zondag 6 februari 2011

Dweilen met de kraan open

Het zit minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) niet mee. Hij moet het aantal immigranten beperken, een prioriteit van het kabinet. Maar wat Leers ook onderneemt, telkens vindt hij een rechtertje rechter op zijn pad. Begin januari bijvoorbeeld bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dat uitgeprocedeerde asielzoekers samen met hun kinderen moeten worden opgevangen. Leers wilde hen juist uit elkaar halen. Nederland zou wel de kinderen moeten opvangen, maar hun ouders op straat kunnen zetten. Dat zou hen ertoe aanzetten de hoop op een verblijfsvergunning te laten varen en mee te werken aan terugkeer.

Nog diezelfde week werd de minister weer op zijn vingers getikt. De Raad van State bepaalde dat teams van de Koninklijke Marechaussee niet langer illegalen mogen aanhouden bij de grens. En alsof dit voor het kabinet allemaal niet erg genoeg is, heeft het er alle schijn van dat ook Leers jongste plan een juridische toets niet zal doorstaan. De minister wil dat 'asielzoekers' die met hun advocaatjes eindeloos blijven doorprocederen tegen uitzetting, hun beroep in eigen land afwachten, maar dat zou dan weer in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en met het VN-Vluchtelingenverdrag...

Meer op: !Uitkijk

"Momenteel komen er dagelijks meer dan 400 'nieuwkomers' (bron: CBS) ons kleine landje binnen." Over stapelgek gesproken!