zaterdag 16 april 2016

The Gitmo Exodus

Obama's rush to empty Guantanamo Bay prison and set free high-risk terrorists.

Despite warnings that Muslim terrorists remain a grave threat to the United States, President Obama gave two dangerous veteran jihadists at Guantanamo Bay get-out-of-jail-free cards earlier this month.

Emptying out Guantanamo is a longtime goal of Obama. Shuttering the terrorist detention facility located on U.S.-held territory in Cuba has been a goal of President Obama, going back at least to the campaign trail in 2008. He wants to close the prison camp and unleash the worst of the worst among Islamic terrorists, allowing them to wreak havoc and kill more Americans. Violent Muslim militants are merely misunderstood people from a foreign culture, in Obama's view, and setting them free is just the right thing to do as he sees it.

Obama doesn't give a farthing's cuss about the prospect of these hardened terrorists returning to the glories of jihad-fighting after leaving Gitmo. Terrorists, freedom fighters -- why quibble? They're all more or less the same to the president.

Read more>>>

Feynman – Het onwettige uitstel van #NEEisNEE

Het debat na de volksraadpleging begint nu de grootste blamage van onze democratie te worden. Ik zou als politicus zo'n uitslag heel prettig vinden. Eindelijk weet je precies wat de kiezer wil. Eerst negeerden het Kabinet, Kamer & Senaat de wil van hun volk en tekenden een verdrag. Ondanks dat de referendumwet pas enkele dagen geldig was, werd deze afgeschoten door 2,5 miljoen Nederlanders. De grootste groep thuisblijvers bleek te bestaan uit mensen die onvoldoende vertrouwen hadden dat de regering hun tegenstem zou respecteren. Ze kregen donderdagavond gelijk.
“Indien onherroepelijk is vastgesteld dat een referendum heeft geleid tot een raadgevende uitspraak tot afwijzing, wordt zo spoedig mogelijk een voorstel van wet ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot regeling van de inwerkingtreding van de wet.” WET.

Lees verder>>>