donderdag 28 oktober 2010

Alleen PVV en SGP tegen islamisering...


Brede steun voor linkse motie: islamisering niet tegengaan

donderdag 28 oktober 2010 09:36

Een motie om het tegengaan van de 'islamisering' niet tot doelstelling van het kabinetsbeleid te maken, heeft woensdagavond laat de steun gekregen van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer.

De motie had tot strekking dat de regering 'in "woord en daad" moet uitdragen, dat het tegengaan van islamisering geen doelstelling van beleid is'.

Een brede Kamermeerderheid, inclusief regeringspartijen VVD en CDA, gingen akkoord met de motie. Alleen PVV en SGP stemden tegen.

Elsevier
Fijn dat het nu voor de kiezer even duidelijk wordt gemaakt. Tegengaan van de islamisering is geen regeringsbeleid en alle partijen in de kamer zijn het daar mee eens, behalve de PVV en de SGP. Prima. Dan weten alle kiezers die Nederland NIET willen laten verworden tot een islamitische heilstaat nu op wie ze de volgende keer moeten stemmen. Niet weer op VVD en CDA dus...

Natuurlijk zijn ook de regeringspartijen CDA en VVD niet tegen de islamisering. Ze hebben er toch de laatste vijftig, zestig jaar ook vrolijk aan meegewerkt? Fijn dat we dit dankzij GroenLinks en ons aller Femke even helder konden krijgen!
Gelijkwaardigheid
De motie was een initiatief van de linkse oppositie: PvdA, SP, GroenLinks en D66. De partijen wilden ermee 'de gelijkwaardigheid van mensen' benadrukken. Impliciet verwees de motie naar de anti-islamagenda van de PVV van Geert Wilders.
Nou, veel succes. De gelijkwaardigheid van mensen benadrukken door een ideologie te steunen die de ongelijkwaardigheid van gelovigen/ongelovigen, hetero's/homo's en mannen/vrouwen als een goddelijk voorgeschreven wet ziet. Het is bijna onvoorstelbaar dat mensen zo onnozel kunnen zijn...

maandag 25 oktober 2010

Elisabeth's Voice

O. DELECRUZE - 24 OKTOBER 2010

Steunoproep voor Oostenrijkse dissident

Het publiekelijk bekritiseren van de islam is in het Westen hard op weg een doodzonde te worden, net als in landen waar de Sharia heerst. Zo ook in Oostenrijk, waar Elisabeth Sabaditsch-Wolff in haar geboorteland beschuldigd wordt van 'hate speech'. Deze misdaad zou ze begaan hebben in seminars die ze geeft over het gevaar van de islam.

Een links tijdschrift, "News", had een linkse verklikker zo'n (besloten) seminar binnengeloodst, die vervolgens aangifte deed tegen Elisabeth. Van deze aangifte werd zij voor het eerst in december vorig jaar in kennis gesteld. Uit: "Alweer een 'hate-speech' zaak in Oostenrijk":

Vroeg of laat riskeren zij die zich prominent tegen de islamisering van de samenleving uitspreken helaas de toorn van het dhimmi-establishment. Wie zich boven het maaiveld van de zelfbenoemde "elite" verheft, loopt kennelijk het risico daar door wraakzuchtige lieden weggemaaid te worden.

Dit overkomt nu ook de Oostenrijkse Elisabeth Sabaditsch-Wolff: zij waagde het de waarheid te zeggen over de islam, en wordt nu net als Geert Wilders en anderen klemgereden met "hate-speech" wetten en geconfronteerd met gerechtelijke vervolging voor hetgeen zij heeft durven uitspreken.


Bijna een jaar alweer — terwijl het linkse tijdschrift News haar bleef besmeuren — heeft ze moeten wachten op de formele aanklacht en een rechtszaak. Maar nu is dan uiteindelijk ook die andere teerling geworpen: ze zal in komende maand voor de rechter moeten verschijnen. Elisabeth Sabaditsch-Wolff schreef in een email:
Vandaag ben ik officieel op de hoogte gesteld dat ik zal moeten terechtstaan op 23 november. Ik heb de officiële aanklacht ontvangen, dat een soort cherry picking is uit wat ik tijdens de eerste twee (van drie) seminars gezegd zou hebben. Eén alinea bestaat uit zinnen die ik nooit uitgesproken heb, maar eerder een van de deelnemers. Toch word ik ervan beschuldigd dat gezegd te hebben (het bevat de vernietigende woorden "Adolf Hitler").

Hier een voorbeeld van één van die 'foute' uitspraken van mij: "We moeten het publiek bewust maken van het gevaar van de islam. Het onderwijs dient 'state of the art' te zijn, bijvoorbeeld mbt biologie, geschiedenis. Studenten moeten worden onderwezen over feiten. Er was ooit een Turkse belegering [in 1683] en die werd afgeslagen. Dat moet blijven [in de geschiedenis boeken]. Maar geen tolerantie voor de verheerlijking van geweld, wat betekent dat we ons van het meeste van de Koran moeten ontdoen. We moeten ons reliseren dat de Moslim Broederschap een Trojaans paard is. Turkije maakt daar deel van uit.

De sharia is een absoluut no-no. Wij willen geen sexe-apartheid, geen getto's, geen sociale en culturele discriminatie, geen polygamie, geen theocratie, geen haat ... " Dit is dus waar ik voor terecht moet staan. Dit is wat niet hardop gezegd kan worden in Oostenrijk
Elisabeth zal dus worden berecht op 23 november 2010 door de Weense arrondissementsrechtbank (aanvang om 9.00 uur, Wickenburggasse 122, kamer 311, derde verdieping). Het simpele feit dat er slechts een paar uur zijn uitgetrokken voor de gehele sessie is al een indicatie dat dit ook in Oostenrijk — net als in Nederland de zaak tegen Geert Wilders — een juridische farce is, en dat er voor Elisabeth misschien al een volledig voorbereide veroordeling in een laatje klaarligt. En in Oostenrijk staan zware straffen op incorrecte uitspraken.
In 2009 werd in Oostenrijk de parlementariër Suzanne Winter veroordeeld tot een boete van 24.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, omdat ze gezegd had: "volgens de huidige wetgeving, zou Mohammed gezien worden als een pedofiel." Volgens de tradities van de islam is het correct wat zij zegt. In Bukhari, deel 7, #65 staat: "Volgens Aisha, schreef de profeet het huwelijkscontract met haar toen ze zes jaar oud was en consumeerde hij zijn huwelijk toen zij negen jaar oud was." Maar ook in Oostenrijk is de waarheid niet meer van belang, het feit dat zij dit gezegd heeft was al voldoende.In Amerika, maar ook daarbuiten, is nu allereerst aan Amerikaanse blogs een oproep gedaan om te mobiliseren ter ondersteuning van Elisabeth Sabaditsch-Wolff:Elisabeth's Voice: Een oproepEen oproep aan de Amerikaanse blogs om te mobiliseren ter ondersteuning van Elisabeth Sabaditsch-Wolff.Wij, ondergetekenden, bestaande uit vier Europese blogs, een Canadese en een Amerikaanse blog, hebben dit bericht gezamenlijk geschreven, als een openbare oproep aan onze Amerikaanse collega's om de zaak van de Oostenrijkse feministe en anti-jihad-activiste Elisabeth Sabaditsch-Wolff op te pakken.Geert Wilders is onder de meeste Amerikaanse conservatieve en libertarische bloggers goed bekend, maar Elisabeth's zaak speelt niet zo op de voorgrond. Net als de heer Wilders, kijkt zij tegen een rechtszaak aan wegens het geven van feitelijke informatie over de islam. Haar "misdaad" was seminars te geven waarin ze de Islamitische doctrine beschreef, citeerde uit de Koran en haar gehoor uit de doeken deed wat zij als de gevaren van de islam beschouwt.Net als de heer Wilders, is Elisabeth verdacht van 'hate speech' vanwege hetgeen ze gezegd heeft. Maar in tegenstelling tot de heer Wilders, is Elisabeth slechts een gewone burger, en de moeder van een klein kind. Ze mist de ruime middelen die nodig zijn om zich te kunnen verdedigen tegen de goed gefinancierde organen van de staat die haar willen vervolgen.De rechtszaak tegen Elisabeth zal op 23 november in Wenen gehouden worden, in wat duidelijk een politieke actie is met als bedoeling een ieder die afwijkt van de heersende multiculturele orthodoxie het zwijgen op te leggen.Wij, haar Europese en Noord-Amerikaanse supporters, hebben "Elisabeth's Voice" opgericht om ervoor te zorgen zij niet tot zwijgen zal worden gebracht. Door op te roepen tot financiële steun, hopen we ervoor te zorgen dat haar verdediging voldoende gefinancierd zal kunnen worden. Met het oproepen tot publiciteit hierover, hopen we ervoor te zorgen dat haar zaak bekendheid krijgt; niet alleen in Oostenrijk en de rest van Europa, maar in de hele Westerse wereld.Amerikanen denken misschien dat Elisabeth's zaak een uniek Europese affaire is, en niets met hen van doen heeft. Maar vergis u daar niet in: dezelfde repressie doemt op in de Verenigde Staten van Amerika. Zoals de recente gevallen van Molly Norris, Juan Williams en Derek Fenton laten zien, kan de vrijheid van meningsuiting met niet-juridische middelen al worden weggenomen. Een afwijkende mening wordt zelfs nu al het zwijgen opgelegd in scholen en op universiteiten, en een politiek incorrecte meningsuiting kan reden voor ontslag zijn uit zowel overheidsbetrekkingen als uit private ondernemingen.Dezelfde soorten van 'hate speech'-wetten die in Oostenrijk tegen Elisabeth worden ingezet, worden voorbereid voor de Verenigde Staten, middels de inspanningen van de Verenigde Naties. Op initiatief van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC, waar ook Suriname lid van is), staat de VN op het punt om van alle lidstaten te vragen strafwetten aan te nemen die "de belastering van godsdiensten criminaliseren, 'waaronder' de islam." [en dat terwijl juist in de meeste OIC lidstaten geen enkele sprake is van godsdienstvrijheid, laat staan vrijheid van meningsuiting –D.]Uw president, Barack Hussein Obama, heeft aangegeven dat hij de voorgestelde resolutie van de VN steunt. De tijd dringt, voor ons allemaal. Als we nu niet opkomen voor mensen zoals Geert Wilders, Ezra Levant, Mark Steyn en Elisabeth Sabaditsch-Wolff, zal er later niemand meer zijn om voor ons op te komen, wanneer wij aan de beurt zijn.Links naar meer informatie over Elisabeth's zaak vindt u onderaan dit bericht, tevens een link naar haar juridische verdedigingswebsite (waar u indien u wilt, kunt doneren ter ondersteuning van haar zaak)

"Elisabeth’s Voice" roept Amerikaanse blogs op om Elisabeth Sabaditsch-Wolff te ondersteunen in haar strijd voor het recht om vrijuit te mogen spreken: "Van de honderden Amerikaanse blogs die zich nog niet voor Elisabeth hebben uitgesproken, doen wij een beroep op een tiental van de meest prominente en invloedrijkste Amerikaanse blogs:

De eerste en niet de minste daarvan is Jihad Watch, de gezaghebbende bron op het internet voor gespecificeerde en wetenschappelijke informatie over de gevaren van de islam. De oprichter van Jihad Watch, Robert Spencer, heeft Elisabeth afgelopen februari nog gesteund middels zijn Freedom Defense Initiative. Wij doen een beroep op de heer Spencer om naar voren te komen en zijn steun voor Elisabeth nieuw leven in te blazen.Atlas Shrugs is in de voorhoede van de bewustmaking en het op de hoogte houden van de burgers over voortgaande islamisering van Amerika. Pamela Geller's werk in het verzet tegen de Ground Zero moskee is onovertroffen. Samen met Robert Spencer was ze afgelopen winter ook partner in het Freedom Defense Initiative. Wij doen een beroep op mevrouw Geller voor hernieuwde inspanningen ten behoeve van Elisabeth.The Corner, van National Review (NRO), is een van de populairste Amerikaanse politieke blogs. Medewerkers daarvan zijn Jonah Goldberg, John Derbyshire, Andrew McCarthy, Jay Nordlinger en andere vooraanstaande conservatieve auteurs. Wij doen een beroep op The Corner om Elisabeth en haar recht om vrijuit te mogen spreken te hulp te komen.Gateway Pundit is de beste enkelvoudige niet-MSM bron van nieuws en commentaren in de Verenigde Staten. Jim Hoft levert onvermoeibaar en met toewijding zijn diensten aan de conservatieve principes en traditionele waarden. Wij doen een beroep op de heer Höft om zijn stem bij de onze te voegen ter ondersteuning van Elisabeth.Hot Air is gespecialiseerd in video-rapportages en politieke commentaren, en volgt de meest controversiële Amerikaanse kwesties op de voet. Wij roepen Hot Air op om haar aandachtsagebied uit te breiden met video's, beelden en artikelen over de zaak Elisabeth.Ace of Spades HQ biedt ongeremd en zonder taboes commentaar op de belangrijkste Amerikaanse politieke kwesties. Ace of Spades concentreert zich op verkiezingspolitiek, maar richt zich daarnaast ook op kwesties die met burgerlijke vrijheden te maken hebben. Wij doen een beroep op Ace om de onderdrukking van de burgerlijke vrijheden van Elisabeth af te keuren.Hugh Hewitt is bekender als radiopresentator dan als blogger, maar zijn blog speelde een prominente rol tijdens de verkiezingen van 2004. Zijn boek Blog: Understanding the Information Reformation That's Changing Your World, inspireerde tot de oprichting van vele kleine politieke Amerikaanse blogs. Wij doen een beroep op de heer Hewitt om ons wederom te inspireren door de zaak van Elisabeth op te nemen in de naam van de vrijheid.Daily Pundit is één van de langst bestaande, gevestigde Amerikaanse blogs. De oprichter, Bill Quick, heeft de eer de man te zijn die de term “blogosphere” in het leven heeft geroepen. Wij dien een beroep op de heer Bill Quick om te helpen Elisabeth's zaak bekendheid te geven in de blogosphere, zoals hij dat zo treffend heeft omschreven.Instapundit is het de oudste en meest bekende politiek-incorrecte blog in Amerika. Glenn Reynolds heeft de nieuwe media verrijkt met zijn brede berichtgeving over sociale, technologische en politieke kwesties. Wij doen een beroep op de heer Reynolds ons met zijn steun te te verrijken voor de vrijheid Elisabeth.Michelle Malkin focust op politieke en sociale kwesties, met een bijzondere nadruk op de schade die president Barack Hussein Obama en de "Democratische Partij" aan de Verenigde Staten aanricht. Wij doen een beroep op mevrouw Malkin om bekendheid te geven aan de schade die wordt aangericht aan al onze vrijheden door de zaak tegen Elisabeth.Power Line, is evenals Instapundit en Michelle Malkin, één van de belangrijkste blogs die heeft geholpen met de onthulling van de vervalste "Killian memo" tijdens de verkiezingscampagne in de VS van 2004. Twee van haar medewerkers zijn advocaten, en de blog richt zich vaak op juridische kwesties. We doen een beroep op Power Line om haar waardevolle energie te richten op de juridische travestie die de zaak tegen Elisabeth is.TigerHawk is een blogger uit New Jersey die zich richt op politieke kwesties en nationale veiligheid. Hij springt af en toe in voor Wretchard op the Belmont Club, en is expert op het gebied van de fijne kneepjes van de machinaties achter de schermen van Amerikaanse politieke affaires. Wij een beroep op TigerHawk om de machinaties van de corrupte politieke elite die Elisabeth aan berechting onderwerpt aan de kaak te stellen.• • • • • • • • •

De Europese Unie, waar Oostenrijk ook toe behoort, is een corrupte en ondemocratische superstaat met totalitaire aspiraties. De oligarchie die het bestiert, heeft vastgesteld dat de miljoenen islamitische immigranten die nu in Europa wonen — en de miljoenen meer die de EU van plan is binnen te halen — noodzakelijk zijn om de machtsbasis veilig te stellen voor de ongecontroleerde bureaucraten die nu toezicht houden op wat doorgaat voor "Europees bestuur".Vandaar dat zij mensen als Elisabeth Sabaditsch-Wolff het zwijgen op willen leggen, mensen die zich uitspreken tegen de massa-immigratie en wijzen op de gevaren van de islamisering. Om de bevolking in een toestand van schaapachtige passiviteit te houden, moet Elisabeth de mond worden gesnoerd.Maar Elisabeth zal haar mond niet laten snoeren. De Oostenrijkse rechter kan Elisabeth misschien dan wel het zwijgen opleggen, maar zolang wij onze stem nog hebben, zullen wij voor haar spreken.Wij zijn Elisabeth’s Voice.Wij zijn:Tundra Tabloids

Europe News

Politically Incorrect

The International Civil Liberties Alliance

Vlad Tepes

Gates of Vienna
.
Zie ook: Pim Fortuyn Forum

zaterdag 16 oktober 2010

In Holland, Free Speech on Trial

By AYAAN HIRSI ALI

Imagine if a leader within the tea party movement were able to persuade its members to establish a third political party. Imagine he succeeded—overwhelmingly—and that as their leader he stood a real chance of winning the presidency. Then imagine that in anticipation of his electoral victory, the Democrats and Republicans quickly modified an existing antidiscrimination law so that he could be convicted for statements he made on the campaign trail.

All of this seems impossible in a 21st-century liberal democracy. But it is exactly what is happening in Holland to Dutch parliamentarian Geert Wilders.

online.wsj.com

woensdag 13 oktober 2010

vrijdag 8 oktober 2010

2084: The Eyes of the Guardians of Sharia are Upon You

It was a bright cold day in April, and the cry of the Muezzin could be heard in the distance, like the roar of a far-off sea. Winston ibn Smith, his chin nuzzled into his keffiyah in an effort to escape the vile wind, slipped quickly through the glass doors of Shahid House, though not quickly enough to prevent a swirl of gritty dust from entering along with him.

The hallway smelt of roasting goat and motor oil. At the end of it a colored poster, too large for indoor display, had been tacked to the wall. It depicted an enormous face, a curled black beard, above it two eyes like suspicious chips of coal beneath a towering turban. Winston headed for the stairs. The regular Ramadan power outages made the lift into an unlikely prospect. With no one to repair them, few lifts worked anymore. Around Ramadan, all of London slowed to a grind of surly tempers, broken machines and recurring blackouts. His flat was six flights up, and Winston had to stop and pause for breath several times along the way. On each landing, opposite the lift-shaft, the poster with the enormous face gazed from the wall. It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. THE EYES OF THE GUARDIANS OF SHARIA ARE UPON YOU, the caption beneath it read.

Read the brilliant adaptation of George Orwell's 1984 by Sultan Knish

Update: Nederlandse vertaling van Herman Benschop op Noodzakelijk kwaad

woensdag 6 oktober 2010

Why Americans Need to Support Geert

By Robert Small

Freedom is the most precious of all our attainments and the most vulnerable. People have devoted their lives to it and given their lives for it. Our freedom in this country is the outcome of centuries. It is the consequence of a history that knows no equal and has brought us to where we are now.

These patriotic words didn't come from one of Ronald Reagan's speeches, or even from the quill of Thomas Jefferson. They were spoken less than a year ago by a Dutch Member of Parliament (MP) named Geert Wilders. He's on trial in the Netherlands for "inciting hatred and discrimination." The above and following quotes are from his pretrial speech last January. In recess since June, the trial resumes this week, and we should all pay close attention.


Wilders is far from a household name, but many know him as the man who equates the Holy Qu'ran to Hitler's Mein Kampf and says that it too should be banned in his country; who emphasized this point by producing a seventeen-minute film called Fitna, which paired images of violent jihad with direct quotes from the Qu'ran; and, most recently, who gave a speech in New York City on September 11 against the planned Cordoba House Islamic center at Ground Zero.

American Thinker

maandag 4 oktober 2010

Internationale demonstratie tegen onrechtvaardige behandeling van Israël

'Steeds meer Europeanen zijn dagelijkse leugens over Israël in de media spuugzat'- 'Internationale instellingen zoals de VN rechtvaardigen antidemocratische dictaturen' (zoals islamitische landen)Hoogste tijd dat er eindelijk tegenwicht komt tegen het leugenachtige demoniseren van Israël door de massamedia en door de in het Westen door met name linkse partijen gesteunde machtige Arabisch-islamitische lobby.


Aanstaande donderdag zal er in Rome een grote internationale demonstratie plaatsvinden rond het thema 'Voor de waarheid, voor Israël'. Steeds meer Europeanen, ook in overheidskringen, beginnen de eenzijdige anti-Israëlpolitiek van de VN en dito berichtgeving van de door links gecontroleerde massamedia zat te worden, en willen daarom dat er een einde komt aan de dubbele standaarden die door de internationale gemeenschap worden gehanteerd ten aanzien van de Joodse staat.

Xander nieuws

Wie benoemt onze rechters? Kijk en huiver.

Op de dag dat Nederland zichzelf Internationaal weer eens belachelijk maakt en bewijst geen democratische rechtstaat te zijn waar vrijheid van meningsuiting nog wordt beschermd is het misschien aardig is stil te staan bij de laatste groep:

De rechterlijke macht.

Ondanks dat het openbaar ministerie vond dat er niets strafbaars door Wilders was gezegd, ondanks dat de politieke meerderheid tegen vervolging was besloot de hoge raad, op eigen houtje, niet alleen dat Wilders vervolgt moest worden, maar deden met een vonnis, waarin Wilders reeds schuldig werd verklaard, in plaats van alleen de (onjuiste) conclusie te trekken dat vervolging gewenst was.
Over de achtergronden van deze (onafhankelijke) rechters is al geschreven, maar hoe zit het nu met de benoeming van rechters in het algemeen?

Kijk en huiver verder op: De Zinkende Hollander

Update: Meer over onze rechterlijke macht op Hoeiboei

Kritiek religiewetenschappers weerlegd


ERDEBE - 04 OKTOBER 2010

De uitspraak van PVV-voorman Geert Wilders ‘er bestaat geen gematigde islam’, is onjuist, onwaar en een poging om een hele bevolkingsgroep aan de hand van haar religieuze identiteit te bestempelen als extremistisch.


Dat schrijven negen religiewetenschappers en rechtsgeleerden in een open brief. De brief is gericht aan betrokkenen van het proces tegen Wilders, dat maandag 4 oktober begint.

Deze conclusie is letterlijk verwoord in fact sheet 2 van Jan Michiel Otto en Gerard Wiegers. Ter onderbouwing voeren de wetenschappers drie soorten argumenten aan:

godsdienstwetenschappelijke,
rechtsvergelijkende en
empirische.
Godsdienstwetenschappelijke

Gemengde elementen

In de bronnen en praktijken van de Islam treft men zowel gematigde en vredelievende elementen als extremistische en militante elementen aan.

Mmm…..op zich een waarheid als een koe. En de meeste, zo niet alle van die extremistische en militante elementen zijn tegenstrijdig met de gematigde en vredelievende elementen.

Het punt is echter dat vers 2:106 een duidelijke prioriteitenvolgorde voorschrijft.

2:106. Whatever a Verse (revelation) do We {Allah} abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?

Daarin staat dat allah alles kan. Zelfs van gedachten veranderen en een vers vervangen. En als er een vers in tegenspraak is met een eerder vers, dan geld het laatst geopenbaarde vers. Nou, laten we eens kijken wat het laatst geopenbaarde vers is:

9:5. Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun {unbelievers} wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat {the Islamic ritual prayers}), and give Zakat {alms}, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

En daarmee kunnen al die zogenaamde vreedzame versjes, dus zo de prullenbak. Ze blijven natuurlijk wel nuttig om de ongelovigen mee in het ootje te nemen!

Zie verder: Archief Het Vrije Volk

zondag 3 oktober 2010

Toespraak van Geert Wilders in Berlijn

Door E.J. Bron

Beste vrienden, ik ben heel blij om vandaag hier in Berlijn te zijn. Zoals u weet, heeft de uitnodiging van mijn vriend René Stadtkewitz aan mij hem het lidmaatschap van de CDU-fractie in het Berlijnse deelstaatparlement gekost. René heeft echter niet gebogen voor de druk. Hij heeft zijn overtuigingen niet verraden. Zijn royement was voor René aanleiding om zijn eigen politieke partij op te richten. René, bedankt voor de uitnodiging en ik wens je het allerbeste met je nieuwe partij.

Vrienden, zoals u wellicht hebt meegekregen, waren de afgelopen weken heel inspannend voor mij. Begin deze week konden we in Nederland met succes een minderheidsregering van liberalen en christendemocraten smeden, die door mijn partij zal worden gedoogd. Dat is een historische gebeurtenis voor Nederland. Ik ben er heel trots daaraan te hebben bijgedragen.

Op dit moment beslissen de christendemocraten in het kader van een partijcongres of ze de coalitie willen aangaan. Als ze dat doen (inmiddels is de uitslag bekend: 68% van de aanwezige partijleden voor het regeerakkoord!), dan zullen wij in staat zijn om ons land opnieuw op te bouwen, onze nationale identiteit te bewaren en onze kinderen een betere toekomst te bieden.

Artikel7.nu