zaterdag 17 september 2011

Voor meer islam in Nederland: stem VVD...

Volgens De Telegraaf beweert het prominente VVD-lid Ben Verwaayen vandaag in een interview met NRC Handelsblad o.a. dat de “hype” over de islam voorbij is. "Goede mensen in de politiek hebben er een neus voor en weten: de hype is voorbij."

Verwaayen, op de achtergrond een belangrijk adviseur van premier Mark Rutte, zegt dat Nederland geen “anti-islam-land” is en dat er bovendien de afgelopen jaren zoveel over is gesproken dat het onderwerp “een beetje uitgepieterd” zou zijn. De recente aanvallen van Geert Wilders op het economisch instabiele Griekenland vloeien daar volgens de adviseur van premier Rutte logisch uit voort: “De Grieken zijn de nieuwe moslims.”

Wat deze VVD'er hier natuurlijk in enigszins bedekte termen zegt is dat Wilders het alleen maar over de islam heeft om de aandacht te trekken, en nu dat volgens Verwaayen passé is Wilders maar over de Grieken begint. De zoveelste ontkenning van het gevaar dat de islam voor ons land vormt door een vooraanstaand lid van een gevestigde politieke partij. En de zoveelste slinkse poging van een VVD'er om geniepig aan de stoelpoten te zagen van gedoogpartner/concurrent Wilders, zoals ook blogger Bottehond op 15 september op de website Amsterdam Post opmerkte:
De voorbije weken zijn er diverse aanvallen geweest op de PVV vanuit de VVD. Na Arend-Jan Boekestijn en Frits Bolkestein volgde dit weekend Ivo Opstelten, nota bene minister in een kabinet dat de PVV nodig heeft om te kunnen regeren. Opvallend? Geenszins. Veel kiezers begrijpen niet dat de VVD integraal onderdeel uitmaakt van de troika CDA, PvdA en VVD, die de harde kern vormen van ons politiek establishment. De VVD heeft binnen die constellatie de taak om de rechterflank van het electoraat te binden. Maar de VVD belazert haar stemmers al decennia lang. Ronduit eurofiel en slap op het vlak van immigratie en islam slaat de partij bij tijd en wijle stoere taal uit, die echter zelden beleid wordt. De VVD is een probleem. Haar wangedrag jegens gedoogpartner PVV is in toenemende mate bron van zorg en ergernis onder islamkritische Nederlanders. Een kritische beschouwing die één van hen me toestuurde:
en:
De VVD parasiteert. Op de PVV, op de Nederlandse burger. Een beetje tegen de PVV aanleunen voor electoraal gewin. Ondertussen iedere kans grijpend om de stoelpoten onder de Partij voor de Vrijheid weg te zagen. De Nederlandse burger voorhouden dat hun belangen worden beschermd. Ondertussen de Nederlandse belangen verkwanselend in Brussel uit onvoorwaardelijke liefde voor de EUSSR.
 De strategie van de VVD achter het gedoogakkoord heeft weinig betrekking op hetgeen prioriteit zou moeten zijn; het belang van Nederland. We hebben gezien hoe gemakkelijk de VVD dat belang onderschikt acht aan partij politiek. De VVD heeft gedurende het kabinet Rutte1 slechts één doel voor ogen; De PVV zoveel mogelijk beschadigen en bij de volgende verkiezingen opnieuw de grootste worden, door zetels van de PVV te veroveren.
VVD: bedrieger van de stemmer en slechte vrind

Update: Terwijl de VVD politieke spelletjes speelt draait de immigratie uit niet-Westerse (moslim)landen nog steeds als een tierelier en gaat de de islamisering van ons land dus in volle vaart door. Begroting: aantal niet-westerse immigranten neemt niet af