maandag 31 maart 2008

Citaat van de week

"Het Nationaal-Socialisme is feitelijk hetzelfde als het Communisme."

Adolf Hitler, februari 1941

zondag 30 maart 2008

Omar Bakri over Fitna

Uit de online versie van de Financial Times:

Omar Bakri, de in Libië gevestigde radicale moslim geestelijke die in Groot-Brittanië niet meer wordt toegelaten, vond de film Fitna niet erg kwetsend. "In tegendeel, als je de eerste beelden weglaat en het geluid van de bladzijde die wordt uitgescheurd, zou het een film kunnen zijn van de (islamistische) mujahideen," zei hij.

Muslim reaction to Dutch film is muted

zaterdag 29 maart 2008

Gefeliciteerd, Geert. Jouw film “Fitna” heeft onder de moslims meer mujahideen doen opstaan.

Hier een reactie op de film Fitna van Geert Wilders. Zo te zien heeft hij de plank wat betreft de motivatie van de islam toch helemaal niet misgeslagen...

Aan Geert,

Waarlijk, onze religie zal onveranderd blijven tot de Dag des Oordeels. We zijn blij dat er mensen zijn als jij die zich blootstellen aan de gramschap van Allah. We zijn ook blij omdat we getroost zijn dat er ware vijanden van de islam bestaan zoals Allah dat in de koran heeft gezegd.

We zijn niet geïnteresseerd om het een of het ander te veroordelen, maar we zijn er wel in geïnteresseerd je te laten weten dat de islam heel Europa zal overheersen, inclusief jouw woonplaats, en dat de jizya in jouw land zal worden ingevoerd, zodat alle ongelovigen in vernedering zullen leven tot ze zich tot de islam zullen bekeren. Mogen we je eraan herinneren dat er duizenden moslims bij je in de buurt wonen, dus je kunt altijd verwachten dat er iets onverwachts gebeurt.

Tegen het einde van je film schreef je:

"Want het is niet aan mij, maar aan de moslims zelf om de haatdragende verzen uit de koran te scheuren."

Die opmerking van jou bevestigt het volgende vers in de koran:

En de joden noch de christenen zullen je ooit welgezind zijn tenzij je hun Millah(levenswijze/religie) volgt. (2:120)


Zo heeft Allah ons, in zijn Genadigheid, nog een praktisch voorbeeld gegeven van een kufr (m.a.w. dat ben jij, Geert) die de moslims nooit welgezind zal zijn tot we aanhangers zijn van zijn religie.

Bij Allah, het enige dat we zullen verscheuren is jouw hart, het hart van de democratie, en de harten van degenen die tegen de moslims strijden. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) belooft overheersing, en ook wij beloven overheersing. En hoe zal het jou vergaan, Geert, wanneer de profeet Jezus vanuit de hemel op aarde terugkeert en het christendom vernietigt en met succes jihad voert tegen de wereld?

Dat moment zal spoedig aanbreken.

Je hebt ook gezegd:

"Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u."

Daar zou je een heel boekwerk over kunnen schrijven, maar in het kort: de islam respecteert ongelovige overheden niet.

Je hebt gezegd:

"De islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving."

Dat is correct.

Net zoals jouw beschaving de onze wil vernietigen, zo proberen wij die van jou te verwoesten. Raad eens wanneer we daarmee ophouden.

Je schreef:

"Nu moet de islamistische ideologie worden overwonnen."

Zolang de wereld bestaat, kun je nooit de islamistische ideologie vernietigen, en onze ideologie is bestemd zich te verspreiden.

Je schreef:

"Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."

Wij zeggen: stop de democratie, en verdedig je fundamentele mensenrechten.

Maar we haten jou niet vanwege je vrijheden omdat we die vrijheden niet achten. We haten je vanwege je ongeloof en je verzet.

Dus ga door met waarschuwen, en wij zullen ook doorgaan met waarschuwen. De islam hekelt de democratie, de islam hekelt christenen en joden, de islam hekelt het verderf van de ongelovigen op deze aarde, en de islam is in aantocht om de legers van het ongeloof en de valse regeringen en religies van de wereld te verpletteren en de mensheid vanuit de duisternis in het licht te voeren.

Al haten we jou in Allah’s naam en al bidden we dat je vernietigd zult worden, toch zijn we blij dat je deze film hebt gemaakt, want hoe negatief de ongelovigen de islam ook voor willen stellen, uiteindelijk is het de islam die zich wijd en zijd zal verbreiden. De media in Amerika hebben hun best gedaan om de islam af te beelden als een slechte religie, maar kijk eens hoeveel duizenden mensen zich tot de islam hebben bekeerd na de invasie. Zo zal de islam zich over heel Europa verspreiden, en uiteindelijk zullen we winnen en zullen we jou vernederen.

Gefeliciteerd Geert. Jouw film heeft onder de moslims meer mujahideen doen opstaan.


Bovenstaande tekst is een vertaling van het artikel: congratulations-geert-your-fitna-movie-has-created-more-mujaahideen-amongst-the-muslims

donderdag 27 maart 2008

Citaat van de week

"De prijs van de vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Laat het oog der waakzaamheid zich nooit sluiten."

Engels: "The price of freedom is eternal vigilance. Let the eye of vigilance never be closed."

Thomas Jefferson

zaterdag 22 maart 2008

De islam als veroveringsideologie

Islam is geen religie, en ook geen cultus. Het is een compleet systeem.

De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een weerhaak voor alle andere componenten.

Islamisering doet zich voor wanneer er genoeg moslims in een land zijn om actie te voeren voor hun zogenoemde “recht om hun geloof te mogen belijden”.

Wanneer een politiek correcte maatschappij met een verscheidenheid aan culturen instemt met de "redelijke eisen” van moslims om hun “geloof te mogen belijden" krijgen ze de andere componenten er onder de tafel bij. Dat werkt zo: (bron voor de percentages: CIA The World Fact Book (2007).

Zolang moslims ongeveer 1% van de bevolking van een willekeurig land uitmaken zullen ze worden beschouwd als een vredelievende minderheid die voor niemand een bedreiging vormt. Ze worden, in feite, in artikelen en films afgebeeld als unieke, kleurrijke stereotypen:

Verenigde Staten - 1.0 % moslim
Australië - 1.5% moslim
Canada - 1.9% moslim
China - 1%-2% moslim
Italië - 1.5% moslim
Noorwegen - 1.8% moslim

Bij 2% en 3% beginnen ze bekeerlingen te maken onder andere etnische minderheden en ontevreden groepen, voor een belangrijk deel in gevangenissen en onder straatbendes.

Denemarken - 2% moslim
Duitsland - 3.7% moslim
Verenigd Koninkrijk - 2.7% moslim
Spanje - 4% moslim
Thailand - 4.6% moslim

Vanaf 5% oefenen ze een onevenredig grote invloed uit in verhouding tot hun aandeel van de bevolking.

Ze zullen aandringen op de introductie van halal (zuiver naar islamitische standaard) voedsel, en zo zorgen voor banen voor moslims in de voedingsindustrie. Ze zullen de druk opvoeren op supermarktketens om dit voedsel in de schappen te plaatsen – met dreigementen voor het geval men aan die oproep niet voldoet. (Verenigde Staten)

Frankrijk - 8% moslim
Filippijnen - 5% moslim
Zweden - 5% moslim
Zwitserland - 4.3% moslim
Nederland - 5.5% moslim
Trinidad & Tobago - 5.8% moslim

Op dit punt beginnen de pogingen de overheid zover te krijgen dat ze zichzelf volgens de regels van de sharia, de islamitische wet, mogen besturen. Het uiteindelijke doel van de islam is niet om de hele wereld te bekeren, maar om de hele wereld onder de wetten van de sharia te brengen.

Wanneer moslims 10% van de bevolking uitmaken zullen ze de wetteloosheid doen toenemen om zo te klagen over hun levensomstandigheden (Parijs – autobranden). Elke actie van een non-moslim die de islam beledigt wordt gevolgd door opstanden en dreigementen (Amsterdam - Mohammed cartoons)

Nadat ze een aandeel van 20% hebben bereikt zijn bij het minste of geringste rellen te verwachten, worden er jihad milities gevormd, komen er hier en daar moorden voor en wordt er af en toe een kerk of synagoge in de brand gestoken:

Ethiopië - 32.8% moslim

Bij 40% verschijnen de wijdverbreide bloedbaden, voortdurende terroristische aanvallen en aanhoudende oorlogvoering door milities:

Bosnië - 40% moslim
Tsjaad - 53.1% moslim
Libanon - 59.7% moslim

Vanaf 60% kun je ook verwachten: ongebreidelde vervolging van ongelovigen en andere religies, sporadische etnische zuiveringen (genocide), het gebruik van de wetten van de sharia als wapen en het invoeren van de jizya, de belasting voor ongelovigen:

Albanië - 70% moslim
Maleisië - 60.4% moslim
Qatar - 77.5% moslim
Soedan - 70% moslim

Na 80% kun je verwachten dat de etnische zuiveringen en genocide van de staat uitgaan:

Bangladesh - 83% moslim
Egypte - 90% moslim
Gaza - 98.7% moslim
Indonesië - 86.1% moslim
Iran - 98% moslim
Irak - 97% moslim
Jordanië - 92% moslim
Marokko - 98.7% moslim
Pakistan - 97% moslim
Palestijnse gebieden - 99% moslim
Syrië - 90% moslim
Tadzjikistan - 90% moslim
Turkije - 99.8% moslim
Verenigde Arabische Emiraten - 96% moslim

100% zal de vrede van Dar-es-Salaam inluiden – men denkt dat er vrede zal heersen omdat iedereen moslim is:

Afghanistan - moslim 100%
Saudi-Arabië - moslim 100%
Somalië - moslim 100%
Jemen - moslim 99.9%

Dat is natuurlijk niet het geval. Om hun bloeddorst te bevredigen beginnen de moslims dan elkaar om diverse redenen uit te moorden.

“Voor ik negen was had ik de grondregel van het leven als Arabier al geleerd. Die luidde: ik tegen mijn broer; mijn broer en ik tegen mijn vader; mijn familie tegen mijn neven en de clan; de clan tegen de stam; en de stam tegen de wereld. En wij allemaal tegen de ongelovige. - Leon Uris, "De Hadji"

Naar het boek van Dr. Peter Hammond: Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat

Bovenstaande is een vertaling van een artikel dat op diverse blogs is verschenen.

Zie ook:

Die "vreedzame meerderheid" doet er niet toe

en

Het Moslim Broederschap Project

vrijdag 21 maart 2008

Citaat van de week

"Gelijkheid verwekt geen oorlog."

Erasmus Nederlands humanist en filosoof (1469-1536)

dinsdag 18 maart 2008

Even over Europa

Uit de nieuwsbrief van www.wijwillenreferendum.eu/

Ander Europa

Het hervormingsverdrag

Vijf landen hebben inmiddels het hervormingsverdrag, dat in de plaats komt van de in 2005 in de referenda in Frankrijk en Nederland verworpen grondwet, geratificeerd. Deze landen zijn: Hongarije, Slovenië, Malta, Frankrijk en Roemenië. Slechts in één land (Ierland) is het zeker dat er een referendum over het nieuwe verdrag komt, waarschijnlijk in juni.

Het Britse parlement heeft met 311 tegen 248 stemmen besloten dat in het Verenigd Koninkrijk geen referendum wordt gehouden over het verdrag. Een door de Conservatieve Partij ingediend voorstel voor een referendum kreeg de steun van 29 parlementariërs van Labour en 13 Liberaal-Democraten, terwijl drie conservatieve parlementariërs tegen stemden. Het verdrag zal nu, zo is de verwachting, zonder veel problemen deze zomer door het Britse parlement goedgekeurd worden.Behalve door de Conservatieve Partij is ook door de vakbonden en een groot aantal niet-gouvernementele organisaties actie gevoerd voor een referendum. Onder de Britse bevolking is maar liefst 88% vóór een referendum, zo blijkt uit opiniepeilingen.

Het Europese Parlement heeft zich inmiddels ook uitgesproken over het nieuwe verdrag. 525 leden stemden voor en 115 tegen, terwijl 29 parlementsleden zich onthielden van stemming. Een motie waarin gevraagd werd de uitslag van het referendum in Ierland te respecteren, werd verworpen met 499 stemmen tegen, 129 voor en 33 onthoudingen. De boodschap aan de Ieren is dus: wat jullie ook beslissen, wij in Europa trekken ons er niets van aan.

In Duitsland kan er aanzienlijke vertraging optreden in de goedkeuring van het verdrag. Zowel politici van de linkse partij “Die Linke” als van de regeringspartij CSU overwegen om de tekst van het verdrag voor te leggen aan het Constitutionele Hof, met de vraag of het verdrag niet in strijd is met de Duitse grondwet. Het zou dan goed mogelijk zijn dat de Duitse president Horst Köhler het verdrag niet ondertekent vóór dat het Hof een uitspraak heeft gedaan. In juni 2005 weigerde de Duitse president ook de goedkeuringswet voor de Europese Grondwet te tekenen voor dat het Constitutionele Hof zich daarover had uitgesproken.

In Nederland is de goedkeuringswet nog niet door het kabinet naar de Kamer gezonden. De behandeling zal naar verwachting in Den Haag pas over een maand of drie plaatsvinden. Dan komt ook een initiatiefwetsontwerp aan de orde van de SP om een referendum te houden. Pas dan wordt dus definitief besloten of er een referendum komt. Al is de kans daarop, na de draai van de PvdA, zeer klein.
...

U kunt zich hier op de informatieve nieuwsbrief abonneren.

dinsdag 4 maart 2008

Citaat van de week

"Een politicus denkt aan de volgende verkiezing, een staatsman aan de toekomst."

Winston Churchill Engels staatsman (1874-1965)

zondag 2 maart 2008

Waar trek je de grens, Jan-Peter?

Onze normen-en-waarden-premier maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de Wilders-film. Stel je voor dat het handhaven van het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting ertoe zou leiden dat onze economische belangen worden geschaad. Dat er slachtoffers gaan vallen. Hij vindt dat Wilders zijn verantwoordelijkheid moet nemen en nog maar eens goed moet nadenken over de gevolgen.

O echt?

Staat er soms in de grondwet dat onze vrijheid van meningsuiting afhankelijk is van de goedkeuring van de Grootmoefti van Syrië? Staat er vermeld dat de ayatollahs van Iran inspraak hebben in wat wij hier in Nederland kunnen zeggen, schrijven of filmen? Ik dacht het niet. Je hebt vrijheid van meningsuiting, of je hebt die niet. Onze vrijheid van meningsuiting is het resultaat van honderden jaren bloed, zweet en tranen, we zouden wel gek zijn om die te laten inperken door de edicten van een krijgsheer uit de zevende eeuw.

Inderdaad, het zou jammer zijn als onze economische belangen worden geschaad. En helemaal als er slachtoffers gaan vallen. Maar is dat nu echt waar het hier om draait? Of gaat het hier om islamitische dwingelanden die al 1400 jaar bezig zijn de wereld hun wil op te leggen en nu toevallig vinden dat wij aan de beurt zijn? Stel dat we toegeven; stel dat er een of andere flut-reden gevonden kan worden om te zorgen dat Fitna niet wordt getoond. Dacht je dan echt dat het afgelopen was? Dat “ze” ons verder met rust zullen laten? Toegeven is vragen om de volgende eis. En de volgende. En de volgende.

Waar trek je de grens, Jan-Peter?

We hebben al gezien dat je die grens niet trekt bij ouden van dagen die met een hek moeten worden beschermd tegen Marokkaanse straatterroristen. Bij Nederlandse vrouwen die voor “hoer” worden uitgescholden. Bij mensen die uit hun buurt worden weggepest. Bij homo’s die in elkaar worden geslagen. Bij moslima’s die door hun familie worden geterroriseerd omdat ze zich niet islamitisch genoeg gedragen. Bij mensen, zelfs volksvertegenwoordigers, die dag en nacht beveiligd moeten worden. Over slachtoffers gesproken.

We hebben ook al gezien dat je de grens niet trekt bij allochtone straatterroristen die uit pure wraak rellen, andermans eigendommen vernielen en auto’s in de fik steken. Bij winkeliers die keer op keer door "lichtgetinte" daders worden overvallen. Bij allochtonen die ondanks alle geboden kansen een groot deel van de criminaliteit in ons land voor hun rekening nemen en zwaar oververtegenwoordigd zijn in het uitkeringencircuit. Over schade aan economische belangen gesproken.

Geef toe en de eisen zullen blijven komen. Aparte zwemuurtjes voor islamitische vrouwen zijn al niet meer genoeg, nu moet er met de boerkini tussen het gewone publiek worden gezwommen. Weer een stukje sharia in onze openbare ruimte ingevoerd. Hoofddoekjes voor politieagenten. Wég met die spaarvarkentjes bij de bank. Halal eten op scholen en in kantines. Geen Sinterklaas meer in de wijk. Vrouwelijke doktoren voor moslima’s of er vallen klappen. Dreigen met geweld werkt immers uitstekend in Nederland.

Waar trek je de grens, Jan-Peter?

Bij de eis van censuur op elke kritiek op de islam? Geen blote schilderijen meer in musea? Scheiding van mannen en vrouwen in het openbaar vervoer? Verplichte koranles op alle scholen? Nederlandse vrouwen ook allemaal een hoofddoek? Verbod op kerkklokken luiden? Wettelijk toestaan van veelwijverij? Besnijdenis van vrouwen in het basispakket?

Hoe lang blijf je om de peace in our time te bewaren met je pootjes omhoog op je rug liggen?