maandag 25 oktober 2010

Elisabeth's Voice

O. DELECRUZE - 24 OKTOBER 2010

Steunoproep voor Oostenrijkse dissident

Het publiekelijk bekritiseren van de islam is in het Westen hard op weg een doodzonde te worden, net als in landen waar de Sharia heerst. Zo ook in Oostenrijk, waar Elisabeth Sabaditsch-Wolff in haar geboorteland beschuldigd wordt van 'hate speech'. Deze misdaad zou ze begaan hebben in seminars die ze geeft over het gevaar van de islam.

Een links tijdschrift, "News", had een linkse verklikker zo'n (besloten) seminar binnengeloodst, die vervolgens aangifte deed tegen Elisabeth. Van deze aangifte werd zij voor het eerst in december vorig jaar in kennis gesteld. Uit: "Alweer een 'hate-speech' zaak in Oostenrijk":

Vroeg of laat riskeren zij die zich prominent tegen de islamisering van de samenleving uitspreken helaas de toorn van het dhimmi-establishment. Wie zich boven het maaiveld van de zelfbenoemde "elite" verheft, loopt kennelijk het risico daar door wraakzuchtige lieden weggemaaid te worden.

Dit overkomt nu ook de Oostenrijkse Elisabeth Sabaditsch-Wolff: zij waagde het de waarheid te zeggen over de islam, en wordt nu net als Geert Wilders en anderen klemgereden met "hate-speech" wetten en geconfronteerd met gerechtelijke vervolging voor hetgeen zij heeft durven uitspreken.


Bijna een jaar alweer — terwijl het linkse tijdschrift News haar bleef besmeuren — heeft ze moeten wachten op de formele aanklacht en een rechtszaak. Maar nu is dan uiteindelijk ook die andere teerling geworpen: ze zal in komende maand voor de rechter moeten verschijnen. Elisabeth Sabaditsch-Wolff schreef in een email:
Vandaag ben ik officieel op de hoogte gesteld dat ik zal moeten terechtstaan op 23 november. Ik heb de officiële aanklacht ontvangen, dat een soort cherry picking is uit wat ik tijdens de eerste twee (van drie) seminars gezegd zou hebben. Eén alinea bestaat uit zinnen die ik nooit uitgesproken heb, maar eerder een van de deelnemers. Toch word ik ervan beschuldigd dat gezegd te hebben (het bevat de vernietigende woorden "Adolf Hitler").

Hier een voorbeeld van één van die 'foute' uitspraken van mij: "We moeten het publiek bewust maken van het gevaar van de islam. Het onderwijs dient 'state of the art' te zijn, bijvoorbeeld mbt biologie, geschiedenis. Studenten moeten worden onderwezen over feiten. Er was ooit een Turkse belegering [in 1683] en die werd afgeslagen. Dat moet blijven [in de geschiedenis boeken]. Maar geen tolerantie voor de verheerlijking van geweld, wat betekent dat we ons van het meeste van de Koran moeten ontdoen. We moeten ons reliseren dat de Moslim Broederschap een Trojaans paard is. Turkije maakt daar deel van uit.

De sharia is een absoluut no-no. Wij willen geen sexe-apartheid, geen getto's, geen sociale en culturele discriminatie, geen polygamie, geen theocratie, geen haat ... " Dit is dus waar ik voor terecht moet staan. Dit is wat niet hardop gezegd kan worden in Oostenrijk
Elisabeth zal dus worden berecht op 23 november 2010 door de Weense arrondissementsrechtbank (aanvang om 9.00 uur, Wickenburggasse 122, kamer 311, derde verdieping). Het simpele feit dat er slechts een paar uur zijn uitgetrokken voor de gehele sessie is al een indicatie dat dit ook in Oostenrijk — net als in Nederland de zaak tegen Geert Wilders — een juridische farce is, en dat er voor Elisabeth misschien al een volledig voorbereide veroordeling in een laatje klaarligt. En in Oostenrijk staan zware straffen op incorrecte uitspraken.
In 2009 werd in Oostenrijk de parlementariër Suzanne Winter veroordeeld tot een boete van 24.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, omdat ze gezegd had: "volgens de huidige wetgeving, zou Mohammed gezien worden als een pedofiel." Volgens de tradities van de islam is het correct wat zij zegt. In Bukhari, deel 7, #65 staat: "Volgens Aisha, schreef de profeet het huwelijkscontract met haar toen ze zes jaar oud was en consumeerde hij zijn huwelijk toen zij negen jaar oud was." Maar ook in Oostenrijk is de waarheid niet meer van belang, het feit dat zij dit gezegd heeft was al voldoende.In Amerika, maar ook daarbuiten, is nu allereerst aan Amerikaanse blogs een oproep gedaan om te mobiliseren ter ondersteuning van Elisabeth Sabaditsch-Wolff:Elisabeth's Voice: Een oproepEen oproep aan de Amerikaanse blogs om te mobiliseren ter ondersteuning van Elisabeth Sabaditsch-Wolff.Wij, ondergetekenden, bestaande uit vier Europese blogs, een Canadese en een Amerikaanse blog, hebben dit bericht gezamenlijk geschreven, als een openbare oproep aan onze Amerikaanse collega's om de zaak van de Oostenrijkse feministe en anti-jihad-activiste Elisabeth Sabaditsch-Wolff op te pakken.Geert Wilders is onder de meeste Amerikaanse conservatieve en libertarische bloggers goed bekend, maar Elisabeth's zaak speelt niet zo op de voorgrond. Net als de heer Wilders, kijkt zij tegen een rechtszaak aan wegens het geven van feitelijke informatie over de islam. Haar "misdaad" was seminars te geven waarin ze de Islamitische doctrine beschreef, citeerde uit de Koran en haar gehoor uit de doeken deed wat zij als de gevaren van de islam beschouwt.Net als de heer Wilders, is Elisabeth verdacht van 'hate speech' vanwege hetgeen ze gezegd heeft. Maar in tegenstelling tot de heer Wilders, is Elisabeth slechts een gewone burger, en de moeder van een klein kind. Ze mist de ruime middelen die nodig zijn om zich te kunnen verdedigen tegen de goed gefinancierde organen van de staat die haar willen vervolgen.De rechtszaak tegen Elisabeth zal op 23 november in Wenen gehouden worden, in wat duidelijk een politieke actie is met als bedoeling een ieder die afwijkt van de heersende multiculturele orthodoxie het zwijgen op te leggen.Wij, haar Europese en Noord-Amerikaanse supporters, hebben "Elisabeth's Voice" opgericht om ervoor te zorgen zij niet tot zwijgen zal worden gebracht. Door op te roepen tot financiële steun, hopen we ervoor te zorgen dat haar verdediging voldoende gefinancierd zal kunnen worden. Met het oproepen tot publiciteit hierover, hopen we ervoor te zorgen dat haar zaak bekendheid krijgt; niet alleen in Oostenrijk en de rest van Europa, maar in de hele Westerse wereld.Amerikanen denken misschien dat Elisabeth's zaak een uniek Europese affaire is, en niets met hen van doen heeft. Maar vergis u daar niet in: dezelfde repressie doemt op in de Verenigde Staten van Amerika. Zoals de recente gevallen van Molly Norris, Juan Williams en Derek Fenton laten zien, kan de vrijheid van meningsuiting met niet-juridische middelen al worden weggenomen. Een afwijkende mening wordt zelfs nu al het zwijgen opgelegd in scholen en op universiteiten, en een politiek incorrecte meningsuiting kan reden voor ontslag zijn uit zowel overheidsbetrekkingen als uit private ondernemingen.Dezelfde soorten van 'hate speech'-wetten die in Oostenrijk tegen Elisabeth worden ingezet, worden voorbereid voor de Verenigde Staten, middels de inspanningen van de Verenigde Naties. Op initiatief van de Organisatie van de Islamitische Conferentie (OIC, waar ook Suriname lid van is), staat de VN op het punt om van alle lidstaten te vragen strafwetten aan te nemen die "de belastering van godsdiensten criminaliseren, 'waaronder' de islam." [en dat terwijl juist in de meeste OIC lidstaten geen enkele sprake is van godsdienstvrijheid, laat staan vrijheid van meningsuiting –D.]Uw president, Barack Hussein Obama, heeft aangegeven dat hij de voorgestelde resolutie van de VN steunt. De tijd dringt, voor ons allemaal. Als we nu niet opkomen voor mensen zoals Geert Wilders, Ezra Levant, Mark Steyn en Elisabeth Sabaditsch-Wolff, zal er later niemand meer zijn om voor ons op te komen, wanneer wij aan de beurt zijn.Links naar meer informatie over Elisabeth's zaak vindt u onderaan dit bericht, tevens een link naar haar juridische verdedigingswebsite (waar u indien u wilt, kunt doneren ter ondersteuning van haar zaak)

"Elisabeth’s Voice" roept Amerikaanse blogs op om Elisabeth Sabaditsch-Wolff te ondersteunen in haar strijd voor het recht om vrijuit te mogen spreken: "Van de honderden Amerikaanse blogs die zich nog niet voor Elisabeth hebben uitgesproken, doen wij een beroep op een tiental van de meest prominente en invloedrijkste Amerikaanse blogs:

De eerste en niet de minste daarvan is Jihad Watch, de gezaghebbende bron op het internet voor gespecificeerde en wetenschappelijke informatie over de gevaren van de islam. De oprichter van Jihad Watch, Robert Spencer, heeft Elisabeth afgelopen februari nog gesteund middels zijn Freedom Defense Initiative. Wij doen een beroep op de heer Spencer om naar voren te komen en zijn steun voor Elisabeth nieuw leven in te blazen.Atlas Shrugs is in de voorhoede van de bewustmaking en het op de hoogte houden van de burgers over voortgaande islamisering van Amerika. Pamela Geller's werk in het verzet tegen de Ground Zero moskee is onovertroffen. Samen met Robert Spencer was ze afgelopen winter ook partner in het Freedom Defense Initiative. Wij doen een beroep op mevrouw Geller voor hernieuwde inspanningen ten behoeve van Elisabeth.The Corner, van National Review (NRO), is een van de populairste Amerikaanse politieke blogs. Medewerkers daarvan zijn Jonah Goldberg, John Derbyshire, Andrew McCarthy, Jay Nordlinger en andere vooraanstaande conservatieve auteurs. Wij doen een beroep op The Corner om Elisabeth en haar recht om vrijuit te mogen spreken te hulp te komen.Gateway Pundit is de beste enkelvoudige niet-MSM bron van nieuws en commentaren in de Verenigde Staten. Jim Hoft levert onvermoeibaar en met toewijding zijn diensten aan de conservatieve principes en traditionele waarden. Wij doen een beroep op de heer Höft om zijn stem bij de onze te voegen ter ondersteuning van Elisabeth.Hot Air is gespecialiseerd in video-rapportages en politieke commentaren, en volgt de meest controversiële Amerikaanse kwesties op de voet. Wij roepen Hot Air op om haar aandachtsagebied uit te breiden met video's, beelden en artikelen over de zaak Elisabeth.Ace of Spades HQ biedt ongeremd en zonder taboes commentaar op de belangrijkste Amerikaanse politieke kwesties. Ace of Spades concentreert zich op verkiezingspolitiek, maar richt zich daarnaast ook op kwesties die met burgerlijke vrijheden te maken hebben. Wij doen een beroep op Ace om de onderdrukking van de burgerlijke vrijheden van Elisabeth af te keuren.Hugh Hewitt is bekender als radiopresentator dan als blogger, maar zijn blog speelde een prominente rol tijdens de verkiezingen van 2004. Zijn boek Blog: Understanding the Information Reformation That's Changing Your World, inspireerde tot de oprichting van vele kleine politieke Amerikaanse blogs. Wij doen een beroep op de heer Hewitt om ons wederom te inspireren door de zaak van Elisabeth op te nemen in de naam van de vrijheid.Daily Pundit is één van de langst bestaande, gevestigde Amerikaanse blogs. De oprichter, Bill Quick, heeft de eer de man te zijn die de term “blogosphere” in het leven heeft geroepen. Wij dien een beroep op de heer Bill Quick om te helpen Elisabeth's zaak bekendheid te geven in de blogosphere, zoals hij dat zo treffend heeft omschreven.Instapundit is het de oudste en meest bekende politiek-incorrecte blog in Amerika. Glenn Reynolds heeft de nieuwe media verrijkt met zijn brede berichtgeving over sociale, technologische en politieke kwesties. Wij doen een beroep op de heer Reynolds ons met zijn steun te te verrijken voor de vrijheid Elisabeth.Michelle Malkin focust op politieke en sociale kwesties, met een bijzondere nadruk op de schade die president Barack Hussein Obama en de "Democratische Partij" aan de Verenigde Staten aanricht. Wij doen een beroep op mevrouw Malkin om bekendheid te geven aan de schade die wordt aangericht aan al onze vrijheden door de zaak tegen Elisabeth.Power Line, is evenals Instapundit en Michelle Malkin, één van de belangrijkste blogs die heeft geholpen met de onthulling van de vervalste "Killian memo" tijdens de verkiezingscampagne in de VS van 2004. Twee van haar medewerkers zijn advocaten, en de blog richt zich vaak op juridische kwesties. We doen een beroep op Power Line om haar waardevolle energie te richten op de juridische travestie die de zaak tegen Elisabeth is.TigerHawk is een blogger uit New Jersey die zich richt op politieke kwesties en nationale veiligheid. Hij springt af en toe in voor Wretchard op the Belmont Club, en is expert op het gebied van de fijne kneepjes van de machinaties achter de schermen van Amerikaanse politieke affaires. Wij een beroep op TigerHawk om de machinaties van de corrupte politieke elite die Elisabeth aan berechting onderwerpt aan de kaak te stellen.• • • • • • • • •

De Europese Unie, waar Oostenrijk ook toe behoort, is een corrupte en ondemocratische superstaat met totalitaire aspiraties. De oligarchie die het bestiert, heeft vastgesteld dat de miljoenen islamitische immigranten die nu in Europa wonen — en de miljoenen meer die de EU van plan is binnen te halen — noodzakelijk zijn om de machtsbasis veilig te stellen voor de ongecontroleerde bureaucraten die nu toezicht houden op wat doorgaat voor "Europees bestuur".Vandaar dat zij mensen als Elisabeth Sabaditsch-Wolff het zwijgen op willen leggen, mensen die zich uitspreken tegen de massa-immigratie en wijzen op de gevaren van de islamisering. Om de bevolking in een toestand van schaapachtige passiviteit te houden, moet Elisabeth de mond worden gesnoerd.Maar Elisabeth zal haar mond niet laten snoeren. De Oostenrijkse rechter kan Elisabeth misschien dan wel het zwijgen opleggen, maar zolang wij onze stem nog hebben, zullen wij voor haar spreken.Wij zijn Elisabeth’s Voice.Wij zijn:Tundra Tabloids

Europe News

Politically Incorrect

The International Civil Liberties Alliance

Vlad Tepes

Gates of Vienna
.
Zie ook: Pim Fortuyn Forum