woensdag 25 april 2012

Gerd Leers laat PVV-eisen voor gezinsmigratie rusten

Demissionair minister Gerd Leers (Immigratie) gaat zich binnen de Europese Unie (EU) niet meer hard maken voor de strengere regels voor gezinsmigratie uit het gedoogakkoord. Hij zal wel blijven hameren op minder misbruik en betere kansen voor immigranten.

Dat heeft Leers woensdag gezegd in de Tweede Kamer. De plannen voor een strenger beleid wat betreft gezinsmigratie waren een belangrijke eis van toenmalig gedoogpartner PVV.


Schandpaalovervallers
Minister Leers van het CDA vindt achteraf blijkbaar toch dat er nog wel een paar gelukszoekers bij kunnen en dat ze alleen maar "betere kansen" nodig hebben om niet te eindigen als bovenstaand "Fatima's Tiental". Bovendien gaat eigenbelang boven volksbelang: je moet voor de volgende verkiezingen immers wel kunnen zeggen dat de PVV "niets heeft bereikt"...

De massa-immigratie heeft ons de afgelopen decennia zo ongeveer even veel gekost als onze hele gasbel heeft opgebracht. Voor het CDA (EN DE REST VAN DE OUDE POLITIEK) uiteraard niet belangrijk. Nauwelijks is de PVV "weg uit de macht" of de zweep gaat alweer over de stokpaardjes, betaalbaar gemaakt door geleend geld en lastenverzwaring voor de burger.

Stem PVV en steek er een stokje voor.

maandag 23 april 2012

Google Books lists Bill Ayers as author of Dreams from My Father

Thomas Lifson

Google, which sits atop more data than anybody outside the NSA, is presenting Bill Ayers as the author of Barack Obama's purported first autobiography, Dreams from My Father. Follow this link and see it while you can. If it is gone by the time you read this, a screen shot of the page, and a close-up on the Dreams entry are provided for posterity.

Read more at: American Thinker

De hoe en waarom


De groeiende problemen met de islam in Europa zijn niet slechts een gevolg van een botsing van culturen, maar ook van een botsing van beschavingen. De culturele en religieuze dimensies van het conflict liggen ten grondslag aan de houding van moslims dat niet zij zich moeten aanpassen aan het vrije, democratische en deels nog altijd Joods-Christelijke Westen, maar andersom: dat Europeanen zich moet aanpassen aan de uit het Oosten afkomstige ondemocratische en discriminerende islam. In sommige Europese landen beginnen politici langzaam in te zien dat al die aardige migranten uit islamitische landen misschien toch wel eens een probleem zouden kunnen vormen. Jammer genoeg begrijpen de meesten van deze politici niet de ware omvang van dit probleem. Voor hen is het veelal onaangepaste en gewelddadige gedrag van moslims niet meer dan een onderdeel van een botsing van beschaving. De gedachte dat het slechts om een cultureel probleem gaat dat met wat opvoedkundige indoctrinatie en gedwongen integratie -vooral van de oorspronkelijke ‘discriminerende’ bewoners wel te verstaan- wel op te lossen valt maakt de zaken echter alleen maar erger. Oorzaak: het gevaar van de islam wordt nog steeds gruwelijk onderschat.


Dode christenen na moslimrellen in Nigeria

Moslims zien islam als superieur


In zowel Europa als de VS wordt de fout gemaakt te denken dat het islamitische geweld en racisme nu eenmaal het gevolg is van de steeds multicultureler wordende samenleving, en is men blind voor het feit dat dit gedrag onderdeel uitmaakt van de hervatting van een oude islamitische invasie van Europa. De authoriteiten negeren de signalen uit de samenleving en houden de autochtone bevolking voor dat ze er maar het beste van moeten zien te maken, waarbij ze ervan uitgaan dat de spanningen zich over één of twee generaties wel zullen hebben opgelost. Sommigen maken zich weliswaar zorgen dat de hier geboren moslims juist radicaler blijken te zijn dan hun ouders, maar daar worden vervolgens verkeerde conclusies uit getrokken, met als gevolg dat de oorspronkelijke Westerling verteld wordt dat hij zich maar moet aanpassen en dat het probleem dan vanzelf zal verdwijnen.

Het grote probleem is dat moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en behoort te zijn, en dat ze vanuit de Koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken op te leggen aan alle niet-moslims. Iedereen en ieder systeem dat zich niet wil aanpassen aan hun wetten is volgens hen ongeldig. Als Westerse maatschappijen zich vervolgens proberen aan te passen aan moslims heeft dat om die reden juist een sneeuwbaleffect tot gevolg, en zal iedere concessie die wordt gedaan aan moslims leiden tot nieuwe, hardere eisen (goed voorbeeld: het Israëlisch-Palestijnse conflict). Deze steeds hoger wordende eisen van moslims zullen pas stoppen als de hele samenleving zich heeft onderworpen aan de islam, en het systeem hun systeem is geworden.
\
Lees meer op: dhrprojectx

Laten we in het kader van de komende verkiezingen vooral ook niet vergeten dat op 27 oktober 2010 een motie van de linkse oppositie PvdA, SP, GroenLinks en D66 om het tegengaan van de 'islamisering' niet tot doelstelling van het kabinetsbeleid te maken, de steun kreeg van de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer. De enige partijen die tegenstemden waren de PVV en de SGP.


zondag 22 april 2012

Wat VVD en CDA onder bezuinigen verstaan

De definitie van bezuinigen in de Van Dale luidt: door zuinig te zijn uitsparen, met als voorbeeld: bezuinigen op de uitgaven.

Maar is dat wel wat de regering van VVD en CDA doet?

Waar wordt precies op bezuinigd?


Een echte bezuiniging is die op de ontwikkelingshulp, al kun je zelfs daar zeggen dat ons bedrijfsleven geld verdient door deel te nemen aan die ontwikkelingshulp. Maar dat is 750 miljoen die we dus echt niet hoeven uit te geven. (Alleen, was er niet gezegd dat dit 1 miljard zou zijn?)

De hypotheekrenteaftrek zou voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer gelden. (Ook een redelijk besluit, lijkt mij. Afblijven van bestaande hypotheken als je niet nog meer ellende wilt in de huizenmarkt.)

Verder zou een bevriezing van de ambtenarensalarissen 4 miljard euro opbrengen.

Nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep, oplopend tot 75 miljoen euro. (Prima. Elke cent die bij de linkse roeptoeters wordt weggehaald is meegenomen)

De overige maatregelen lijken echter meer op het ordinair binnenharken van meer staatsinkomsten door de burger extra te belasten of door het gebruikelijke overheidsrecept in Nederland toe te passen: minder waar voor hetzelfde of meer geld.

Er was besloten om het lage btw-tarief van 6 naar 7 procent te brengen en het hoge tarief van 19 naar 21 procent. Dat had 4,7 miljard euro opgeleverd, maar zou later weer zijn teruggeven via een verlaging van de inkomstenbelasting. (Ja, net als het kwartje van Kok zeker)

Een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Die zou al in 2015 naar 66 zijn gegaan. (Langer doorwerken dus, of een jaartje extra in de bijstand als u uw werk al kwijt was, en vanwege uw leeftijd niet meer aan de bak kwam. Huisje nog niet helemaal opgegeten? Nou, dan krijgt u nu de kans. Op naar een oude dag waarin u volledig afhankelijk bent van Vadertje Staat en zijn AOW. Mooi, man! Gegarandeerd gedwee overheidsstemvee!)

Bezuinigingen in de zorg zouden 1,8 miljard euro opbrengen, onder meer door per recept een eigen bijdrage van 9 euro te vragen. (Want medicijnen slikken doe je voor de lol, en die managers in de zorg moeten hun dikke salarissen natuurlijk wel houden!)

De huren zouden marktconform worden. (Altijd handig om een schaars product op de "vrije markt" te gooien. Kun je er zo veel meer aan verdienen! Voor de "schrijnenende gevallen" is er natuurlijk de huursubsidie en de stijgende kosten daarvan zijn alvast weer een goed argument om niets aan die btw-teruggave via de inkomstenbelasting te kunnen/hoeven doen. Tegenvaller, so sorry!)

Bevriezing van lonen en uitkeringen, met uitzondering van de AOW

De invoering van een sociaal leenstelsel ter vervanging van de studiebeurs. (studeren wordt weer iets voor de kindertjes van de elite)

Een ouderbijdrage voor het schoolboekenfonds

Het vervallen van de onbelaste kilometervergoeding

Intussen zie ik nergens bezuinigingen op de uitgaven voor:

De megalomane, geldverspillende EUSSR
De asielindustrie (waarom bijvoorbeeld geen stop op de opvang van nieuwe asielzoekers zolang je eigen burgers bij de voedselbank lopen??)
Uitkeringen aan werkeloze onderdanen van andere landen
Subsidies voor linkse hobbies
VN
JSF
Steun aan de Palestijnen
Afghanistan (en alle andere, ons vanwege hun geloof inherent vijandig gezinde islamitische (schurken)staten

En dat zijn dan nog maar een paar voorbeelden die mij zo te binnen schieten...

Goed dat de PVV de rug recht heeft gehouden.  Op naar de verkiezingen. Dit lijkt me namelijk een uitgelezen moment om de burger (nog eens) te vragen waar hij wil wonen:
In een provincie van de EUSSR die slaafs de dictaten van de Brusselse bureaucratie volgt en onze welvaart herverdeelt onder wie zijn hand maar belieft op te houden?
Of in de soevereine Staat der Nederlanden, een land dat haar eigen koers vaart en haar zelf gecreëerde welvaart in de eerste plaats aan haar eigen burgers ten goede laat komen?

Dit bijna-akkoord maakt in ieder geval duidelijk dat je voor die tweede keus niet bij de oude politiek moet zijn. Ook niet bij 'rechts'... 

Maak er een spetterend verkiezingsprogramma van, PVV, en geef de Nederlandse kiezer een 'referendum' dat onze politieke elite eens niet naast zich neer zal kunnen leggen!

Europese Commissie loodst Turkije via achterdeur EU in

Roemenië gaat Turken visa voor EU verstrekken - Turkse economie staat op rand van de afgrond - EC opent grenzen voor 160 miljoen moslims


Gezien de historie van de Oranjes zal het weinig verbazing wekken dat de islamofascist Abdullah Gül vandaag met alle egards in Nederland werd ontvangen.


Zonder dat de EU lidstaten en het Europese Parlement hier enige zeggenschap in hebben gehad heeft de Europese Commissie eind maart besloten om Turken dezelfde rechten te geven als Europeanen. Dat betekent dat Turken zich overal vrijelijk in de EU mogen vestigen en dezelfde rechten op werk en uitkeringen krijgen als autochtone Europeanen, wat feitelijk neerkomt op een verkapt Turks lidmaatschap van de EU. En het blijft niet bij de Turken, want de inwoners van Algerije, Marokko, Tunesië, Kroatië, Macedonië en Israël zullen als het aan de Commissie ligt volgen.

De niet democratisch aangestelde Europese Commissie, die in toenemende mate als een autoritaire Opperste Sovjet handelt, heeft het in 1980 gesloten Akkoord van Ankara tussen de toenmalige EEG en Turkije eigenhandig vervangen door een nieuwe overeenkomst, die op 30 maart aan een werkgroep werd voorgelegd die het voorstel vervolgens goedkeurde. (1)

Het besluit omvat alle Turken die in de EU woonachtig en/of werkzaam zijn en tevens hun familieleden. Dat lijkt op zich nog niet zo'n groot probleem te zijn, ware het niet dat EU lid Roemenië -een geografisch letterlijke 'achterdeur'- vanaf eind deze maand alle Turken die naar de EU willen een vijfjarig visum gaat verstrekken. De eindeloze wachttijden voor een visum voor de EU behoren dan tot het verleden (2). En via Roemenië kan iedere inwoner van het 80 miljoen zielen tellende Turkije zich over de hele EU verspreiden, met vanaf nu dezelfde rechten als Europeanen.

Lees meer op: Xander nieuws

vrijdag 20 april 2012

Why Obama Lies

By Ed Lasky

George Will writes that "Barack Obama's intellectual sociopathy -- his often breezy and sometimes loutish indifference to truth -- should no longer startle." But why do Obama and his supporters feel no compunction when they do so? And does this pattern provide an opportunity for Mitt Romney to gather votes in November?

As has often been commented, all of Barack Obama's promises come with an expiration date. They range from the relatively minor to the truly majestic such as his promise that he would not raise taxes for those families earning under $250,000 a year and that he would cut the deficit in half.

He peddled a world of wonders that would flow from passage of the Patient Protection and Affordable Care Act. The fabrications started early -- even in the very name of the act. Patients are not protected: not only will they not be able to keep their current plans if they like them, as he promised (businesses have been dropping company plans in reaction to Obamacare), but their care will fall under the control of the Independent Payment Advisory Board that may just decide that various medical procedures are not covered -- and, incidentally, the people on this board are "unelected." Where is the Patient Protection?

Nor is the Act "affordable". Obama pledges that the Act would cut the deficit and bend the cost curve downward have been shown to be false.

But the lies keep coming and will expand exponentially during the campaign at a far faster pace of growth than the economy has under Barack Obama's stewardship.

Often these falsehoods will focus on Medicare -- trying to play the politics of fear with the politically potent group of seniors who depend on Medicare. Barack Obama recently charged that Paul Ryan's plan to reform Medicare and ensure its future viability will "end Medicare as we know it." When this lie was first used by Democrats in 2011 it won the none-too-coveted "Lie of the Year" award from Politifact, the truth-checking outfit. Regardless of this dubious distinction, Obama recycled the lie once again.

The list can go on and on.

Read more at: American Thinker

woensdag 18 april 2012

Moslims beschermen tegen zichzelf

Na 11 september zou het verstandig zijn geweest om stappen te ondernemen om onszelf te beschermen tegen islamitische terreur, in plaats daarvan zijn we een kruistocht begonnen om moslims te beschermen tegen zichzelf. De meest recente halte in die kruistocht is Syrië, waar we volgens de experts in buitenlands beleid, verantwoordelijk voor decennia van afschuwelijke blunders, verplicht zijn het Syrische volk te helpen tegen hun dictator.

We vragen zelden hoe het komt dat moslims zo vaak uit handen van hun dictators gered moeten worden. Of waarom een partij die campagne voerde met de belofte de reputatie van Amerika te verbeteren door geen moslims meer te bombarderen, nu de reputatie van Amerika verbetert door moslims zo veel en zo vaak te bombarderen dat George W. Bush erbij vergeleken wel een peacenik hippie lijkt.

De regering van Obama heeft een rol gespeeld bij de regimeverandering in Egypte, Tunesië en Libië, allemaal in een jaar tijd. Met de andere ‘Friends of Syria’ zou ze graag Syrië naar regimeverandering bombarderen. Bij al die regimeverandering gaat het erom totalitaire moslimregimes te vervangen door democratisch gekozen totalitaire moslimregimes, in de veronderstelling dat iedereen daardoor gelukkiger wordt.

De reden waarom moslimlanden uiteindelijk onder een dictator eindigen is te zien in de straten van Libië, waar milities onbeteugeld hun gang gaan en voormalige leden van het regime en iedereen met een zwarte huid van de straat plukken voor martelsessies en een kogel in het achterhoofd. Verwijder het laagje presidenten, kolonels en andere tirannen in pakken die de façade voor een oligarchie vormen en dat is waar elk moslimland uiteindelijk in vervalt.

Om het probleem met Syrië te begrijpen hoef je alleen maar te kijken naar het buurland Libanon, waar elke poging om een coalitie te vormen tussen de verschillen religieuze en etnische groepen keer op keer verkeerd is afgelopen. De heersende alavieten moeten aan de macht blijven, want het alternatief is een onderdrukte minderheid te zijn. De soennieten moeten naar de macht streven, want het alternatief is een onderdrukte minderheid te zijn. Dit patroon herhaalt zich in de hele regio.

Het Westerse multiculturalisme werkt tot op zekere hoogte omdat Europeanen en hun afstammelingen overeen zijn gekomen enige macht en privileges af te staan aan minderheidsgroepen, terwijl ze erop blijven vertrouwen dat de wet de gelijke rechten voor iedereen kan beschermen. Een dergelijke toestand is absurd ondenkbaar in de landen waarvan wij aannemen dat ze datzelfde systeem van waarden en normen gaan overnemen.

De enige vorm van bescherming voor een minderheid in de moslimwereld is óf de macht te grijpen, óf een coalitie te vormen met de heersende partij. Zulke coalities zijn inherent wankel, omdat stamgevoel en religie de overeenkomsten uiteindelijk altijd te niet doen. Mohammeds verdragen waren niet alleen van nul en generlei waarde omdat hij een onbetrouwbare machtswellusteling was, maar omdat alle verdragen in die regio niets waard zijn. Na zijn dood werd de opvolging binnen de islam bepaald door middel van moord en burgeroorlog onder zijn eigen familieleden en bondgenoten.

Moslims rekenen op de islam als een centraal bindend principe van universele trouw, maar dat is de islam helemaal niet. De islam is in feite een excuus voor constant bloederig geweld. De islam voegt nog een extra laag van loyaliteiten toe en nog een extra excuus voor verborgen machtsstrijd die eerder niet bestond. Onder al die gewaden en baarden en korans verbergt zich nog een extra oligarchie met familiemaffia's die zich aan hun gestolen goederen vastklampen, zoals dat het geval is in Iran en zoals dat het geval zal zijn in Egypte, waar de Broederschap al een voorsprong heeft.

Hoe kan de democratie onder dergelijke condities anders bestaan dan als een tijdelijke toestand? Wanneer een overweldigende meerderheid vóór een enkele religie is, dan wordt ze niet meer dan een rubberstempel voor tirannen, zoals dat het geval was bij de Egyptische verkiezingen. Wanneer het land langs religieuze lijnen voldoende verdeeld is, zoals het geval is in Irak, dan wordt het een langdurige strijd waarin beide zijden hun posities afbakenen en hun coalities opbouwen om zich voor te bereiden op een burgeroorlog.

Net doen alsof dit opgelost kan worden met een paar lessen in democratie is absurd, vooral wanneer zulke problemen zelfs voortduren in de landen die lesgeven, vraag de Vlamingen en de Basken maar. Naties kunnen zulke verschillen alleen overwinnen wanneer ze hogere waarden hebben om naar te streven. De enige ‘hogere waarde’ daar is de islam, en die is alleen maar een extra bron van sektarische conflicten.

De moderne staat is in Europa niet van de ene op de andere dag verrezen, en hoewel de kolonisatie van het Midden-Oosten façades heeft achtergelaten van moderne staten die gebruik maken van enkele riten en gewoonten van hun kolonisators, zijn het geen moderne staten. Vaak zijn het helemaal geen staten. Het zijn clans die opereren in door buitenlanders voor hen gebouwde steden, die gebruik maken van technologie die hen door buitenlanders is verkocht en die de schijn ophouden van een republiek die door buitenlanders voor hen is gecreëerd.

Achter de façade gaat de clan boven de staat, gaat religie boven de staat en existeert de staat hoofdzakelijk als een medium voor de ambities van invloedrijke families die het hele zaakje ten voordele van zichzelf runnen, terwijl ze de rest van het land hier en daar wat ondersteuning verlenen. Breng een familie ten val en een andere neemt haar plaats in. De ene familie zal afschuwelijker zijn dan de andere. Saddam was een monster, zelfs naar de maatstaven van de regio. De Assads zijn erger dan sommige, maar beter dan andere.

Assad ten val brengen zal Syrië niet redden, het zal de macht van de alavieten, een sjiietische splintersekte, overdragen aan de soennieten en de Moslim Broederschap. Dit zal niet alleen slecht zijn voor de alavieten, het zal slecht zijn voor de christenen en de andere minderheden die nog in Syrië wonen. In Egypte is de etnische zuivering van de Kopten al begonnen, hoewel de media daar geen melding van maken. In Syrië hebben al aanvallen van milities plaatsgevonden. En dat zal alleen maar erger worden.

Er zou maar een enkele overweging gemaakt moeten worden om vast te stellen of we Assad ten val brengen en dat is of het goed voor ons zou zijn om hem ten val te brengen. Het is overduidelijk aangetoond dat we moslims niet tegen zichzelf kunnen beschermen, dat we ze niet duizend jaar vooruit in de tijd kunnen sleuren alleen maar omdat ze mobieltjes gebruiken en ministers-presidenten hebben. Van buitenaf vooruitgang opleggen werkt niet. Vooral niet in culturen die zich hun eigen weg naar aanpassing en ontwikkeling zullen moeten banen.

De onzalige kruistocht om moslims tegen zichzelf te beschermen, om op te treden als missionarissen voor de democratie, heeft ons meer levens gekost dan 11 september en heeft geen enkel nut gehad. Het was ergens een nobele gedachte dat we daar met onze troepen naar binnen konden marcheren, een volk van zijn tiran verlossen en op die manier hun geesten te bevrijden waardoor er een nieuwe wereld zou ontstaan. Die gedachte was echter geworteld in een geseculariseerd religieus ideaal verpakt in een laagje Amerikaans Exceptionalisme. Het hele punt van exceptionalisme is nu juist dat het niet universeel is. Amerika is niet een onvermijdelijk resultaat, ze is een reeks aanpassingen en experimenten die uit een specifiek geheel van geschiedenissen is voortgekomen. Dat kan niet worden verbreid of overal worden toegepast.

We kunnen de moslims niet tegen zichzelf beschermen, we kunnen echter wel onszelf beschermen tegen hun onrust, hun religieus beïnvloede geweld en hun culturele instabiliteit. Hoe meer we hen de hand reiken, hoe meer we het risico lopen hun geweld en hun instabiliteit te importeren.

Het is niet de taak van een regering om onze levenswijze te verkopen aan anderen, het is haar taak om die levenswijze te beschermen tegen anderen. Het wordt zo langzamerhand tijd dat we ophouden met de weldoener, psychiater en politieagent van de wereld te zijn, en beginnen met in de eerste plaats voor onze eigen belangen op te komen. Dat betekent niet isolationisme, dat sluit geen vriendschappen met andere landen uit, maar die vriendschappen horen in ons belang te zijn.

De Verenigde Staten hebben te lang toegegeven aan de gewelddadige disfunctie van probleemlanden en -volken, terwijl ze intussen de eigen belangen en bondgenoten verwaarloosden, als een huiseigenaar die zijn familie de deur uit schopt en zijn woonkamer volpropt met drugsverslaafden van de straat. Ze hebben hun traditionele banden bijna laten varen en zijn geobsedeerd geraakt met het sussen van onrusthaarden. Deze periodes van sociaal werk hebben kapitalen gekost en hebben niet gewerkt.

Het wordt tijd dat we ophouden met mensen tegen zichzelf te beschermen en proberen onszelf te redden. Terwijl we bezig waren anderen goed staatsbestuur bij te brengen, is de rot in ons eigen staatsbestuur geslopen. Terwijl we geld uitgeven aan anderen, raken we zelf blut. Terwijl we ‘s werelds geknechte massa’s binnenhalen die verlangen naar alles wat we hebben, zijn nu onze eigen levens en gezinnen in gevaar.

Een nieuw tijdperk van terreur is aangebroken. Het is tijd dat onder ogen te zien. Tijd om op te houden met moslims tegen zichzelf te beschermen en aan de slag te gaan om onszelf en onze families te beschermen tegen hen.

Bron:

http://sultanknish.blogspot.com/2012/02/saving-muslims-from-themselves.html

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door:

Antivenin ( http://antivenin.blogspot.com/ )

maandag 16 april 2012

“Islam is the Religion of Blood”

The following interview was published today at Europe News. Its subjects, two Egyptian apostates from Islam who fled to Europe, are now refugees in Sweden. See the original article for photos and video.

Ignorance of Europe, how long can it take?


“We are in danger. We are afraid of Islamists!”

Interview with the former Muslims Maher al-Gohary (60) and his daughter Dina (17) who escaped from Egypt because of death penalty for conversion to Christianity.

The very well known case from European media is not looking like coming to an expected happy end. Those two people have been facing difficulties for years, not only in Egypt where death penalty is sentenced for conversion from Islam to Christianity, but also in Europe, where they were subjected to the acts of discrimination by the Muslim community.

Despite of the case being frequently commented in the international media, i.e.: BBC, Fox News, and many newspapers, not so much has happened so far to change the situation. Ignorance and lack of responsibility for lives of this two innocent people are scaring. Why haven’t European governments and immigration offices done what it takes to protect and ensure security for them? Where they can go next after Egypt, Syria, Germany, France and Sweden? Will the Swedish authority be the one to help and listen to them? Who will take responsibility to save those two?

Read more at: Gates of Vienna

vrijdag 13 april 2012

April 11, 2012


Thomas L


Fifty top astronauts, scientists and engineers at NASA have signed a letter asking the agency to cease its global warming buffoonery. The global warming emperor has no clothes, and people are finally saying so out loud and in public.

Notrickzone brings us the entire letter, noting that the signers have a combined 1000 years of professional experience. Here it is:


March 28, 2012

The Honorable Charles Bolden, Jr.

NASA Administrator


NASA Headquarters

Washington, D.C. 20546-0001

Dear Charlie,

We, the undersigned, respectfully request that NASA and the Goddard Institute for Space Studies (GISS) refrain from including unproven remarks in public releases and websites. We believe the claims by NASA and GISS, that man-made carbon dioxide is having a catastrophic impact on global climate change are not substantiated, especially when considering thousands of years of empirical data. With hundreds of well-known climate scientists and tens of thousands of other scientists publicly declaring their disbelief in the catastrophic forecasts, coming particularly from the GISS leadership, it is clear that the science is NOT settled.

The unbridled advocacy of CO2 being the major cause of climate change is unbecoming of NASA's history of making an objective assessment of all available scientific data prior to making decisions or public statements.

Read more at: American Thinker

maandag 9 april 2012

A Historic President and Historic Deficits

Cartoon by William Warren

To see more Warren Toons, click here.

zondag 8 april 2012

De nieuwe nazi’s

Er was een tijd dat Joodse kinderen in Frankrijk werden opgespoord en gedood. Hun moordenaars meenden dat zij zelf deel uitmaakten van een superieure groep die was voorbestemd om over de wereld te heersen en mensen uit inferieure groepen te onderwerpen of uit te roeien. De lafheid en verzoeningspolitiek van de Franse autoriteiten maakte het hen mogelijk ongehinderd hun gang te gaan, Joden te doden en aanvallen op andere landen uit te voeren.

 Wat toen gebeurde, gebeurt nu weer. Het bezettingsleger draagt geen uniformen, het draagt keffiyehs. Het spreekt geen Duits, het spreekt Arabisch. Het gelooft niet dat het superieur is vanwege zijn ras, maar vanwege zijn geloof. Het ziet alle anderen niet als Untermenschen, maar als infidels. Het verlangt niet naar een duizendjarig Reich, maar naar een duizendjarig kalifaat.

Mohammed Merah is achter een Frans-Joods meisje aan gerend, heeft haar een pistool op het hoofd gezet en de trekker overgehaald. Niet omdat hij uit een economisch achtergebleven gebied kwam, of om een van die andere, door de media verzonnen verhaaltjes. Hij deed alleen wat moslims al meer dan duizend jaar niet-moslims aandoen. Hij deed niet wat hij deed omdat hij ‘geradicaliseerd’ was, hij deed het omdat hij uit volle overtuiging moslim was.

Het zal niet eindigen door één man te pakken, en het zal niet eindigen met Joodse kinderen. Wanneer je ideologie gelooft dat ze in een nulsomstrijd gewikkeld is met de rest van de wereld en dat het feit dat je die ideologie aanhangt betekent dat je een superieur soort mens bent omdat je de Führer of Allah vereert, dan houdt het niet op. Dan houdt het nooit op. Niet tot het boegbeeld ten val is gebracht, de geloofsovertuiging is vernederd en is aangetoond dat de supermannen lafaards, neuroten, pedofielen zijn, onzekere mannen die hun onzekerheden vermommen in machtsfantasieën.

In al die non-stop berichtgeving, die uitingen van verdriet, die politieke exploitatie is er niemand die verklaart wat voor de hand ligt. Frankrijk is opnieuw bezet. Opnieuw is de bezetting volbracht met toestemming van de autoriteiten, die hebben besloten dat lafheid de enige manier is. Vichy Frankrijk is Vichy Europa, Vichy Amerika, Vichy Australië geworden, waar de schaamteloze concessiepolitiek vermomd wordt als eer, waar verraad wordt beschreven als leiderschap en waar de massamoord op je eigen volk nooit als zodanig erkend wordt.

Het zijn niet de neonazi’s die vandaag de dag een bedreiging vormen voor de Joden. Het zijn de nieuwe nazi’s die de Joden lang geleden, duizend jaar voor Hitler, bijeendreven in getto’s en hun kinderen vermoordden. De neo’s verlangen droevig naar een genocidestaat die nooit meer terugkeert, terwijl de moslims daadwerkelijk bezig zijn hun genocidale staat opnieuw in te voeren. Ze zijn er mee bezig in Egypte, in Libië, in Pakistan, en in Engeland, Frankrijk en Spanje.

De moslims haatten de Joden al voor de telefoon, telegraaf, stoommachine, boekdrukkunst, het buskruit en papiergeld. En nu, te midden van smartphones, creditcards en straalvliegtuigen haatten ze hen nog steeds. Dat simpele, niet te ontkennen feit wordt ontkend door regeringen, in alle universiteiten en in elk cultuurcentrum. En elk van deze ontkenners heeft bloed aan zijn handen.

Niet alleen het bloed van de door Mohammed Merah vermoorde Joodse kinderen. Niet alleen het bloed van de door moslims in Frankrijk vermoorde Joden. Maar het bloed van al diegenen die door moslimimmigranten, onverschillig van welke generatie, in naam van de islam werden vermoord.

De namen van Chamberlain, Petain en Quisling zijn voor eeuwig berucht geworden omdat ze staan voor concessiepolitiek en collaboratie. Maar hoe zit het met de namen van Blair, Sarkozy en Stoltenberg? Hoe hebben zij anders gehandeld dan hun voorgangers? Links pretendeert graag dat zijn collaboratie met de islam ethisch is, terwijl de collaboratie met het nazisme onethisch was. Het is een onderscheid zonder wezenlijk verschil.

Doet het er echt iets toe of de mannen die in naam van hun Führer kinderen vermoorden, hem Adolf of Mohammed noemen? Doet het ertoe of ze zelf Hans heten of Mohammed? Doet het er iets toe of hun superioriteitsfantasieën zijn gebaseerd op een slechte wetenschap of een slechte religie? Wat ertoe doet is het uiteindelijke resultaat. Een uitheemse vijand heerst in uw steden, moordt naar believen en eigent zich uw toekomst toe.

Het bloedbad in Toulouse was geen donderslag bij heldere hemel, het volgt op decennia van moslimgeweld in Frankrijk – een Kristallnacht die jaar in, jaar uit aanhoudt. Dit is ook niet het einde. Niet zolang er vijf miljoen moslims in Frankrijk zijn, waarvan sommigen beslist de koran gaan oppakken en hem serieus gaan nemen. De ‘radicale’ geestelijken naar wie Mohammed Merah luisterde hebben geen nieuwe religie uitgevonden, er is nog nooit een andere basis geweest voor de leer van de zogenoemde radicalen dan de koran, het enige boek dat in de moslimwereld populairder is dan Mein Kampf.

'O Moslims, O Dienaar van Allah, er schuilt een Jood achter mij, kom en dood hem.' Dat is waar de moslims naar uitkijken op hun eindtijd. Rotsen en bomen die hen zeggen waar de Joden zijn, zodat de trouwe dienaren van Allah niet te veel tijd en energie hoeven te verspillen met het zoeken naar hun slachtoffers. Mohammed Merah had geen bomen of rotsen die hem zeiden waar hij Joden kon vinden om te doden, maar hij had wel een onderworpen Franse staat die een bekende jihadi tolereerde ten nadele van zijn slachtoffers.

Zoals altijd na iedere terreurdaad van moslims is de vraag: hoeveel moeten er nog sterven? Hoeveel? Want het moorden zal doorgaan. Er wordt al meer dan duizend jaar gemoord. Dat houdt nu echt niet op. Moslimleiders die deze daden veroordelen doen dat uit tactische, niet uit ethische overwegingen. Ze vinden niet dat het verkeerd is opstandige niet-moslims te doden... tenzij die daad op de hoofden van moslims zelf neerkomt.

Het verschil tussen de ‘radicalen’ en de ‘gematigden’ is dat de radicalen bereid zijn aan genocide te doen terwijl ze in de minderheid zijn, en dat de gematigden willen wachten tot ze een meerderheid zijn. De radicalen zijn tevreden met hier en daar een paar hindoes, christenen, joden te doden. De gematigden willen wachten en miljoenen ombrengen. Geen van beiden is onze bondgenoot. Allebei zijn ze onze moordenaars.

Er bestaat van hieruit geen vreedzame weg in de toekomst. Tsjecho-Slowakije, Cyprus of Israël opdelen zal de bloeddorst niet lessen van mensen wier ego’s worden gevoed door haat, die in elke concessie een bewijs zien van hun eigen superioriteit, die niets heerlijker vinden dan dat anderen hen vrezen. Er is geen vrede te verwachten van een geloofsovertuiging die vrede uitsluitend definieert in termen van de eigen overheersing over anderen.

De islam is, net als het nazisme, een ziekte van de ziel, een dubbel gevoel van superioriteit en slachtofferschap van de boze mislukkelingen van de wereld, die ervan overtuigd zijn dat ze over de wereld zouden heersen als ze niet door alle anderen werden achtergesteld. Om een nazi of een moslim te begrijpen hoef je hun leren niet te begrijpen, kijk gewoon maar eens in de ogen van een man die zijn vrouw slaat, een pedofiel of een bullebak, dan zie je diezelfde zelfgenoegzame grijns die zo gemakkelijk overgaat in verbolgenheid, de arrogante toon die zalvend wordt wanneer ze ergens niet van terug hebben, de voortdurend ronddwalende ogen die altijd kijken naar iets wat ze niet kunnen krijgen.

Je hoeft de koran niet te lezen om Mohammed Merah te begrijpen, je kunt net zo goed de koran begrijpen door te lezen over wat Mohammed Merah heeft gedaan. Er is in al die eeuwen niet veel veranderd, behalve dat Mohammed Merah het meisje dat hij vermoordde niet heeft kunnen verkrachten omdat de Franse staat nog in voldoende mate functioneerde om hem te doen vluchten. De dag zal komen dat dit niet meer het geval is, en dan zullen de volkeren van de vrije wereld leren wat echte moslimterreur is, net zoals de volkeren in Afrika en Azië, en de vele andere religies van het Midden-Oosten, inclusief de Joden, dat hebben geleerd in de tijd van de oorspronkelijke Mohammed.

Wat Mohammed Merah heeft gedaan was niets bijzonders. U mag dan denken dat het wel zo is, maar dat komt omdat u een burger bent van de vrije wereld en u gewend bent geraakt aan dat zeldzame iets wat bekend staat als beschaafd gedrag. Maar wanneer uw naties hun grenzen openstellen voor mensen die uw ongelovige landen beschouwen als Dar Al-Harb, het Huis van het Zwaard, dan wordt de beschaving gekeeld, ze wordt achtervolgd in een school, krijgt een pistool op het hoofd gezet en dan wordt de trekker overgehaald.

Kinderen vermoorden is geen schokkende daad in het Midden-Oosten, behalve wanneer CNN de camera’s de juiste kant op richt. Ouders vermoorden hun eigen kinderen om kleine vergrijpen waar een Amerikaans kind nauwelijks voor naar zijn kamer verbannen zou worden. Wanneer ze naar Amerika of Canada verhuizen dan vermoorden ze hun kinderen daar ook, en dan kijken we behoedzaam weg. Als ze dat hun eigen kinderen aandoen, waarom denkt u dan dat ze uw kinderen genadiger zullen zijn?

Het heeft geen zin om Mohammed Merah aansprakelijk te stellen voor wat hij heeft gedaan, net zoals het geen zin had nazileiders voor de rechter te slepen voor misdaden tegen de menselijkheid. Mohammed erkent geen andere wetten dan de wet van de islam, net zoals de nazi’s geen andere vorm van menselijkheid erkenden dan die van henzelf. We hebben geen ethisch of juridisch systeem gemeen met de islam. Gelijkheid voor de wet, de hoeksteen van ons systeem, is niet meer dan wat geruis in de tochtige gangen van de moskee. Hoe kan de Untermensch gelijk zijn aan de Ariër, hoe kan de ongelovige gelijk zijn aan de moslim?

Mohammed Merah is een dolle hond en moet ook zo behandeld worden. Aansprakelijkheid is voor degenen die ons ethische systeem delen, voor onze eigen leiders die doorgaan met het bestendigen van de macabere mythe van een religie van de vrede, zelfs op de begrafenissen van haar slachtoffers. Aansprakelijkheid is voor de Petains, de Chamberlains en de Quislings, die ons in deze hachelijke situatie hebben gevoerd en die nog steeds meer Mohammeds wenken binnen te komen en gezellig mee te komen doen.

De oude nazi’s marcheerden naar binnen aan het hoofd van een leger. De nieuwe nazi’s brachten een vliegticket. De oude nazi’s moesten voorbij zien te komen aan het Franse leger en de Royal Air Force. De nieuwe nazi’s worden welkom geheten en iedereen die daar een woord tegenin brengt, wordt geconfronteerd met rechtszaken en gevangenisstraffen. En het moorden zal niet stoppen tot er een einde komt aan de moslimbezetting van Europa.

Bron
http://sultanknish.blogspot.com/2012/03/new-nazis.html

Auteur: Daniel Greenfield

Vertaald uit het Engels door:

Antivenin

donderdag 5 april 2012

zondag 1 april 2012

Ontwikkelingshulp doet de wereld geen goed.

Welja, nu er bezuinigd moet worden is Nederland in rep en roer. Op zich wel bijzonder, want in de perioden dat Nederland als natie geen centje pijn had op economisch gebied hebben verschillende huishoudens, waarschijnlijk honderdduizenden, de “broekriem” wel eens aan moeten halen. Naar verluidt worden nog wekelijks grote aantallen Nederlanders aangetroffen bij voedselbanken. In Afrika komen ze het voedsel tenminste nog met een vrachtauto in het dorpscentrum brengen; hier te lande kan men het in de centra van grote steden zelf afhalen. Dat is niet van de laatste maanden. Dat is al jaren zo: voedselbanken in Nederland.

Nu er bezuinigingen plaatsvinden op gebieden waar de ledenachterban van diverse partijen grof geld verdienen, blijken verschillende politici onaangenaam getroffen. Nijpels beweerde nog dat “bezuinigingen op ontwikkelingshulp slecht zijn voor de Nederlandse economie.” De 96-jarige oud-premier de Jong (CDA) dreigt zelfs de partij te verlaten en eveneens oud-premier Lubbers (ook CDA en tevens Hollandia-Kloos) kapittelde huidig premier Rutte, maar vooral Wilders. Nu: als dat geen uitnodiging is aan het dynamische duo Batman en Robin (Ferrier & Koppejan) van het CDA……

Toch interessant om eens te kijken wat de aimabele Prof. Hans Jansen van ontwikkelingshulp vindt. Professor Jansen is Arabist. Van 1991 tot 1997 is hij lid geweest van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking, de NAR, het inmiddels opgeheven toenmalige officiële adviesorgaan van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Al in 1997 noteerde professor Jansen het volgende:

Lees meer op: Artikel7.nu