maandag 10 mei 2010

Jihad

[Arabist Hans Jansen is een van de drie getuige-deskundigen in het Wildersproces. Hij wordt vandaag, 6 mei 2010, gehoord over de vraag 'Wil de islam overheersen?'.]


De islam levert over dat Mohammed (570-632) gezegd heeft: ‘Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar’.1 Er is op de ganse planeet geen bevoegde imam of een andere beroepsmoslim te vinden die zal tegenspreken dat Mohammed dit daadwerkelijk gezegd heeft.

Hoeiboei

Zo, zo, hebben Nederlandse vrouwen te veel rechten?