vrijdag 13 juli 2012

Morgan Freeman on Obama

By Jack Kerwick

Last Friday, while on Michel Martin's NPR show, "Tell Me More," Hollywood titan Morgan Freeman informed his host that, contrary to the prevailing wisdom, Barack Hussein Obama is not America's first black president.

He is the country's "first mixed-race president." The first black president, Freeman continued, has not as yet "arisen."

So, one wonders, whence stems the popular misconception that Obama is black? Freeman has an answer ready at hand: the president's opponents.

Obama's rivals want to fuel the flames of racial bigotry by emphasizing his African ancestry while ignoring his white background. Yet they conveniently "forget that Barack had a mama" who "was white, very white American, Kansas, middle of America."

Some commentators, particularly those on the right, think that Freeman's remarks should have been met with more outrage. I personally think that incredulity is a more fitting response.

At the 2009 White House Correspondents' Association dinner, the black comedian Wanda Sykes quipped that while she was "proud" that she could characterize Obama as "the first black president," her pride would endure only as long as he didn't "screw up." Once that happened, however, then she would be asking: "What's up with the half-white guy?"

It is difficult indeed not to think that Freeman -- a long-time Democrat and supporter of the president -- isn't animated by the same impulse over which Sykes joked.

Read more at: American Thinker

woensdag 11 juli 2012

Blind loyaal liberaal of weldenkend radicaal? Door: Blondemevrouw


Het Duitse Constitutionele Hof laat zich niet gijzelen en geeft aan nog maanden nodig te hebben om te onderzoeken of het Europese noodfonds ESM en het Begrotingsverdrag, niet in strijd zijn met de wet. Een snelle invoering van het ESM, dat per 1 juli 2012 moest plaatsvinden, is hiermee van de baan. Een zucht van tijdelijke opluchting, tegelijkertijd pijnlijk aantonend dat politiek Den Haag niet eens de moeite heeft willen nemen om het ESM te toetsen aan onze Nederlandse grondwet

Het Duitse Constitutionele Hof wil weten of het ESM en het Begrotingsverdrag geen overschrijdingen betekenen voor de Duitse soevereiniteit.

In Nederland is het ESM er door gedrukt door een demissionair kabinet. Het is in ons land gebruikelijk, dat een controversieel onderwerp, niet door een demissionair kabinet wordt behandeld. Het feit dat met het ESM de ministers van Financiën van de natiestaten immuniteit verkrijgen, is in strijd met de Nederlandse grondwet, waarin is vastgelegd dat Ministers verantwoording af moeten leggen aan het parlement. Indien een verdrag bepalingen bevat welke in strijd zijn met de grondwet, kunnen de Kamers de goedkeuring alléén verlenen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen (art. 91, derde lid, Grondwet). Het kabinet heeft dus onrechtmatig gehandeld door het ESM te ratificeren, omdat deze procedure niet is gevolgd. Deze procedure is in de geschiedenis dan ook slechts drie keer toegepast. Dit laatste feit toont ontegenzeggelijk aan, dat het hier om een controversieel onderwerp gaat en dus niet door een demissionair kabinet behandeld mag worden.


Toch hebben VVD, CDA, PvdA, D666 en Groenlinks het ESM er snel doorgedrukt zonder de Nederlandse burger hier een stem in te willen geven. Dankzij het Duitse Constitutionele Hof wordt ons die kans alsnog geboden.


De VVD heeft van 1994 tot 2006 onafgebroken aan de regering deelgenomen. De VVD is dus medeverantwoordelijk voor het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, voor de inbreng in de Europese Conventie en voor de Europese grondwet. De VVD was vóór ratificatie van de Europese Grondwet en heeft daar bij het referendum, campagne voor gevoerd. De achterban van de VVD heeft toen met grote meerderheid tégen de Europese Grondwet gestemd. De VVD (in EP-coalitie met D666) heeft desalniettemin alsnog vóór ratificatie van het Verdrag van Lissabon gestemd. En nu is de VVD aanvoerder van de minderheid die het ESM wil doordrukken en heeft vóór ratificatie van het ESM gestemd.


Veel liberalen stemmen op de VVD. Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming dat zo veel mogelijk vrijheid van het individu als uitgangspunt heeft, waarbij de macht van de staat en kerk worden beperkt. Door de macht in rap tempo in toenemende mate aan de EUSSR over te dragen, is de VVD geenszins liberaal te noemen. Er is geen enkele controle, geen enkele invloed uit te oefenen door Nederlandse burgers op het Europese beleid. Miljarden euro’s stromen van rijkere EU-landen naar arme EU-landen en daar ziet Nederland geen euro van terug. De EUSSR bemoeit zich nu zelfs met de HypotheekrenteAftrek en heeft op straffe van een boete van 1,2 miljard euro Nederland verplicht om de HRA af te schaffen. Reeds tien jaar geleden had ik vernomen van de opdracht van de Europese Commissie aan Nederland, om ons pensioenstelsel aan te passen. Het was te sterk. En dat was niet eerlijk ten opzichte van andere EU-landen. Die landen zijn geenszins in staat zich op te trekken naar ons pensioenstelselniveau, waardoor de EU Nederland heeft verplicht het NL-pensioenstelsel te downgraden als meest gemakkelijke manier om op een gemiddeld Europees pensioenniveau te komen. En dat gebeurt nu. Nivelleren. De invloed van ‘sociaal’ op het sociaal-liberalisme.

“Ik ben een sociaal liberaal”, zeggen veel VVD-kamerleden. Dit wordt ook wel radicalisme genoemd (zie wiki). Anders dan het klassiek liberalisme, staat het sociaal- (of progressief-) liberalisme niet negatief tegenover overheidsbemoeienis. En dat blijkt steeds weer opnieuw. De VVD lijkt er niet te zijn voor de liberaal, niet voor het individu. De VVD is er voor het collectief. Voor het Europese collectief.

Lees meer op: Amsterdam Post

'De Europese karavaan trekt gewoon verder'

D66 is heilig overtuigd van het Europese ideaal en Kamerlid Gerard Schouw zal dat blijven uitdragen. Met of zonder draagvlak onder de Nederlanders.

Een interview:

U kunt niet blind zijn voor de scepsis in Nederland. Als er geen draagvlak is voor een federaal Europa, moet hij er niet komen toch?
"Draagvlak is een ding, daarnaast is er het verwerven van draagvlak. Dat heeft te maken met leiderschap. Iemand moet op een zeepkist gaan staan en zeggen: dat is de kant waar we heen gaan."

In 2005 stemden Nederlanders massaal 'nee' tegen de Europese grondwet. Jullie hadden kunnen denken: er is geen draagvlak voor het Europese verhaal, we houden er mee op.
"Geen sprake van. Wij gaan op die zeepkist staan en vertellen waarom Europa belangrijk is voor Nederland."

Jullie zijn voor referenda. Durven jullie zoiets als een groot federaal Europa ook voor te leggen aan de kiezer?
"Veel referenda zijn een soort opiniepeiling. Daar beginnen we niet meer aan."

Lees meer op: http://www.nu.nl/politiek/2853901/de-europese-karavaan-trekt-gewoon-verder.html

Dat is dan een Kamerlid voor een van die veelgeroemde, "democratische" partijen die we in de Tweede Kamer hebben zitten. De mentaliteit van Lodewijk XIV, de Zonnekoning ("L'état, c'est moi" - "De staat, dat ben ik") is er niets bij. De Nederlandse burger moet werken, belasting afdragen en verder zijn kop houden: op zijn opinie zit D66 niet te wachten.

Het bovenstaande interview steekt wel heel erg schril af bij de woorden van de leider van onze enige "ondemocratische" partij, een politicus  die er door critici veelvuldig van beschuldigd wordt dat hij dictatoriale trekjes vertoont:

"Onze overheid kan een stuk democratischer..."

en:

"De burger moet meer te zeggen hebben. Ons kroonjuweel heet het bindend referendum. Hete hangijzers leggen we graag voor aan de bevolking. De progressieve elites zijn doodsbang van de stem des volks. Wij niet. Zet de stembureaus maar open en laat Nederlanders stemmen over bijvoorbeeld de multiculturele samenleving of het Groot-Europese Rijk. Wedden dat links altijd verliest?"

http://www.pvv.nl/images/stories/verkiezingen2012/VerkiezingsProgramma-PVV-2012-final-web.pdf
Op 12 september 2012 is (denk ik) onze laatste kans om op vreedzame wijze te voorkomen dat we met huid en haar worden opgeslokt door de EUSSR. Kiezen we voor een regering van "democratische" partijen die zich zo langzamerhand niets meer van de eigen bevolking aantrekken, of voor een partij die staat voor een soeverein Nederland, geregeerd door Nederlanders en voor Nederlanders? Aan u de keus. 

zondag 8 juli 2012

Mark Rutte: de man van 1,6 biljoen

Geplaatst door Hans Roodenburg op 3 juli, 2012 - 15:15

 Want zoveel gaat de 'redding' van de euro Nederland kosten. En dat is andere koek dan een btw-verhoginkje of het belastbaar maken van de reiskostenvergoeding.


Hoeveel is dat eigenlijk, 1,6 biljoen euro? Uitgeschreven ziet het er zo uit: €1.600.000.000.000, ofwel €1600 miljard, wat weer overeenkomt met ruim tweeënhalf maal het bbp van Nederland, dus wat we met z'n allen in een jaar verdienen. Het gaat dus om a decent pile of cash.

Transferunie onhoudbaar

Het cijfer - 1620 miljard om precies te zijn - kwam gisteren al even voorbij op deze site, en het stond zaterdag in het FD, als uitkomst van een grove, maar transparante berekening. Uitgangspunt is de financieringsbehoefte van de perifere probleemlanden en de aanname dat de paar overblijvende solide landen, met name Duitsland en Nederland, jaar in jaar uit de rekening betalen. Kortom, de gevreesde transferunie waar we met rasse schreden op af stevenen. Wie dacht dat het zo'n vaart niet zou lopen is na de eurotop van afgelopen week een illusie armer geworden.

Lees meer op: dagelijkse standaard

zondag 1 juli 2012

Zorgenkindje?

De PVV is een partij die feitelijk geen politieke partij is omdat ze geen leden kent. Dat is in Nederland niet eerder vertoond en dat maakt de PVV bijzonder. Indachtig het motto dat er geen winst is zonder verlies wil ik eens naar het ‘verlies’ kijken om te zien of er winst op te strijken valt.


Het voornaamste kenmerk van eenrichtingsverkeer is eentonigheid. Voor een dynamische politieke partij kan dit funest zijn. Hoe zit het bij de PVV met het consulteren van de achterban? Ook deze materie draagt bij aan het beeld van de PVV, maar daarbij worden wij gehandicapt door twee essentiële factoren: het beeld van de PVV dat via de media tot ons komt en veiligheid.


De huidige PVV is nauwelijks zinvol te vergelijken met de Groep Wilders. Voor die opzet was het probleem ‘geloofwaardig’ te zijn. Dat lukte mede door kiezers die voor 9 zetels zorgden; dankzij het charisma van Geert Wilders en zijn zinnige standpunten ontstond er een stevige basis. Voor kundig leiderschap is een goed verhaal eerste vereiste, zonder dat was er geen PVV geweest. Uitzonderlijke mensen zijn dun gezaaid, dus meestal zijn we van doorsnee volgers afhankelijk. Dat is ook bij de PVV het geval.

Lees meer op: Amsterdam Post