maandag 8 juni 2009

Poppers Kantelpunt

Jaap 5 juni 2009

Paul Sneijder, europa-correspondent voor de NOS, verklaart in reactie op de stembusoverwinning van de PVV dat “Europa Nederland niet meer kan volgen”, volgens Le Figaro dankt Wilders zijn overwinning aan “xenofobe slogans” en ook The Wallstreet Journal meent dat Wilders’ appel aan “the Dutch xenophobia” hem op winst gezet heeft. Heeft dan niemand in de gaten dat ‘Wilders’ juist die normen en waarden verdedigt waar zijn critici decennia lang voor gestreden hebben? Gelijkheid, vrijheid en tolerantie.


Wetenschapsfilosoof Karl Popper stelde dat een tolerante samenleving, in haar angst om tot intolerantie te vervallen, geneigd is tolerant te staan tegenover personen en instanties die intolerantie propageren (Poppers paradox). Het gevolg is dat na verloop van tijd de intolerante krachten gaan overheersen en de tolerante samenleving ophoudt te bestaan. Popper zegt: “if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them”.

Dat is wat er nu in Nederland aan de hand is. De PVV-kiezer is van mening dat Poppers kantelpunt bereikt is en dat intolerante krachten daadwerkelijk zijn begonnen het tolerantiebeginsel te misbruiken ten gunste van de eigen intolerante agenda. De PVV-kiezer constateert met verbijstering dat mannen en vrouwen niet langer gelijk zijn, dat opinieleiders bedreigd (en zelfs vermoord) worden, dat caberatiers er het zwijgen toe doen, dat afvalligen met de dood bedreigd worden, dat een voorheen onschuldige foto of tekening plots een belediging aan het adres van miljoenen moslims inhoudt. Dat vrijheden die sinds de jaren zestig gemeengoed waren nu de toevoeging ‘ja mits maar’ krijgen.

Lees de rest op Archief Het Vrije Volk