamal Al-Din de Amerikaanse inval in Afghanistan in 2001 ‘een voorbode van de slag bij Armageddon’ noemde. Hij identificeert de Taliban met de zwarte

vlaggen die de Mahdi steunen. (De Mahdi speelt niet alleen in de sjiitische, maar ook soennietische apocalyptiek een belangrijke rol.)

Amin Jamal Al-Din beweert dat de Amerikanen straks Egypte zullen aanvallen en dat de moslimwereld zich dan onder leiding van de Mahdi zal verenigen. Deze zal de westerse legers in Armageddon verslaan.

De zogenaamde moslimapocalyptiek heeft veel ontleend aan de in chronologisch opzicht oudere Joods-christelijke apocalyptiek. Begrippen als ‘Madhi’ (‘Messias’, “Verlosser’), ‘Armageddon’, ‘eindstrijd’ en ‘antichrist’ zijn daar rechtstreeks aan ontleend. Dat dit heel gevaarlijke vormen kan gaan aannemen, zien we in Iran, Irak, Jemen, Afghanistan, Pakistan en Somalië waar in het kader van de zogenaamde ‘eindzege’ van de islam honderdduizenden aan de bloedige en dwaze ‘heilige oorlog’ (jihad) ten prooi zijn gevallen. Het hele moslimconcept van de jihad of heilige oorlog is namelijk apocalyptisch: het gaat erom met bloedig geweld de islamitische heerschappij te vestigen – niet in een deel van de wereld, maar wereldwijd. Een theocratische wereldregering.

Radicale moslims zijn in zekere zin de nazi’s van nu. Net als de nazi’s van toen zaaien zij overal dood en verderf en streven ze naar wereldheerschappij. Bovendien is de uitroeiing van het Joodse volk of het ombrengen van alle zogenaamde ‘zionisten’ voor hen heel belangrijk. Dit einddoel wordt door hen in apocalyptisch perspectief geplaatst.

Bronnen en literatuur

Emerson Vermaat, Heinrich Himmler en de cultus van de dood (Soesterberg: Uitgeverij Aspekt 2010).

Anton Antonov-Ovseyenko, The time of Stalin. Portrait of a tyranny (New York: Harper & Row, 1981).

George L. Morse, Germans and Jews (Londen: Orbach & Chambers, 1971).

Jeffrey Herf, Nazi propaganda for the Arab world (New Haven and Londen: Yale University Press, 2009).

Erich Fromm, The Fear of Freedom (Londen: Routledge & Kegan Paul, 1942).

The Times (Londen), 6 mei 2010, p. 6 (‘Modest general who saved Moscow and gave secret slant on Stalin’); The Daily Telegraph (Londen), 6 mei 2010, p. 1 (Soviet war hero’s banned interview’). Over Zjoekov.

Gerhard Konzelmann, Allahs Schwert: der Aufbruch der Schiieten (München: Herbig, 1989).

Leonard L. Thompson, The Book of Revelation. Apocalypse and Empire (Oxford/New York: Oxford University Press, 1990).

Eildert Mulder en Thomas Milo, De omstreden bronnen van de Islam (Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2009).

John Alden Williams, The word of Islam (Austin: University of Texas Press, 1994).

David Cook, Studies in Muslim apocalyptic (Princeton, New Jersey: The Darwin Press, 2002).

David Cook, Contemporary Muslim apocalyptic literature (Syracuse: Syracuse University Press, 2005).

Mark Heirman, Apocalyptische tijden. Vriend en vijand in de 21ste eeuw (Antwerpen/Baarn: Uitgeverij Houtekiet, 1999).

Claus-Ekkehard Bärsch, Die politische Religion des Nationalsozialismus (München: Wilhelm Fink Verlag, 1998).

Johannes Brosseder, Luthers Stellung zu den Juden im Spiegel seiner Interpreten (München: Max Hueber Verlag, 1972).

Kasra Naji, Ahmadinejad. The secret history of Iran’s radical leader (Londen/New York: I.B. Taurus, 2008).

http://www.emersonvermaat.com/

Bron: Forum voor de vrijheid

maandag 16 augustus 2010

Obama Is Colluding with a New Fascist Imperialism

By James Lewis

Nothing is more like the fascist Axis of the 1930s than Islamist expansionism today. Like the Hitler-Tojo-Mussolini Axis of the 1930s, Islamic fascists are fundamentally imperialistic, with an explicit order from on High to subjugate civilized people or turn them to ashes. Mohammed himself famously threatened the cultured Persian and Byzantine Emperors of his time, and in the following years, his followers knocked those empires over like devouring army ants.


The peace-loving Buddhist monasteries of India were consumed by invading Muslim armies, with the result that there are no Buddhist monasteries left in India today. Not a single one. Only Hinduism survived the Muslim invasions, because Hindus are not pacifists. You can ask any Sikh about that; they are a huge warrior religion that arose as a buffer between Hindu India and its many Muslim invaders, who now hold Pakistan and Afghanistan. In India, the Buddhist monks just died or fled to Tibet. So much for the glorious results of peaceful resistance against Muslim armies.

Wherever Islamic fascists go, they first like to frighten and intimidate less warlike peoples -- as in London today, where any BBC criticism of Islamic fascists is streng verboten. That's what the Ground Zero Mosque and the Mohammed cartoon uproar have in common: They are purposeful agitprop campaigns to scare and intimidate all the weak-willed liberals in the West, a standard Islamist tactic to conquer by intimidation, just as Muslim conquerors have always done. Why bother to wage war when you can win by terror? Putin understands that, the Chinese understand it, and it's clear enough around the Middle East. Only American liberals and European socialists are in denial. That's why they are the biggest round-heels in the world. They will happily collude in their own subjection and degradation.

American Thinker

maandag 9 augustus 2010

Spelen Met Andermans Geld

From the desk of Johnny Fincioen on Mon, 2010-08-09 09:33

Terwijl de Amerikanen de broekriem aanhalen, gaat Obama's vrouw met veel zwier op een luxevakantie in Spanje, een veertigtal vrienden en vriendinnen op sleeptouw. Ze huurde 60 kamers in het super-de-luxe hotel Villa Padierna in Marbella. De veiligheid alleen al kost de Amerikaanse belastingbetaler meerdere honderdduizenden dollars. De New York Daily News vergeleek haar met Marie Antoinette, de vrouw van Louis XVI. Blind voor enerzijds de harde tijden voor het plebs, en anderzijds blind voor het einde van het regime van haar man. Amerikanen ergeren zich aan het buitenlands aspect van deze reis: beter het geld in de VS uit te geven, en het zou een stuk goedkoper zijn.

Sommigen in de Amerikaanse pers menen dat de Obama's begrepen hebben dat ze nog slechts een goeie twee jaar in het Witte Huis zullen mogen wonen. Dus: Après nous le déluge ! Profiteer er nog maar eens goed van. Dit jaar hebben de Obama's al van verschillende vakanties genoten, en van enkele uitgebreide feestjes met beroemdheden op het Witte Huis. Zodra Michelle Obama terug is van Spanje staat er nog een aantal dagen Golf van Mexico op het menu, gevolgd door een uitgebreide vakantie op Martha's Vineyard, een eiland voor de kust van Massachusetts, speeltuin van de superrijken. Voor het einde van de zomer zullen de Obama's van acht vakanties genoten hebben dit jaar.

The Brussels Journal

donderdag 5 augustus 2010

Denemarken: Mohammedpoppen opgehangen aan verkeerspalen

“Er waart een spook door Europa – het is het spook van het islamisme.”

Zo zou de inleidende tekst van het wereldberoemde Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels die werd gepubliceerd in 1848, anno 2010 kunnen luiden, waarbij het begrip islamisme het oorspronkelijke communisme vervangt. Sinds het failliet van het communisme eind jaren 1980 begin jaren 1990 heeft een nieuw gevaar de kop opgestoken: de islamistische onverdraagzaamheid en georganiseerd moslimracisme. Intussen is dat al lang geen spook meer en dat merk je niet alleen in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië, ook in andere landen zoals Nederland en België beginnen de incidenten zich op te stapelen waarbij islamitische onverdraagzaamheid zich manifesteert.

Wat België en meer bepaald Antwerpen betreft, herinnert iedereen zich nog het incident in de Antwerpse Universiteit van 31 maart 2010, toen Benno Barnard een debatavond wilde houden over het verschijnsel van de radicale islam en… prompt het zwijgen werd opgelegd. Dat gebeurde niét door in discussie te gaan en zoals het normaal past met woord en wederwoord, maar door brutaal en keihard te verhinderen dat Benno Barnard uberhaupt aan het woord kon komen. Ontnuchterend en bijzonder schokkend verschijnsel. Sindsdien durft niemand meer een openbaar debat te houden over de islam en wordt elke vorm van kritiek in de kiem gesmoord. Lees op deze blog: Moslimextremisten dreigen met geweld tegen België omwille boerkaverbod

Vlaamse vrienden van Israël

maandag 2 augustus 2010

Hoe Cohen 'bestuurt'

JOOST NIEMöLLER - 01 AUGUSTUS 2010


Een groot Marokkaans probleemgezin in Amsterdam West was in het nieuws. Burgemeester Cohen deed stoer in de media. Hij ging er iets aan doen. Maar uit een intern verslag blijkt, dat hij zijn eigen gemeenteapparaat niet eens kon aansturen. Kafka in Amsterdam.


In 2007 was er media-aandacht voor een Marokkaans probleemgezin met tien kinderen en één moeder in Amsterdam West.
In een verslag wat verderop in dit stuk behandeld zal worden, worden de problemen van dat gezin beschreven:

“Het gezin woont sinds 1998 in Slotervaart en veroorzaakt veel overlast in de buurt. Er is sprake van intimidatie, inbraak, beroving, brandstichting en het onder water zetten van woningen. Daarnaast heeft het gezin veel financiële problemen, is er veel sprake van criminaliteit en de oudste kinderen maken deel uit van de overlastgevende “Broekmangroep”. De vader van het gezin woont in Marokko.”

O ja, dan was er ook nog huiselijk geweld, en die vader bleek zelf in Marokko de huursubsidie op te strijken. Bovendien was er sprake van poepen en piesen in de portieken. Er kwam zoals gezegd de nodige publiciteit over, en toen spraken burgemeester Cohen en stadsdeelvoorzitter Marcouch stevige taal: Wij gaan dit varkentje wassen.

Lees meer op: http://www.artikel7.nu/?p=25586

En dat had dit uilskuiken op nationaal niveau nog eens dunnetjes over willen doen. Gelukkig ziet het ernaar uit dat dát niet gaat lukken!

Zie ook: Sociale bescherming kost 169 miljard euro

Gezien het bovenstaande zou het misschien interessant zijn om te weten hoeveel van die 169 miljard euro is besteed aan salarissen van allerlei linkse wereldverbeteraars en hoeveel er echt bij de zieken en armlastigen terecht is gekomen!