zondag 6 december 2009

Understanding Climategate's Hidden Decline

By Marc Sheppard


Close followers of the Climategate controversy know that much of the mêlée surrounds an email in which Climate Research Unit (CRU) chief Phil Jones wrote about using “Mike’s Nature Trick” (MNT) to “hide the decline.” And yet, 17 days and thousands of almost exclusively on-line op-eds into this scandal, it still seems very few understand exactly which “decline” was being hidden, what “trick” was used to do so, and why Jones’s words have become the slogan for the greatest scientific fraud in history.

As the mainstream media move from abject denial to dismissive whitewashing, CRU co-conspirators move to Copenhagen for tomorrow’s UN climate meeting, intent on changing the world as we know it based primarily on their now exposed trickery. Add yesterday’s announcement of a UN investigation into the matter, which will no doubt be no less corrupt than those being investigated, and public awareness of how and why that trick was performed is now more vital than ever.


So please allow me to explain in what I hope are easily digestible terms.

American Thinker

Een duivels een-tweetje?

Als de gevolgen voor de Westerse wereld en elke individuele burger niet zo rampzalig waren zou je hartelijk kunnen lachen om de idioterie van het "door de mens veroorzaakte opwarmen van de aarde". Ga bijvoorbeeld eens naar Glaciaal (tijdvak), klik op een paar links en zie hoe vaak de aarde in de afgelopen miljoenen jaren van haar bestaan al drastisch is afgekoeld en opgewarmd, en dat zonder dat er zelfs maar mensen bestónden. Je zou toch op zijn minst mogen verwachten dat wetenschappers keiharde, wetenschappelijk onderbouwde bewijzen leveren voor de bewering dat de opwarming deze keer door de mens wordt veroorzaakt voor je economische zelfmoord gaat plegen.

In American Thinker een artikel van John Linder, lid van het Huis van Afgevaardigden van de VS.

Hier enkele fragmenten:
Als wij met onze activiteiten de aarde catastrofaal opwarmen, welke temperatuur is dan de juiste?
De temperatuur van 1000 jaar geleden, toen er in Greenland landbouwkolonies ontstonden en men in Schotland wijndruiven teelde?

De temperatuur van 300 jaar geleden, toen de Kleine IJstijd een einde maakte aan de bewoning van Greenland en de Theems dichtvroor?

De temperatuur van 829 AD toen de rivier de Nijl bevroor?
Uitgaand van computermodellen wordt ons verteld dat door het gebruik van fossiele brandstof de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toeneemt en de temperatuur stijgt, en dat we onze manier van leven drastisch zullen moeten wijzigen om een planetaire ramp te voorkomen.

Om te zorgen dat de computermodellen accuraat zijn, moeten alle factoren die het klimaat beïnvloeden, in de computer worden ingevoerd. Het grootste deel van die factoren is nog niet eens bekend, dus hoe kunnen we dan de computermodellen vertrouwen?

CO2 veroorzaakt geen temperatuurstijging, zoals wordt beweerd. Onderzoek van monsters uit de Vostokgletsjer op Antarctica hebben aangetoond dat, hoewel er verband bestaat tussen de stijging van de temperatuur en de toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, de toename van de hoeveelheid CO2 bijna duizend jaar later VOLGT op de stijging van de temperatuur.

Historisch gezien is de huidige hoeveelheid CO2 in de atmosfeer vrij laag. De meest vruchtbare periode van onze aarde was het Cambrium, 542 miljoen jaar geleden, wat blijkt uit de fossielen uit die tijd. De planeet was warm. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer was twintig keer hoger dan nu. De hele planeet was groen, en ook het zuurstofgehalte was ongewoon hoog.

Ook in de periode dat de dinosaurussen heersten was het CO2-gehalte vijf keer hoger dan nu, waardoor er genoeg plantaardig leven op aarde was om deze enorme dieren in leven te houden.

Zelfs nu is de diversiteit van zowel plantaardig als dierlijk leven op onze planeet het grootst rond de equator – het warmste deel van de planeet.

Men zegt dat het afkalven van de ijsplaten op het Antarctisch Schiereiland het bewijs is dat de grootste ijsmassa ter wereld, die ongeveer 90% van al het ijs op de wereld omvat, bezig is weg te smelten. Het Antarctisch Schiereiland beslaat 2% van het continent. Op de resterende 98% van het continent is de hoeveelheid ijs jaarlijks met ongeveer 27 gigaton toegenomen. Dit gegeven is niet afkomstig van computermodellen, maar van dertig jaar satellietmetingen. Uit dezelfde empirische observaties blijkt dat de concentratie van zee-ijs rond Antarctica nog nooit zo hoog is geweest.

Elk computermodel laat zien dat de opwarming door het broeikaseffect in verband wordt gebracht met een “hot spot” ongeveer zes tot 9 kilometer boven de equator. Die plek wordt al vijftig jaar geobserveerd. Die "hot spot” bestaat niet. Als er opwarming wordt waargenomen is het dus waarschijnlijk niet het gevolg van een broeikaseffect zoals de modellen dat verklaren.

Men zegt dat het smelten van het poolijs de toekomst van de ijsbeer in gevaar brengt. Vijftig jaar geleden waren er 5000 ijsberen. Tegenwoordig zijn er 25.000. Dat lijkt niet bepaald op uitsterven. In 1905 voer de Noorse kapitein Roald Amundsen in een zeilboot door de Noordwestpassage. Tegenwoordig wordt deze route gewoonlijk geblokkeerd door zee-ijs.

Al Gore beweert in zijn film An Inconvenient Truth, dat de zeespiegel in de komende eeuw zo’n zeven meter zal stijgen. Volgens wetenschappers is de laatste ijstijd ongeveer 11.000 jaar geleden ten einde gekomen. Sindsdien is de zeespiegel iets meer dan een meter per eeuw gestegen. In de 20e eeuw steeg de zeespiegel ongeveer 20 centimeter. Volgens dr. Nils-Axel Moemer van de universiteit van Stockholm, die 520 door vakgenoten beoordeelde artikelen over de zeespiegel heeft geschreven en wordt beschouwd als een van de meest gezaghebbende deskundigen ter wereld, heeft onlangs verklaard dat het niveau van de zeespiegel de laatste drie jaar niet is veranderd.

Jaren geleden ontwikkelde dr. Richard Lindzen, de Alfred P. Sloan-professor voor meteorologie aan MIT, de theorie dat hogere temperaturen over de equator tot gevolg hebben dat cirruswolken verdwijnen waardoor hitte in de atmosfeer ontsnapt. Die theorie is nu een bewezen feit, gekwantificeerd door NASA. Dit feit wordt in de computermodellen buiten beschouwing gelaten.

Dat is precies waar deze hele discussie om draait. Het hele idee van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde is een theorie die is gebaseerd op computermodellen. Niets daarvan is door zorgvuldige, empirische observaties als bewezen feit vast komen te staan.

Dankzij de gelekte/gehackte e-mails van de Climate Research Unit van het Britse Hadley Instituut weten we nu dat de wetenschappers die de bewijzen hadden moeten leveren zich blijkbaar liever bezig hielden met:

- het "aanpassen" van de computercodes
- het selectief wel of niet gebruiken van ruwe data ("hide the decline")
- het ondermijnen van kritiek van collega's
- het corrumperen van het beoordelingssysteem door vakgenoten
- het onder de pet houden/weggooien van de ruwe data (negeren van verzoeken onder FOIA)

Als een aarde zonder mensen ook al tientallen keren drastisch is opgewarmd en afgekoeld, en wetenschappers het blijkbaar nodig vonden om hun theorie op allerlei frauduleuze manieren geloofwaardig(er) te maken, vraag je je af waarom politici ondanks alles stug doorgaan met de klimaatconferentie in Kopenhagen. Je zou toch verwachten dat de eerste vereiste van onderhandelingen waarmee 145 triljoen dollar belastinggeld is gemoeid, de feitelijke onderbouwing van de noodzaak zou zijn? Niet dus. Hm... Zouden er misschien andere belangen spelen? Is het voorkomen van een globale ramp niet het uiteindelijke doel, maar het middel om iets heel anders te verwezenlijken?

John Linder:
Een paar maanden geleden legde Al Gore het uiteindelijke doel uit: global governance, wereldbestuur. Als de klimaatalarmisten hun zin krijgen zou de economie van de VS ondergeschikt zijn aan de grillen van een door de VN geleide klimaatregering die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de Amerikaanse belastingbetaler, maar beslist Amerikaans belastinggeld gaat gebruiken om te functioneren. Omdat zo veel landen de VS maar al te graag de schuld geven van wat ze grappig genoeg bestempelen als een catastrofaal afglijden naar globale verwoesting, weet ik wel zeker dat de nieuwe VN Klimaatregering erop gebrand zal zijn de rekening bij de Amerikaanse belastingbetaler neer te leggen. Het concept-document van tweehonderd bladzijden zegt dat in feite al. We zullen de rekening gepresenteerd krijgen voor onze “klimaatschuld”. En we zullen onze soevereiniteit onderwerpen aan internationale wetten.
en:
De afgelopen twee miljoen jaar heeft deze planeet ongeveer twintig ijstijden doorgemaakt. Ze duren ongeveer honderdduizend jaar, en worden onderbroken door opwarmende periodes van ongeveer tienduizend jaar. Het is bijna elfduizend jaar geleden dat de laatste ijstijd eindigde. De afgelopen eeuw hebben we een van de langste periodes van hoge zonneactiviteit gezien sinds de laastste ijstijd. De temperaturen gingen omhoog. Gedurende de laatste elf jaar was er minder zonneactiviteit dan we in heel lange tijd hebben gezien. De temperatuur is gedurende elf jaar ook gelijk gebleven of gedaald (À propos, geen één van de computermodellen, die zo vol vertrouwen voorspellen wat er in de komende honderd jaar gaat gebeuren, heeft die afkoeling voorspeld). Laten we hopen dat dit geen teken is van de volgende ijstijd – één die echt mensenlevens zal kosten.

Er bestaat geen noodzaak voor een klimaatverdrag in Kopenhagen. Het wordt tijd het ons voortdurend misleidende en op eigenbelang beluste klimaatpanel van de VN te ontbinden. Officieel gesponsord klimaatextremisme is een gevaar voor onze nationale veiligheid.


Global governance, is dat niet alweer zo'n samenzweringstheorie? Wel, als Al Gore het woord in de mond neemt...



Niet alleen Al Gore streeft naar Global Governance, ook de nieuwe president van de EUSSR, van Rompuy, vindt dat onze planeet onder mondiaal bestuur hoort te vallen.



Rompuy op 2.09 min:
"2009 is also the first year of global governance with the establishment of the G20 in the middle of a financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step toward the global management of our planet." ("2009 is ook het eerste jaar van wereldbestuur met het bijeenkomen van de G20 tijdens de financiële crisis. De klimaatconferentie in Kopenhagen is nog een stap in de richting van het mondiale bestuur van onze planeet.")

Op het ogenblik is de aandacht en de verontwaardiging met betrekking tot Climategate voornamelijk (en natuurlijk zeer terecht) nog gericht op de frauderende wetenschappers. Maar vergeten we hierbij niet de rol van hun broodheren: de politici? De budgetten voor klimaatonderzoek zijn de afgelopen jaren tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Ondanks veelvuldige kritiek op de theorie, ook uit wetenschappelijke hoek, is er door de politiek met die kritiek zelden of nooit iets gedaan. De alarmerende resultaten waren immers goed te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Never let a crisis go to waste...

Niet alleen de Amerikaanse belastingbetaler zal worden getild door de VN Klimaatregering. Ook wij mogen straks een steeds groter wordend deel van onze zuurverdiende centjes in naam van het milieu overhevelen naar de zielepieten in de Derde Wereld. Minister Cramer vindt het feit dat de e-mails "gehackt" zijn uit een Brits klimaatinstituut blijkbaar veel belangrijker dan de schokkende inhoud. Ze is dan ook van plan om de energieheffingen maar eens flink te verhogen. Net als president Obama blijft ze zich inzetten voor het succes van Kopenhagen om zo de VN de mogelijkheid te geven "de rijkdom te verdelen".

Voor de wetenschappers onderzoeksgeld en carrièremogelijkheden, voor politici meer macht ten koste van de burger. Die is er blijkbaar alleen om het geld op te hoesten.