zondag 12 april 2009

Pasen is een heidens feest


Anjem Choudary, een van de bekendste aanwinsten voor de multiculturele maatschappij islamitische haatzaaiers in Groot-Brittannië heeft zichzelf gisteren overtroffen met een verachtelijke aanval op het heiligste christelijke feest van het jaar: Pasen.

Volgens de Sunday Express wordt Pasen in een artikel op Choudary’s website Islam4UK een "heidens feest" genoemd dat "niets met Jezus te maken heeft." Choudary ontkent het artikel geschreven te hebben, maar toen hem werd gevraagd of hij Pasen slecht vond zei hij: "Ik vind alles slecht wat on-islamitisch is, ja. Om God een zoon toe te schrijven is de islam een gruwel en ik vind dat een belediging voor God."

Op de suggestie dat christenen zich hierdoor beledigd zouden kunnen voelen, zei hij: "Het is geen belediging als je van mening verschilt over iemands geloof. Ik zeg niet dat christenen slecht zijn." Hij zei dat christenen de "laatste boodschap van Mohammed zouden moeten accepteren en zouden moeten terugkeren naar het ware monotheïstische geloof".

Volgens Choudary zou het Christendom, net als alle niet-islamitische religies, een dwaalleer zijn. "Alles buiten de islam is niet goed, en je hebt nu eenmaal goed en kwaad, nietwaar?"

"Jezus was een boodschapper van Allah, hij zal op een dag terugkeren en de ketterij en dwalingen van het Christendom openbaren. Pasen maakt helemaal geen deel uit van het Christendom - het is een bedenksel, een heidens feest."

Natuurlijk is dit niet iets wat Choudary zelf heeft bedacht, maar gewoon een uiting van de standaard-islamitische doctrine. Volgens de islam zal Jezus terugkeren op aarde en alle geloven behalve de islam vernietigen. Maar "Isa", de moslim-jezus, heeft met de echte Jezus weinig of niets te maken.

Net zoals de mohammedanen zich onder de dekmantel van "de wereld veroveren voor Allah" met het zwaard in de hand meester maakten van "ongelovigen" en hun stoffelijke bezittingen, zo maakt de islam zich ook meester van alles wat voor christenen heilig is, zodat alleen hún "geloof" overblijft.
“De moslimse plaatsvervangingsgedachte beweert dat de hele bijbelse geschiedenis van Israël en het christendom islamitische geschiedenis is. Dat alle profeten, koningen van Israël en Judea, en Jezus, moslims waren. Dat de mensen van het Boek deze stelling durven uit te dagen is voor een islamitische theoloog intolerante arrogantie. Joden en christenen zijn dus onteigend van hun Heilige Geschriften en hun verzoeningsleer.”
(Bat Ye’or in Islam and Dhimmitude: where civilizations collide, p.370. )
De islam streeft naar wereldoverheersing. Dat blijkt onherroepelijk uit de koran en de vele andere islamitische geschriften, een 1400-jaar lange en nog steeds voortdurende geschiedenis van gewelddadige veroveringen die al honderden miljoenen mensenlevens hebben gekost, en de dagelijks wederkerende uitspraken van aanhangers van de islam.

Toch lijkt het christendom in het Westen daaruit maar geen consequenties te willen of durven trekken. Kerkelijke leiders storten zich vol overgave in een "interreligieuze dialoog" met imams en mullahs. Politieke leiders grijpen elke gelegenheid aan critici van de islam te kapittelen, te vervolgen en waar mogelijk het zwijgen op te leggen. Een christelijk politicus als minister Verhagen vindt dat we niet bang hoeven te zijn voor iemand vanwege zijn geloof, of iemand daarom hoeven te bestrijden, terwijl de al even christelijke premier Balkenende verklaart dat het hem pijn doet om te zien dat mensen de islam zien als een gevaar. Ziende blind, horende doof of moedwillig nalatig?

Ik neem aan dat veel kiezers op CDA, CU en SGP stemmen om de criteria van hun geloof in de Nederlandse politiek een stem te geven. Je moet je afvragen of de volgende generatie christelijke kiezers dat ook nog zal kunnen als de huidige politici keihard blijven werken aan de uiteindelijke ondergang van hun eigen geloof door hun land en hun achterban uit te leveren aan de islam. Misschien wordt het tijd voor de gelovige Nederlandse (en Westerse!) kiezers om de denkbeelden en handelingen van hun "leiders" eens langs de christelijke meetlat te leggen. Zelfmoord is toch volgens de Bijbel een zonde?