vrijdag 6 september 2013

Grootvader Assad: kijk toch hoe de vreedzame Palestijnse Joden worden afgeslacht

Historische document: brief van de grootvader van Assad in 1936.
 

Onderstaande brief werd in 1936 door de grootvader van de huidige dictator van Syrië Bashar Assad geschreven aan de Franse premier. De brief pleit voor een opsplitsing van Syrië, zodat de Alawieten een eigen staat konden krijgen.

Want de brief stelt – toen al – dat als de soennieten aan de macht zouden komen met hun religieus fanatisme, dit het einde van de Alawieten zou betekenen.

Het soennitische religieuze geweld – ook toen al – tegen de vreedzame Joden in Palestina wordt daarbij als afschrikwekkend voorbeeld onder de aandacht gebracht.

Wat is er de laatste tachtig jaar weinig veranderd in de mentaliteit van het Midden-Oosten.

Hieronder een vertaling van de belangrijkste passages.

Geachte heer Leon Blum, premier van Frankrijk.

In het licht van de onderhandelingen die worden gevoerd tussen Frankrijk en Syrië, willen wij – de leiders van de Alawieten in Syrië – respectvol de volgende punten onder uw aandacht en die van uw partij brengen:

1. De Alawieten zijn nog nooit overheerst door de soennitische moslims.

2. De Alawieten worden als ketters beschouwd door de islamitische godsdienst. Daarom vragen wij u om het vreselijke, verschrikkelijke lot te overwegen dat de Alawieten te wachten staat als ze gedwongen bij Syrië worden gevoegd. [Volgens de Islam moet een afgod-aanbiddende ketter de keuze zich bekeren tot de islam, anders moet hij worden gedood.]

3. Parlementaire controle zou slechts een façade zijn, zonder enige effectieve waarde. De waarheid zal zijn dat het bestuur zal worden beheerst door religieus fanatisme dat zal zich richten op de minderheden.

4. De geest van fanatisme en bekrompenheid – waarvan de wortels diep in het hart steken van de Arabische moslims tegenover al diegenen die geen moslim is – is de geest die voortdurend de islamitische religie voedt. Daarom is er geen hoop dat de situatie zal veranderen. Als het mandaat wordt beëindigd, zal dood en vernietiging de minderheden in Syrië bedreigen, ook als vrijheid van meningsuiting en godsdienst zouden zijn afgekondigd.

Zelfs vandaag de dag zien we hoe de islamitische inwoners van Damascus de Joden – die onder hun bewind leven – dwingen om een document te tekenen waarin het hen wordt verboden om voedsel te sturen naar hun Joodse broeders die lijden in Palestina.

De situatie van de Joden in Palestina is het beste en meest concrete bewijs van het religieuze probleem onder de islamitische Arabieren naar mensen die niet bij de islam horen.

Die goedbedoelende Joden hebben de islamitische Arabieren cultuur en vrede gebracht, en rijkdom en voorspoed naar Palestina, ze hebben niemand kwaad gedaan en ze hebben zich niets met geweld toegeëigend.

En toch hebben de moslims hen de heilige oorlog verklaard en hebben zij geen aarzeling om hun kinderen en hun vrouwen af te slachten, ondanks het feit dat Engeland in Palestina zit en Frankrijk in Syrië.

Daarom wacht een zwarte toekomst de Joden en de andere minderheden als het mandaat wordt beëindigd en islamitisch Syrië wordt verenigd met islamitische Palestina.

Die vereniging is het uiteindelijke doel van de islamitische Arabieren.

5. Wij waarderen uw vrijzinnige opvattingen bij het verdedigen van het Syrische volk en uw wens om hun onafhankelijkheid te realiseren, maar Syrië is op dit moment verre van het verheven doel dat u voor haar nastreeft, want ze is nog steeds gevangen in de geest van religieus feodalisme.

6. U wilt mogelijk de rechten van de Alawieten en andere minderheden garanderen in een verdrag, maar wij benadrukken dat contracten geen waarde hebben in de Syrische islamitische mentaliteit.

 Wij hebben dit gezien in het verleden, met het verdrag dat Engeland sloot met Irak, dat de Irakezen verbood de Assyriërs en de Yezidi’s af te slachten.
 

De Alawieten, die wij, de ondergetekenden, vertegenwoordigen, schreeuwen naar de regering van Frankrijk en de Franse Socialistische Partij, en verzoekt hen om haar vrijheid en onafhankelijkheid binnen haar kleine grenzen te garanderen.

[Getekend door:] Aziz al- Agha Hawash , Mahmud Agha Jadid , Mahmud Bek Jadid , Suleiman Asad [de grootvader van Bashar], Suleiman al- Murshid , Mahmud Suleiman al- Ahmad.

Overgenomen van Likoed Nederland

Meer artikelen uit Likoeds archief van Historische documenten

---------------------------------
 
Willen we echt Assad gaan bombarderen en daardoor mede-verantwoordelijk worden voor het bloedbad dat zal volgen? Alleen maar om te voorkomen dat Obama gezichtsverlies lijdt?
 
Wat mij betreft mag hij plat op zijn gezicht vallen. Wie weet, misschien leert hij er nog iets van...


Update: Bashar Assad's grandfather's amazing 1936 letter to France

English version from Elder of Ziyon