donderdag 19 maart 2009

Klimaatsprookjes

Hans Labohm

Ik vermoed dat er weinig thema’s zijn waarover meer sprookjes in omloop zijn dan het klimaat.

En deze worden onophoudelijk door vele media gerecycled. Tezamen vormen deze sprookjes het ‘grote verhaal’ van deze tijd: de aarde warmt op en dat is de schuld van de mens. Laat ik eens een paar voorbeelden langslopen.

Meer Vrijheid

Nigeria op het randje van de afgrond


Door Geert Wilders en Martin Bosma

De verleiding is groot diverse oorlogen te zien als geïsoleerde conflicten, zonder veel verband. De media dragen daar aan bij. Zo’n conflict heet al snel ‘burgeroorlog’, men spreekt van ‘religieuze spanningen’, in het Engels: ‘sectarian violence’. De indruk wordt al snel gewekt dat het de hond is versus de kat, waar het Westen verder geen belang bij heeft.

Maar wie verder kijkt dan de oppervlakte ziet een rode draad, of beter gesteld: een groene draad. Over de hele wereld worden oorlogen uitgevoerd waarbij de islam de imperialistische partij is met het islamitische einddoel van werelddominantie als motor.

Lees de rest hier.