zondag 1 maart 2009

Met Tariq Ramadan op weg naar een Euro-islamisme?

Auteur: Eric Krebbers

De Zwitserse moslimprediker Tariq Ramadan wordt met zijn Europese islam steeds populairder onder jongeren van Arabische herkomst en bij progressieven overal in West-Europa. Een gevaarlijke ontwikkeling, want Ramadan fungeert als wegbereider voor moslimfundamentalisten.

De Fabel van de illegaal

Wij zullen niet lijdzaam toekijken bij de islamisering


E.J. Bron 1 maart 2009


Open brief aan de moslims:


Geachte moslims, normaal gesproken zouden wij islamcritici jullie met rust laten. Jullie zouden kunnen geloven wat je wilde. Wat ons betreft ook een meteoriet in jullie Ka′aba als ”heilige zwarte steen” beschouwen, jullie profeet Mohammed als ”perfecte volmaakte mens” vereren en jullie jezelf vijfmaal per dag op de grond gooien voor jullie god Allah. Zou allemaal geen probleem zijn……..

Ja, mits deze Mohammed niet een oorlogszuchtige veroveraar geweest zou zijn die de strijd tegen de ”ongelovigen” onophoudelijk preekte en tot hun onderwerping opriep. Wij zullen niet lijdzaam toezien hoe jullie onze democratische vrijheden uitbuiten, permanent grond in bezit nemen met jullie grote moskeeën en in deze paleizen ook nog haat prediken tegen de ”ongelovige” samenleving. Daarbij in buitenproportionele omvang geweld tegen onze medeburgers uitoefenen en net zo buitenproportioneel aanspraak maken op onze sociale voorzieningen.

Alles zou geen probleem zijn, als jullie niet een imperialistische ideologie zouden aanhangen die jullie een supermensstatus verleent en jullie de mogelijkheid geeft leden van andere religies te onderwerpen alsmede en passant ook nog jullie vrouwen te onderdrukken.

Lees de rest hier

Nog meer uitstekende artikelen van E. J. Bron zijn te vinden in het archief van HVV op Amsterdamse Post en op zijn eigen site: Verzamelde Vertalingen van E.J. Bron