zaterdag 27 november 2010

Citaten over de islam


27 Nov 2010 | Door E.J.Bron |

Atatürk, Marx, Voltaire, Hitler, Schopenauer, Al-Hoesseini, Ahadi, Kaya, Churchill, Herder, de Tocqueville, Falacci, Schwarzer, Friedrich II...

Mustafa Kemal Atatürk:
»Deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie!«
»De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis!«
»De islam, deze absurde Godleer van een immorele Bedoeïne, is een rottend kadaver, dat ons leven vergiftigt.«
Voor meer citaten zie: Amsterdam Post

zondag 21 november 2010

Rutte I dooie mus voor weldenkend Nederland?

Nog vóór de val van Balkenende IV had oud-PvdA-minister voor Integratie Ella Vogelaar een gesprek met CDA’er Donner over de vraag: wat moeten we met de PVV? 'Hij zei toen al: je moet met ze regeren', herinnert Vogelaar zich. Hij zei: je moet ze verantwoordelijkheid geven om te laten zien dat ze niet kunnen waarmaken wat ze zeggen.'

Donner krijgt nu – in een kabinet van VVD en CDA dat wordt gesteund door de PVV – onder meer de portefeuille die Vogelaar ooit had: integratie. Naast hem, op hetzelfde departement van Binnenlandse Zaken, komt zijn partijgenoot Leers. Die gaat asiel en immigratie 'doen'. Twee mannen die al jaren hun weerzin tegen Wilders' wereldbeeld niet onder stoelen of banken steken en die nu verantwoordelijk worden voor de afspraken in het hart van het akkoord met de PVV. Ze zitten er dan ook niet om Wilders successen te laten vieren. Het is zelfs de vraag of ze wel zo hun best zullen doen om alle met Wilders afgesproken maatregelen ook uit te voeren.

Lees verder op !Uitkijk

donderdag 18 november 2010

woensdag 17 november 2010

Climategate: One Year and Sixty House Seats Later

November 17, 2010

By Marc Sheppard

It’s been one year to the day since hero or heroes still unnamed and unrewarded bestowed upon the world a virtual dossier, the contents of which should have ended the anthropogenic global warming (AGW) debate abruptly and evermore. Remarkably, it didn’t. Despite the revelations exposed in the now public climate huckster’s handbook, one year later the specter of governance and wealth redistribution both national and international based largely, if not solely, on pseudo-scientific hocus-pocus persists.


By all measures, last year’s U.N. climate summit in Copenhagen was an embarrassing flop for those who again tried to sell an international progressive fund reallocation scheme as the “last chance to save the planet” from runaway climate change. But with Cancun’s “last chance to save the planet” climate talks just around the corner, the media is working overtime to explain away previous failures as anything other than the product of bad policy toward unproven hazards that they indeed were.

America Thinker

dinsdag 16 november 2010

A Smiling Obama Returns to Bloody Jakarta

The media narrative is that Barack Hussein Obama is returning to the place where he grew up as part of a diplomatic tour. The truth is that Obama is visiting a genocidal country and paying homage to its regime, even while many of the atrocities continue.

While Obama found time to blast Israel for building housing in Jerusalem, he made no mention of the Indonesian genocide in East Timor. No word about the Indonesian mass murder of between 100,000 to 200,000 people in a country whose population totaled little more than half a million. Shortly after Obama left Jakarta, the Indonesian regime began an occupation that lasted until 1999. An occupation armed and aided by successive US administrations.

But there is a reason you won't hear about the meat hooks where Indonesian backed militias hung their victims, before mutilating and killing them. You won't hear about the fields of the dead where the corpses of men, women and children were piled into mass graves. You won't hear of the machete squads who hacked people to death in full public view and on video. You certainly won't hear about the ethnic cleansing, the mass deportations, the gang rapes or even the murder of Western reporters. And there's a simple reason for all that.

Indonesia is a Muslim country. Their victims in East Timor were Christians.

To understand the significance of Obama's biography-- imagine that an American President who grew up in Nazi Germany on the eve of war, wrote only about his idyllic childhood running around the streets of Berlin and learning to read Mein Kampf, and then returned decades later, with no concession that a genocide had occurred here.

Sultan Knish

woensdag 10 november 2010

Advies aan regering: Arabisch op scholen, grote huurwoningen voor kinderrijke gezinnen, Pasen en Pinksteren afschaffen

België, november 2010

Onlangs werd het eindrapport van de Interculturele Dialoog aangeboden aan minister voor Gelijke Kansen, Joëlle Milquet in bijzijn van kroonprins Filip. De Interculturele Dialoog werd in het regeerakkoord van 2008 gestart om beleidsbevelingen te doen en in Ronde Tafel debatten de ‘noden van betrokken groepen’ te leren kennen. Ook moesten stereotypes over minderheden worden aangepakt.
Bij de aanbieding van het rapport stelde co-voorzitster Marie-Claire Foblets dat ‘bepaalde verworvenheden, die wij als definitief voor onze vrijheid ervaren, moeten worden herbekeken: de neutraliteit van de openbare diensten, het schrappen van religie uit burgerlijke zaken’.
De Interculturele Dialoog komt met de volgende aanbevelingen:
- Betaalde feestdagen moeten worden aangepast: Pasen, hemelvaartsdag, Pinksteren en Pinkstermaandag, Allerheiligen en Maria Hemelvaart sneuvelen. Er komen drie nieuwe verplichte feestdagen: Werelddag van de Culturele Diversiteit, Dag tegen het Racisme en Vrouwendag
- De hoofddoek moet op school kunnen vanaf de vierde de klas middelbare school
- Ambtenaren mogen een hoofddoek dragen
- Straatnamen die etnische minderheden schokken worden afgeschaft
- De overheid én privébedrijven die overheidsaanbestedingen willen krijgen, moeten met tijdelijke quota voor etnische en culturele minderheden werken
- Leraren en politici moeten zich excuseren voor het koloniale verleden
- Op scholen moeten Arabisch en Tuks keuzevakken worden
- Werkgevers moeten moslims toestaan om hun gebeden onder werktijden te zeggen als het past binnen het werkschema
- In ziekenhuizen hebben moslima’s recht op een vrouwelijke arts
- Vakantiewerk moet bij voorkeur worden aangeboden aan jongeren uit etnische, culturele en religieuze minderheden
- Ritueel slachten van offerdieren moet onverdoofd kunnen blijven plaatsvinden
- Er moet een Museum voor de Migratie komen
- Sociale woningen moeten ruimer worden, zodat gezinnen met veel kinderen er makkelijker in kunnen
Nieuw Religieus Peil

Zo gek zijn ze dus al in België. Weg met ons, hoe sneller hoe beter...

donderdag 4 november 2010

What the Election Was Not About

November 3, 2010 - by Victor Davis Hanson

1. Communication—As If You Would Have Liked My Agenda Had You Just Been More Informed

President Obama’s postmortem press conference was a near disaster. He seemed subdued, but also sometimes petulant—still convinced that we, in fear and distrust, “lashed out” in anger at the doctor rather than the disease. In fact, the same voter furor that turned on him is, he thinks, what earlier elected him: only his failure to channel it properly explains the setback. Finally he did admit that he was “shellacked,” but he believes that partisanship confused us voters into shellacking him.

This common complaint that he failed to communicate just how wonderfully he had done is quite an unhinged Carteresque/Kerryesque exegesis. The problem was not that the American voter did not know about the second stimulus, ObamaCare, the efforts to push cap and trade, card check, and $3 trillion more in debt, but that he knew them all too well. When framed by 10% unemployment, slow growth, record food stamp usage, and home foreclosures, the problem was, again, too much, rather than too little, information. Obama was overexposed, not underexposed. The more he communicated on the campaign trail—“back seat,” “enemies,”“they” don’t want you to vote—the more the jaded voter turned from his cause. I fear very few will now listen to the new Obama in extremis calling for a new civility of the sort he helped destroy with his offensive and polarizing slurs and smears the last month.

More at Pajamas Media

dinsdag 2 november 2010

Quit Following Me!by William Warren
Net Right Daily

This Is America, Stupid!

November 02, 2010

By Kyle-Anne Shiver

A nation holds its collective breath. America's pivotal election is today. We will either put the brakes on the Democrat-socialists' drive to transform us into a failing European-style social democracy or we continue to hurtle toward the cliff of no return.


Voters have waited through long, suffering months to make their voices heard at last.


Democrats have made an unprecedented mockery of representative government, ignoring the will of the people with arrogant disdain. Elitist hypocrites who campaigned on "love" for the poor party hearty on the hard-earned money of America's producers, jet to debauchery-ridden Europe to scorn our good name, and come back home only to spend our children into serfdom. The words "public servant" have almost become synonymous with "tax cheat." American companies are threatened with open thuggery by a power-mad administration of academics who wouldn't know how to actually produce a single cent if their very lives depended upon it.


The Democrats and their president line up in bowing and scraping infamy before the Islamists, throwing America under the bus of cowardly appeasement. A Democrat president still sends America's finest young people to war and ties their hands with hideous rules of engagement and withdrawal timetables, which inevitably make our bravest into cannon fodder. Democrat foreign policy has emboldened every evil actor on the world stage and made whole regions into powder kegs set to blow at the slightest provocation. Peace with genuine justice is an alien concept to the cowards in charge. These so-called peacemakers have been revealed as nothing but doormat-enablers.


American Thinker

maandag 1 november 2010

We zullen jullie ter verantwoording roepen!


1 november 2010 door E.J. Bron

Hieronder de (fantastische!!) toespraak van de Britse schrijver en de voormalige parlementskandidaat voor de UKIP Paul Weston tijdens de demonstratie op 30 oktober in Amsterdam in de Generatorstraat.


Hallo. Mijn naam is Paul Weston en ik vertegenwoordig de International Free Press Society .

Ik sta hier vandaag, omdat de liberale elites van onze landen ons hebben verraden aan de islam. Vierentwintig jaar geleden hield de Britse politicus zijn beroemde rede »Stromen van bloed«, waarin hij verkondigde, dat »het de belangrijkste vaardigheid van de staatskunst« zou zijn om »op te treden tegen vermijdbaar kwaad.«

Onze huidige politici doen exact het tegenovergestelde. Ze bevorderen actief het vermijdbare kwaad.

Tachtig jaar geleden was er een man, Winston Churchil, die zich er heel helder over uitliet hoe men een duidelijk en aanwezig kwaad kan vermijden, namelijk Hitler en de nazi’s. Maar Churchill was een roepende in de woestijn van appeasement, en het bloedbad, dat men zou hebben kunnen vermijden, werd gevolgd door de vergelding.

En nu bevindt Europa zich in bijna dezelfde situatie. Hoewel de islam groter wordt, zowel demografisch als territoriaal en militair, wordt hij toch als de »religie van de vrede« bevorderd, door hetzelfde type mens van de laffe politieke carrièremaker, die ooit Hitler tevreden wilde stellen.

Voor Winston Churchill was de islam geen religie van de vrede. Hij beschreef hem als een religie van het bloed en van de oorlog. Iedereen, die enig idee heeft van de principes en de historie van de islamitische expansie, weet, dat dit de waarheid is.

Mohammed was een krijgsheer. En hij was inderdaad een goed krijgsheer. Op het moment van zijn dood had hij de meeste heidense en christelijke stammen op het Arabisch schiereiland overwonnen en bekeerd. Na zijn dood breidde de islam zich snel uit met het zwaard, bedwong op deze wijze klassieke civilisaties en liep continenten onder de voet.

En nu staat hij midden in Europa, hij staat binnen het westen en eist nu iets waarnaar hij altijd al heeft verlangd: de totale islamitische heerschappij. En als we ons hiertegen willen verzetten, dan zullen ze ons met terreur bedekken. Maar onze verraderlijke politici noemen hem de »religie van de vrede« en ze vertellen ons, dat wanneer wij weigeren zo’n fantastische en lachwekkende mogelijkheid op te pakken, dat wij, wanneer we besluiten om geloof te hechten aan de argumenten van Winston Churchill, namelijk dat de islam de religie van het bloed en van de oorlog is, dan door hen in de gevangenis zullen worden gegooid.

Uiteraard is het geen religie van de vrede. Zijn oprichter was een soldaat en de hoogste eer die een moslim kan bereiken is de belofte van een horde geparfumeerde hoeren en het eeuwige bestijgen van hen in het volgende leven. Dit bereikt men niet als men zich als een Samaritaan gedraagt, maar wanneer men als martelaar sterft in de fysieke strijd om de imperialistische islam te verbreiden.

Islam betekent onderwerping. Welke soort van religie kan zich nu onderwerping noemen? De islam verdeelt de wereld in twee helften. Het Huis van de Islam (onderwerping) en het Huis van de Oorlog. Welke soort van religie definieert zichzelf door militaire verovering?

Lees de hele toespraak van Paul Weston op Artikel7.nu