zondag 31 mei 2009

De multiculturele droom is voorbij


Als we iets kunnen leren van de rellen in Frankrijk, is het dat drastische maatregelen nodig zijn, willen we niet ten onder gaan aan een onbeheersbare multi-etnische chaos. Zoals het strafbaar stellen van illegaliteit en de bestrijding van armoede die migratie veroorzaakt.

C. van Nispen tot Sevenaer

De rellen in Parijs en andere Franse steden door jongeren van Noord- en zwart-Afrikaanse afkomst, die voor honderden miljoenen schade veroorzaakten en ook hun eigen al weinig rooskleurige leefomgeving vernietigden, maken de vraag weer eens actueel hoe haalbaar en maakbaar de multiculturele samenleving is. En niet alleen voor Frankrijk.

Etnische tijdbom
Ook elders in Europa bestaan grote spanningen en komt het tot uitbarstingen van individueel geweld; meestentijds vanuit het moslimextremisme, waartoe jongeren uit persoonlijke frustratie, maar nog meer vanwege woede over werkelijk dan wel vermeend onrecht in de wereld, overgaan. Dat is in Frankrijk nog niet het geval. Daar is er sprake van een massale immigratie, waarbij werkloosheid en een vicieuze cirkel van voortijdig schoolverlaten, kleine criminaliteit, drugshandel en -gebruik, onaangepast gedrag tot nog meer uitsluiting leiden onder vooral de jongeren. Ondanks veel geld dat in het verleden uitgegeven is, blijkt de situatie onhoudbaar en uitzichtloos.

Overigens bleek in Groot-Brittannië deze zomer dat het ook tussen Aziatische en zwarte jongeren tot zeer ernstige geweldexplosies komt. In Duitsland zijn er wijken ontstaan waar Turken en andere immigranten naar bijvoorbeeld Turkse scholen gaan, geen Duits spreken, en van de wieg tot het graf vrijwel nooit met Duitsers te maken hebben. De in Duitsland door de linkerzijde ondersteunde eventuele toetreding van Turkije belooft dan ook weinig goeds. De gevolgen van deze ontwikkelingen voor een wegvliedende samenhang in de maatschappij, nodig voor een gemeenschappelijke weg, zijn en worden steeds meer zichtbaar. Wanneer er van integratie geen sprake is, maar eermoorden, bloedwraak, gedwongen huwelijken, achterstelling van de vrouw en zelfs het verbranden van niet inschikkelijke vrouwen op grote schaal blijven voorkomen - en dat geldt zoals in Groot-Brittannië ook voor immigrantengemeenschappen uit het Aziatische sub-continent - is dit een tijdbom onder het Europa dat wij wensen.

Lees de rest hier
Dit artikel werd op 25 november 2005 in het Katholiek Nieuwsblad gepubliceerd. Nu, bijna vier jaar later, puilen de asielzoekerscentra opnieuw uit, bloeit de multikul vrolijk verder en is de EU bezig om 50 miljoen immigranten uit Afrika te werven (!) onder het mom "dat we die nodig hebben voor onze economie". De PVV is de enige partij die een einde wil maken aan deze ongebreidelde import van niet-integreerbare gelukszoekers.

Wie van Holland houdt stemt PVV.

Citaat van de week

Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?

Jacques Wallage
Burgemeester van Groningen, PvdA