woensdag 29 juni 2011

Citaat van de week

“Een staat kan zijn dwazen overleven, en zelfs degenen die vervuld zijn van ambitie, maar niet het verraad van binnenuit. Een vijand voor de poorten is minder angstaanjagend, want hij is bekend en draagt zijn vaandels openlijk tegen de stad. De verrader beweegt zich echter vrijelijk te midden van het volk binnen de poorten, zijn sluwe praatjes verspreiden zich ongemerkt door alle steegjes, worden tot in de regeringspaleizen zelf gehoord, want de verrader lijkt geen verrader... Een moordenaar is nog minder te vrezen. De verrader is de drager van de pest."

Cicero - (106-43 BC)

dinsdag 28 juni 2011

White House Insider: Obama "Panicked" Over Re-Election Prospects

As President Obama faces an increasingly uncertain political future, our White House Insider indicates widespread re-election panic within the president’s inner-circle, hints at a "pushback" scandal against Republicans, and the intent to make the president "very uncomfortable" heading into 2012…


Author’s Note: What follows are the unedited responses to a series of questions recently posed to a long-time Washington D.C.political insider and former member of the Obama 2008 campaign and transition team.

Read more at: Newsflavor.com

President Quixote's Legacy: Confused, Ill-Educated and Not Too Bright

By Monty Pelerin


The number of Obama supporters seems inversely related to his time in office. Many wonder what happened to "The One We Are Waiting For."

Obama assumed office in difficult economic times. After a couple of years of excuses -- which included "the problems were worse than we knew" and the generic, all-purpose "it's Bush's fault" -- Obama now owns the original problems and new ones of his own doing. An incomplete report card on his "accomplishments" would include the following:

•the economy worsened
•discretionary military efforts ("kinetic" if you prefer) increased
•an unpopular, flawed health care plan was forced on the public
•inflation increased, especially in critical goods like food and gasoline
•job prospects decreased
•the stimulus failed miserably
•"transparency in government" became a laugh-line for late night TV
•corruption in government accelerated to Chicago-style warp speed
•Housing worsened and shows no sign of bottoming soon
•Government debt and spending spun out of control
•Wall Street was bailed out and continues to enrich themselves
•Main Street was ignored and becomes poorer as bankruptcies and foreclosures mount
•race relations appear to have worsened

There are a plethora of other problems that could be attributed to Obama. In short, it is difficult to ascertain what, if anything, has improved other than the demise of Osama bin Laden.

Read more at: The American Thinker

zondag 26 juni 2011

Zijn er banden tussen de Nederlandse politiek en radicale islam?


Rhône Events, een mogelijke dekmantel?

De tegoeden van de Internationale Humanitaire Hulporganisatie in Nederland zijn op 27 april 2011 bevroren door de minister van Buitenlandse Zaken vanwege steun aan Hamas via haar dochterorganisatie in Duitsland. Deze organisatie is onderdeel van een internationaal netwerk, dat schijnt te functioneren als een belangrijke dekmantel van Hamas voor het verwerven van financiële middelen. Hamas wordt al vanaf 2003 door de Europese Unie als een terreurorganisatie gekwalificeerd. Het is opmerkelijk om de naam van deze organisatie te zien opduiken onder de Facebook-vrienden van Rhône Events.

Rhône Events biedt volgende week ruimte aan Hizb-Ut-Tahrir, een radicale moslimorganisatie, die in veel landen verboden is, omdat zij aanzet tot geweld tegen de overheid en tegen ‘ongelovigen’. Het doel van Hizb-Ut-Tahrir is om via indoctrinatie, infiltratie en uiteindelijk gewapende strijd het islamitische kalifaat te vestigen in elk land en de sharia in te voeren. In 2003 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens reeds in haar vonnis tussen Turkije en Refah Partisi geconcludeerd dat de shaira strijdig is met de waarden van de Westerse democratie. Ook in Nederland is deze organisatie actief. Onder de moslims die onder invloed van Hizb-Ut-Tahrir zijn geradicaliseerd, behoren onder andere de daders van de aanslagen in de Londense Metro.

Lees meer op www.amsterdampost.nl

woensdag 22 juni 2011

Citaat van de week

"De reden dat er geen vrede is in het Midden-Oosten is heel simpel. Dat is omdat de meeste Palestijnen en de meeste Arabieren vinden dat er geen Israël zou moeten zijn. Zo simpel is het. Iedereen die een manier probeert te bedenken om dit conflict op te lossen zonder zich te realiseren dat dit de waarheid is, zal nooit iets bereiken."

Senator Charles ("Chuck") E. Schumer (R) in een toespraak tijdens het jaarlijkse Agudath Israel diner op 29 mei 2011.

maandag 20 juni 2011

Feiten tegen de verdomming: het jaarverslag van de integratiegevolmachtigde bevestigt islamcritici


De resultaten van de studies m.b.t. de integratie in Duitsland zijn schrikbarend
Eigenlijk zouden wij islamicritici moeten juichen. Maar daar staat ons hoofd niet naar. Want de resultaten uit het jaarverslag van de integratiegevolmachtigde over de immigratie en integratie uit het jaar 2007 zijn net zo catastrofaal als wij in onze duizenden essay, artikelen en voordrachten al jaren naar voren brengen. En gedeeltelijk overtreffen ze zelfs onze ergste prognoses. Wat we niet voor mogelijk hebben gehouden.

Ja, ik weet het, we hebben nu het jaar 2011. Ik heb me dus niet in het jaartal vergist. Waarom neem ik dan het jaar 2007? Het antwoord luidt: omdat in dit jaarverslag nog een duidelijke taal gesproken wordt en de feiten bij de naam worden genoemd. De verslagen van 2008-2011 laten nauwelijks andere feiten zien. Maar de taal, waarin de feiten worden genoemd, is anders geworden. Deze is politiek zo “correct”, dat het alleen nog voor insiders mogelijk is om de ware feiten achter de immigratiepolitiek te herkennen. De islamitische verenigingen en autochtone ondersteuners van de islamisering hebben na 2007 goed werk gedaan: ze hebben ervoor gezorgd, dat het probleem islam niet meer herkenbaar is achter de bedriegende cijfers.

Lees meer op: Artikel7.nu

vrijdag 17 juni 2011

woensdag 15 juni 2011

Citaat van de week

"In tijden van dictatuur is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad."

George Orwell

vrijdag 10 juni 2011

Waarom links en de islam deze ‘start-up nation’ verachten

9 juni 2011door Martin Bosma

Het land Israël een wonder noemen, is een understatement. Twintig eeuwen ballingschap betekende vooral pogroms, concentratiekampen, moord, doodslag, verdrijving en kinderen in gaskamers. Volgens alle menselijke logica had het land niet mogen bestaan, maar gisteren werd hier in Tel Aviv een uitbundige 63ste Onafhankelijkheidsdag gevierd. Feest, barbecues, dansende mensen, zingende soldaten, stuntvliegers boven het strand, en dat in de stad die sowieso nooit slaapt en waar sushi-etende yuppies rondrijden op designer-mountainbikes.

In het vliegtuig hiernaartoe las ik het interview met Ronald Plasterk (NRC, 7 mei). Volgens hem is de les van de Tweede Wereldoorlog dat alle culturen gelijk zijn. Uitgerekend het land dat zo met die oorlog verweven is, bewijst dat die stelling cultureel-marxistische apekool is. Israël stevent ondertussen fluitend af op een economische groei van 8 procent. (Verwachting Nederland: 2 procent.) Het heeft buitenproportioneel veel patenten, musea, nieuwe boeken, universitair geschoolden, buitenlandse noteringen op de Nasdaq, wetenschappelijke publicaties en start-ups, oftewel startende technologiebedrijven. Nergens anders in het Midden- Oosten mogen Arabieren stemmen voor een echt parlement. Vrouwen hebben volwaardige rechten.

Lees meer op Artikel7.nu

woensdag 8 juni 2011

EU-ambtenaren betalen slechts 1,1% belasting

Terwijl de EU van alle burgers langere werktijden en het afzien van looneisen eist, gunt zij zichzelf een nauwelijks voorstelbare luxe. Daarbij komt nog: EU-ambtenaren betalen nauwelijks belasting. Ze hebben voor zichzelf hun eigen belastingparadijs gecreëerd.


Iedere werkende EU-burger moet regelmatig een belastingformulier invullen. Met één uitzondering: EU-ambtenaren zijn in alle EU-landen bevrijd van het invullen van een formulier inkomstenbelastingen. Wat nauwelijks iemand weet: ze hebben weliswaar hoge inkomens, maar betalen belasting als in een belastingparadijs. Dezelfde EU-ambtenaren, die in het openbaar vechten tegen belastingparadijzen, hebben hun eigen Brusselse belastingparadijs geschapen. De Eurocraten verdienen tweemaal zoveel als Nederlandse ambtenaren en betalen duidelijk minder belasting. Een voorbeeld: het laagste EU-salaris van een EU-ambtenaar ligt op € 4308,00. Daarover betaalt de EU-ambtenaar slechts € 48,00 belasting. De EU-ambtenaren (ze verdienen tussen de € 4000,00 en € 18.000,00) hebben een 37-urige werkweek, krijgen 16% buitenlandtoeslag, schooltoeslag, kindertoeslag en inrichtingshulp ter waarde van twee maandinkomens. Een gemiddelde ambtenaar krijgt dus maandelijks ongeveer € 5000,00 netto belastingvrij bij zijn salaris. Hij heeft recht op 67 dagen vakantie – dus ongeveer 13 weken. Het prepensioen begint bij 55 jaar. En daarnaast bestaan er voordelen, waarvan gewone burgers niet eens durven dromen. Omdat het geld voor de ongeveer 50.000 luxeambtenaren minder wordt, wil de EU nu nog meer geld uit de belastingbetalers persen om in het belastingparadijs Brussel door te kunnen gaan met het financieren van een overdreven leven.

Auteur: Udo Ulfkotte
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron

Uit: Pim Fortuyn Forum
Doet je toch zo langzamerhand denken aan het Hof van de Zonnekoning!

Obama 2012 bumper sticker


Via Israel Matzav

dinsdag 7 juni 2011

Even kort samenvatten…Mladic… Srebrenica… Genocide

MAX MICHA - 06 JUNI 2011

Is deze term genocide alleen maar van toepassing omdat niemand exact weet wat er gebeurd is, of om de waarheid te verdoezelen? Het ging hier tenslotte om een oorlog tussen moordende moslims en moordende christenen. Is er wel sprake geweest van een etnische zuivering? Waren de etnische zuivering en de genocide niet het ideale excuus om te komen tot een machtsvertoon van de alliantie? Hoe hadden we het genoemd als de VN en de NAVO er niet actief waren geweest, of niet gefaald hadden?


Waren er wel 8000 slachtoffers, en waren het burgerslachtoffers of waren het moslimstrijders en huurlingen van Al Qaida? Veel vragen zijn niet beantwoord en veel onduidelijkheden zijn nooit opgehelderd. Zal het altijd bij geruchten blijven die niet bevestigd worden? Dit hebben we allemaal te danken aan de vieze politieke machtsspelletjes die toen zijn gespeeld.

Met een term als genocide moet je voorzichtig omgaan. Dit roept altijd verschrikkelijke beelden op die hartverscheurend kunnen zijn voor een bepaalde groep mensen. Een van de vreselijkste voorbeelden uit onze geschiedenis is wel de Holocaust. Hier kunnen we zeker van zijn dat de term genocide op zijn plaats is. Het ging hier tenslotte om het systematisch uitroeien van een etnische groepering. In het geval van de Armeense genocide (kwestie) ging het om het uitroeien van de Armeniërs ten tijde van het Ottomaanse rijk (1915). Wat betreft de Servische kwestie denk ik dat we pas over een paar jaar misschien de term genocide mogen gebruiken, omdat nog steeds niet alle feiten op tafel liggen. Hetzelfde geldt voor de genocide in Kroatië. Ook hier was sprake van een etnische zuivering, maar hier wordt weinig over gepubliceerd door de officiële kanalen.

Lees meer op: Pim Fortuyn Forum

Verschrikkelijke beelden van Servische slachtoffers van moslimgeweld op: Why didn’t we see these photos before Bill Clinton chose to support the Muslims in Bosnia? (WARNING: Graphic Images)

woensdag 1 juni 2011

Palestijnse Autoriteit gaat terroristen salaris betalen met Nederlands belastinggeld

Persbericht Likoed Nederland, 29 mei 2011.


Een nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit geeft terroristen die gevangen zitten voor terroristische activiteiten recht op een maandsalaris.

Deze wet geldt niet voor gewone misdadigers als autodieven, maar alleen voor terroristische moordenaars. Terroristen die een straf uitzitten van meer dan 20 jaar krijgen een hoger salaris volgens de nieuwe wet van de Palestijnse Autoriteit. Salarissen worden betaald vanaf de dag van arrestatie tot vrijlating.

Onder hen die nu in aanmerking komen voor zo'n 'salaris' is bijvoorbeeld Abdullah Barghouti, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op 67 mensen, waaronder een Nederlands gezin met drie jonge kinderen in een pizzeria in Jeruzalem in 2001.
De gevangenen en hun familie krijgen door de nieuwe wet ook nog een reeks andere privileges, zoals vrijstelling van collegegeld en ziektekostenpremie.

De nieuwe wet bepaalt dat de betaling "zal worden uitgevoerd op basis van de beschikbare bronnen van financiering."
Gezien de omvangrijke begrotingsondersteuning van de Palestijnse Autoriteit door de Europese Unie gezamenlijk en landen als Groot-Brittannie en Nederland, betekent dit dat wij feitelijk deze salarissen gaan betalen.

De donorlanden hebben weliswaar bepalingen bij de subsidieverstrekking geformuleerd zodat het geld niet gebruikt mag worden voor opruiing of terrorisme, maar daar is nauwelijks controle op.
De subsidieverstrekkers aan de Palestijnse Autoriteit - en dus ook Nederland - zijn daarmee direct verantwoordelijk voor de voortzetting van het aanzetten tot haat en de verheerlijking van terreur door de Palestijnse Autoriteit van president Abbas.

De pizzeria Sbarro kort na de aanslag.

Vijftien mensen - waaronder zeven kinderen - kwamen om het leven.
Onlangs heeft de EU de overdracht aangekondigd van 45 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit voor "salarissen en pensioenen van cruciale werknemers, voornamelijk artsen, verpleegkundigen en leraren."
Zie: EU Commission approves additional euro 85 million in support for Palestinian people in 2011.
Vallen gevangenisstraf uitzittende terroristen en moordenaars tegenwoordig ook onder de definitie van 'cruciale werknemers'?

En hoe past dit in de door de Tweede Kamer op 17 maart 2011 aangenomen motie dat de subsidie "aan de Palestijnse Autoriteit niet wordt gegeven indien geen concrete en effectieve maatregelen worden genomen om verheerlijken en vergoelijken van terrorisme tegen te gaan" ?
Zie: Tweede Kamer: subsidiestop tegen verheerlijken Palestijns terrorisme.
De subsidie zelf wordt nu hiervoor aangewend!

Nederland beleeft de grootste financiele crisis in 80 jaar. Miljarden euro's moeten er worden bezuinigd.
Hier kan geld wel heel makkelijk bespaard worden. Het hoeft echt niet weggegeven te worden aan gevangenisstraf uitzittende Palestijnen, als beloning voor het vermoorden van honderden onschuldige burgers.

Bron: Likoed Nederland

Afsluitende speech Geert Wilders bij rechtbank Amsterdam 01 juni 2011

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank,

Ik sta hier vanwege mijn woorden. Ik sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en gezwegen, maar niet Pim Fortuyn, niet Theo Van Gogh, niet ik.

Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. De islam is, zoals ik al vele malen heb beargumenteerd, vooral een ideologie. Die ideologie is er een van haat, van vernietiging, van verovering. De islam – is mijn stellige overtuiging – bedreigt de Westerse normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mannen en vrouwen, van hetero’s en homo’s, van gelovigen en ongelovigen.

Over de hele wereld zien we hoe vrijheid op de vlucht is voor de islam. Dag na dag zien we onze vrijheid verminderen.

De islam staat haaks op vrijheid. Gerenommeerde islamkenners over de hele wereld zijn dat met mij eens. Mijn getuigen-deskundigen onderschrijven mijn zienswijze. Er zijn nog meer islam-deskundigen die ik van uw rechtbank niet mocht oproepen. Zij onderschrijven allen mijn zienswijze, mijn uitlatingen, zij tonen aan dat ik de waarheid spreek. Die waarheid staat vandaag terecht.

Lees meer