woensdag 11 november 2009

Sociale kosten van migratie in Europa – de feiten (3)

E.J. BRON - 11 NOVEMBER 2009


”Wat de islamitische migratie Europa kost – Een afrekening met een mythe” heet een essay van Michael Mannheimer. Het gaat hierbij om het waarschijnlijk meest omvangrijke journalistieke onderzoek m.b.t. het onderwerp hoeveel de islamitische migratie Europa kost. Dit is het derde deel van een serie artikelen, waarin de kosten van migratie in Europa onder de loep worden genomen. In het onderstaande artikel wordt Denemarken als voorbeeld genomen.
(Deel 1 en 2 van de serie werden door ondergetekende op respectievelijk 7 en 8 november op HVV geplaatst).

Voorbeeld Denemarken

Islamitische immigranten met een aandeel van 4 % van de totale bevolking maken aanspraak op meer dan 40 % van de totale Deense sociale uitgaven – ieder jaar opnieuw. Maar de immateriële kosten – de ondermijning van de vrijheid en de democratie van het land evenals de immense bedreiging van de Denen door islamitische criminaliteit – zijn veel groter en niet in geld uit te drukken.

Archief Het Vrije Volk

Column - Hiding the why of the Fort Hood jihad

Andrew Bolt

Wednesday, November 11, 2009 at 07:12am


THE first thing a journalist - I mean a real journalist - would do is tell you what actually happened.

Like this: an American officer shot dead 13 soldiers at Fort Hood, Texas on Friday.

Then the second thing a journalist - a real one - would do is to try to explain why. You know, to help you make sense of this, and to help stop such a terrible thing from happening again.

So this real journalist would be keen to pass on to you these following clues.

heraldsun.com.au

Sluipschutter John Allen Muhammed geëxecuteerd


John Allen Muhammed had zich tot de islam bekeerd. De tekening is afkomstig van Muhammeds maatje Lee Malvo,één van een hele verzameling

Zullen we daar in onze media nog iets over horen/lezen? Of wordt de connectie met de "religie van de vrede", net als in het geval van Fort Hood-schutter Nidal Malik Hasan, politiek-correct onder het tapijt geveegd?

Lees ook Michelle Malkin: The Beltway snipers and the Fort Hood killer: Peas in a jihad-inspired pod

Sociale kosten van migratie in Europa – de feiten (2)

E.J. BRON - 08 NOVEMBER 2009

”Wat de islamitische migratie in Europa kost – Een afrekening met een mythe” heet een essay van Michael Mannheimer. Het gaat hierbij om het waarschijnlijk meest omvangrijke journalistieke onderzoek m.b.t. het onderwerp hoeveel de islamitische immigratie Europa kost. Dit is het tweede deel van een serie artikelen, waarin de kosten van migratie in Europa onder de loep worden genomen. In het onderstaande artikel wordt Zweden als voorbeeld genomen.
(Deel 1 van de serie werd door ondergetekende op 7 november op HVV geplaatst).

Voorbeeld Zweden

Bijna 18 % van de jaarlijkse belastinginkomsten voor migratiekosten.

Archief Het Vrije Volk