maandag 4 oktober 2010

Internationale demonstratie tegen onrechtvaardige behandeling van Israël

'Steeds meer Europeanen zijn dagelijkse leugens over Israël in de media spuugzat'- 'Internationale instellingen zoals de VN rechtvaardigen antidemocratische dictaturen' (zoals islamitische landen)Hoogste tijd dat er eindelijk tegenwicht komt tegen het leugenachtige demoniseren van Israël door de massamedia en door de in het Westen door met name linkse partijen gesteunde machtige Arabisch-islamitische lobby.


Aanstaande donderdag zal er in Rome een grote internationale demonstratie plaatsvinden rond het thema 'Voor de waarheid, voor Israël'. Steeds meer Europeanen, ook in overheidskringen, beginnen de eenzijdige anti-Israëlpolitiek van de VN en dito berichtgeving van de door links gecontroleerde massamedia zat te worden, en willen daarom dat er een einde komt aan de dubbele standaarden die door de internationale gemeenschap worden gehanteerd ten aanzien van de Joodse staat.

Xander nieuws

Wie benoemt onze rechters? Kijk en huiver.

Op de dag dat Nederland zichzelf Internationaal weer eens belachelijk maakt en bewijst geen democratische rechtstaat te zijn waar vrijheid van meningsuiting nog wordt beschermd is het misschien aardig is stil te staan bij de laatste groep:

De rechterlijke macht.

Ondanks dat het openbaar ministerie vond dat er niets strafbaars door Wilders was gezegd, ondanks dat de politieke meerderheid tegen vervolging was besloot de hoge raad, op eigen houtje, niet alleen dat Wilders vervolgt moest worden, maar deden met een vonnis, waarin Wilders reeds schuldig werd verklaard, in plaats van alleen de (onjuiste) conclusie te trekken dat vervolging gewenst was.
Over de achtergronden van deze (onafhankelijke) rechters is al geschreven, maar hoe zit het nu met de benoeming van rechters in het algemeen?

Kijk en huiver verder op: De Zinkende Hollander

Update: Meer over onze rechterlijke macht op Hoeiboei

Kritiek religiewetenschappers weerlegd


ERDEBE - 04 OKTOBER 2010

De uitspraak van PVV-voorman Geert Wilders ‘er bestaat geen gematigde islam’, is onjuist, onwaar en een poging om een hele bevolkingsgroep aan de hand van haar religieuze identiteit te bestempelen als extremistisch.


Dat schrijven negen religiewetenschappers en rechtsgeleerden in een open brief. De brief is gericht aan betrokkenen van het proces tegen Wilders, dat maandag 4 oktober begint.

Deze conclusie is letterlijk verwoord in fact sheet 2 van Jan Michiel Otto en Gerard Wiegers. Ter onderbouwing voeren de wetenschappers drie soorten argumenten aan:

godsdienstwetenschappelijke,
rechtsvergelijkende en
empirische.
Godsdienstwetenschappelijke

Gemengde elementen

In de bronnen en praktijken van de Islam treft men zowel gematigde en vredelievende elementen als extremistische en militante elementen aan.

Mmm…..op zich een waarheid als een koe. En de meeste, zo niet alle van die extremistische en militante elementen zijn tegenstrijdig met de gematigde en vredelievende elementen.

Het punt is echter dat vers 2:106 een duidelijke prioriteitenvolgorde voorschrijft.

2:106. Whatever a Verse (revelation) do We {Allah} abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?

Daarin staat dat allah alles kan. Zelfs van gedachten veranderen en een vers vervangen. En als er een vers in tegenspraak is met een eerder vers, dan geld het laatst geopenbaarde vers. Nou, laten we eens kijken wat het laatst geopenbaarde vers is:

9:5. Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun {unbelievers} wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat {the Islamic ritual prayers}), and give Zakat {alms}, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

En daarmee kunnen al die zogenaamde vreedzame versjes, dus zo de prullenbak. Ze blijven natuurlijk wel nuttig om de ongelovigen mee in het ootje te nemen!

Zie verder: Archief Het Vrije Volk