zondag 1 juli 2012

Zorgenkindje?

De PVV is een partij die feitelijk geen politieke partij is omdat ze geen leden kent. Dat is in Nederland niet eerder vertoond en dat maakt de PVV bijzonder. Indachtig het motto dat er geen winst is zonder verlies wil ik eens naar het ‘verlies’ kijken om te zien of er winst op te strijken valt.


Het voornaamste kenmerk van eenrichtingsverkeer is eentonigheid. Voor een dynamische politieke partij kan dit funest zijn. Hoe zit het bij de PVV met het consulteren van de achterban? Ook deze materie draagt bij aan het beeld van de PVV, maar daarbij worden wij gehandicapt door twee essentiële factoren: het beeld van de PVV dat via de media tot ons komt en veiligheid.


De huidige PVV is nauwelijks zinvol te vergelijken met de Groep Wilders. Voor die opzet was het probleem ‘geloofwaardig’ te zijn. Dat lukte mede door kiezers die voor 9 zetels zorgden; dankzij het charisma van Geert Wilders en zijn zinnige standpunten ontstond er een stevige basis. Voor kundig leiderschap is een goed verhaal eerste vereiste, zonder dat was er geen PVV geweest. Uitzonderlijke mensen zijn dun gezaaid, dus meestal zijn we van doorsnee volgers afhankelijk. Dat is ook bij de PVV het geval.

Lees meer op: Amsterdam Post