zondag 11 januari 2015

De krokodillentranen van de media

Sinds de aanslagen in Parijs hebben de media de mond vol over het belang van de vrijheid van meningsuiting en hoezeer we daarvoor wel niet op de bres dienen te staan. Maar wat zien we als we kijken naar de manier waarop deze dappere verdedigers van het vrije woord die vrijheid zelf hebben gebruikt?

Het is de taak van de media om het grote publiek waarheidsgetrouw te voorzien van nieuws, niet om decennia's lang een moorddadig, roofzuchtig, verderfelijk "geloof" uit de wind te houden. Toch is dat precies wat er is gebeurd.

De zogenaamde deugden van de islam werden uitentreure opgehemeld, waarbij regelrechte leugens niet werden geschuwd. 'Islam betekent vrede' was jarenlang het mantra, ondanks het feit dat diverse arabisten allang hadden uitgelegd dat het woord islam letterlijk 'onderwerping', namelijk aan Allah, betekent. De bijdragen van de islam aan de wetenschap, in werkelijkheid vooral geleverd door onderworpen volkeren, werden huizenhoog opgehemeld. En ondanks alle bewijzen van het tegendeel was en is de islam volgens de media een ware cultuurverrijking voor het Westen.

Regelrechte aanvallen van moslims op 'ongelovigen' werden standaard afgedaan als incidenten. Jihadisten in het buitenland werden opstandelingen of rebellen genoemd, jihad heet eufemistisc 'sektarisch geweld', en bij de simpelweg antisemitische berichtgeving wat betreft Israël en het Midden-Oosten waan je je soms weer terug in de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de Joden het ook altijd gedaan hadden.

Intussen werd (en wordt) iedereen die het waagde kritiek uit te oefenen op de islam en zijn aanhangers gedemoniseerd en afgeschilderd als extreem-rechts, xenofoob, islamofoob en racist. Bij "debatten" op tv waren deze islam-critici altijd in de minderheid, kregen ze voortdurend insinuerende vragen voorgeschoteld en werden ze meteen onderbroken zodra ze dreigden hun punt te kunnen maken.

Bij berichtgeving over door moslims gepleegde misdaden werd zo veel mogelijk de afkomst van de daders verdoezeld, en als dat niet mogelijk was, werd er uitgebreid melding gemaakt van de zielige achterstandspositie van de dader en kreeg de familie en/of de rest van de moslimgemeenschap uitgebreid de kans om te verkondigen wat een lieve jongen het toch wel was (geweest).

En wat zijn de gevolgen van het tientallen jaren misleiden, zo niet hersenspoelen van onze bevolking met betrekking tot de islam?

Tot op de dag van vandaag is een groot deel van de bevolking zich niet (volledig) bewust van de ware aard en het gevaar van de islam. Slecht en verkeerd geïnformeerde kiezers maken tijdens verkiezingen keuzes die niet in hun eigen belang zijn, omdat ze de verkeerde prioriteiten hebben. Terwijl onze kiezers argeloos hun partijkeuze maakten op basis van verkiezingsbeloftes over ouderenzorg, werkgelegenheid, gezondheidszorg en onderwijs, werd ons land "verrijkt" met een miljoen. zo niet meer, laaggeschoolde, hoofdzakelijk islamitische immigranten. Rond de enige partij die wél de islam als probleem durft aan te kaarten, werd een cordon sanitaire gelegd en hangt een door de media bewust opgewekte walm van racisme, vreemdelingenhaat en rechts-extremisme om fatsoenlijke mensen het gevoel te geven dat ze op zo'n partij niet kunnen stemmen.

Het resultaat is dat we al tientallen jaren opgescheept zitten met politici die ons uit eigenbelang hebben overgeleverd aan de van multikul, xenofilie en islamofilie bezeten EUSSR, en dat dit zelfs bij de volgende verkiezingen min of meer zo zal blijven omdat onze bewust misleide kiezers nog steeds denken dat er iets gaat veranderen als je van de VVD overloopt naar D66.

Zelfs na de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs wordt de islam in de media nog uit de wind gehouden. Nog steeds worden we dagelijks geconfronteerd met gebazel over "islamisten", over Mohammed-copycats die geen echte moslims zijn, en wordt ons wijsgemaakt dat de huidige golf van terreur niets met de ware islam te maken heeft. Media én politiek negeren koppig de geweldsoproepen in de "heilige" boeken van de islam, het gewelddadige leven van het grote voorbeeld voor elke moslim, hun profeet Mohammed, de woorden en daden van de terroristen en hun leiders zelf en een al 1400 jaar durende, bloedige veroveringstocht in naam van de islam die tot nu toe 270 miljoen levens heeft gekost.

De beoogde volgende reeks slachtoffers van dit wangeloof zijn o.a. wij in ons kleine landje achter de duinen. 72% van onze "gematigde" moslims staat (deels) achter het gedachtegoed van IS. Er lopen in ons land tientallen teruggekeerde jihadstrijders vrij rond omdat onze politici denken dat het wel goed komt met ze als ze maar met voorrang een sociale huurwoning en een uitkering krijgen. Volgens de Amerikaanse generaal Michael Flynn, tot vorig jaar augustus de hoogste baas van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst, hadden de Kouachi-broers contacten in Nederland. Dat klinkt niet zo best, als je bedenkt dat onze premier Mark Rutte zelfs na de bloedbaden in Parijs niet verder komt dan de "feitelijke constatering dat in islam minder ruimte is voor religiekritiek en interpretatie."

Omdat onze media hun eigenlijk taak hebben verzaakt en hun lezers liever propaganda voorschotelden om hun eigen idealen en die van hun zielsverwanten in de politiek te realiseren, zullen er straks Nederlanders sterven. Op straat, op school, in een supermarkt, gewoon tijdens hun dagelijkse bezigheden. Geveld door kogels uit een kalasjnikov, door een raketwerper of gewoon omdat hun hoofd van hun lijf wordt gezaagd met een groot mes. Waarschijnlijk zal het laatste wat ze horen de eeuwenoude kreet "Allahu Akhbar" zijn.

Maar volgens onze media zal dat niets met de ware islam te maken hebben...