zaterdag 12 april 2014

Wat u moet weten over Taqiyya

Taqiyya is een technische term uit het islamitisch recht. Voordat het een technische term was, betekende het ‘vrees’. Wanneer een moslim vreest dat de islam geschaad zal worden, heeft hij volgens de sharia het recht om zuinig te zijn met de waarheid. Zulke zuinigheid heet taqiyya. Onder de sharia-juristen is het een punt van discussie of een moslim in zo’n geval liegen moet of dat hij alleen maar liegen mag. Ook is er aandacht voor de vraag hoe ver hij kan gaan. Hoort taqiyya altijd het belang van de islam in het algemeen te dienen, of mogelijk ook dat van individuele moslims. Het is het mooiste als er formeel niet gelogen wordt. Een voorbeeld van taqiyya zonder liegen is het wensen van een goede kerst. Koran 112:3 leert dat God niet geboren of verwekt is. Als dat waar is, is Kerstmis, de viering van de geboorte van Gods zoon, naar islamitische normen een godslastering. In plaats van ‘goede kerst’ te wensen, kan een moslim daarom maar beter zeggen: ‘ik wens u het allerbeste’. Dat wil zeggen: ‘ik hoop dat u moslim wordt’.


Het bestaan van het leerstuk van de taqiyya heeft geen voorspellende waarde als het over het gedrag van een individuele moslim gaat. Het is net als bij polygamie. Wanneer er over de polygamie gezeurd wordt, kan een moslim tegenwerpen dat hij maar één vrouw heeft. Dat is natuurlijk vaak waar. Toch wil een geval van monogamie niet zeggen dat de islam polygamie niet toestaat. Net als bij polygamie geldt dat taqiyya iets is waarvan een moslim zonder gewetensproblemen gebruik kan maken, wanneer hij dat nodig vindt.


Lees meer op GeenStijl

donderdag 3 april 2014

Jihadist die poseerde met afgehakt hoofd mag land niet meer in

Een van oorsprong Iraakse jihadist uit Almere mag Nederland niet meer in. Minister Opstelten schrijft op Kamervragen van de PVV dat het verblijfsrecht van de man is beëindigd en dat de Immigratie en Naturalisatiedienst hem een inreisverbod heeft opgelegd van 20 jaar. Als hij toch terugkeert naar Nederland, bekijkt het OM of hij kan worden vervolgd, bijvoorbeeld voor oorlogsmisdrijven.

Van de man circuleerde kort geleden een foto waarop hij te zien was met vijf afgehakte hoofden. Het is niet duidelijk waar de foto is gemaakt en wie de hoofden heeft afgehakt.


Lees verder op: NOS

Waarom een inreisverbod voor maar 20 jaar? Waarom niet levenslang? Dan ben je toch verder van het gezeur af? Of verwacht "men" nog dat deze man over 20 jaar bij een inreis in Nederland iets positiefs gaat bijdragen? Belachelijk!

donderdag 27 februari 2014

Grenscontroles tijdelijk terug rond top

DEN HAAG - 


Rond de nucleaire top in Nederland op 24 en 25 maart wordt de grensbewaking in Nederland tijdelijk opnieuw ingevoerd. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.


De Telegraaf


Blijkbaar zijn open grenzen dan opeens niet zo'n goed idee...

dinsdag 18 februari 2014

De loyaliteitscrisis van de huidige politici

Geplaatst door Boy van Meetelen op 18 februari, 2014 - 12:44


Vele mensen vragen zich af hoe het toch komt dat onze huidige politici zoveel ‘blunders’ maken of zo ‘onverstandig’ zijn, omdat ze Nederland en haar bevolking vaak benadelen. Maar onze politici zijn vaak verre van ‘onverstandig’. Zij hebben gewoon een loyaliteitsprobleem, wat voortkomt uit de Europese Unie.


Vóór de Europese Unie werkte onze parlementaire democratie als volgt: Het volk koos een parlementaire volksvertegenwoordiging en deze diende een regering te vormen om het land zo goed mogelijk te besturen. Het Nederlandse parlement was in essentie het hoogst mogelijk haalbare politieke orgaan. Men deed er dan ook alles aan om in dit orgaan te komen en te blijven zitten. De regering had hiervoor de goedkeuring van de bevolking nodig en deed dus z'n best om de Nederlandse bevolking tegemoet te komen in haar wensen en belangen.


Dit is echter fundamenteel veranderd sinds zo’n 22 jaar geleden. De loyaliteitscrisis nam haar intrede in het jaar 1992. De Europese Unie ontstond met het tekenen van het Verdrag van Maastricht uit de -toen redelijk goed functionerende- EEG. Vanwege het feit dat de Europese Unie steeds meer macht en invloed heeft kunnen genereren in de laatste jaren, is het Nederlandse Parlement in veel gevallen niet langer het hoogst mogelijke politieke orgaan waar een politicus naar kan streven in zijn of haar carrière. Dit proces verergerde nog meer sinds het Verdrag van Lissabon wat in werking trad in 2009. Dit verdrag is overigens voor 95% de Europese Grondwet, die in Frankrijk en Nederland weggestemd werd. De EU is voor veel politici tegenwoordig dus een hoger en ook ambitieuzer doel om te behalen dan zitting te hebben in de Eerste en/of Tweede Kamer of zelfs in de regering. Om echter in de smaak te vallen bij de huidige EU regenten, dient men in de eerste plaats de EU nooit af te vallen, met als gevolg dat er een ja-knik-mentaliteit ontstaat naar de EU toe. Het is echter onvermijdelijk dat de belangen van de EU veelvuldig ingaan tegen de belangen van Nederland en de Nederlandse bevolking.


Wat dus als eindresultaat heeft, dat als je als politicus een mooie internationale carrière nastreeft, je eerst bereid moet zijn je eigen bevolking te benadelen en voor te liegen. Dit gebeurt in de hedendaagse politiek daarom ook regelmatig.


Lees meer op De Dagelijkse Standaard

vrijdag 31 januari 2014

Obama’s Unserious Foreign Policy And America’s Permanent War Footing

Fickle foreign policy, increased risk.
Whatever one might think of Obama’s domestic agenda, these couplets reflected a serious intent to advance it. Thus, because ”climate change” is the cause of Western drought and Eastern floods, Obama will impose new restrictions on the use of fossil fuels; and because “reform” of unemployment insurance will get people back to work, Congress must extend the term of current insurance for 1.6 million people. People with an interest in such things know to disregard the nonsense and to take the agenda as seriously as it is meant.
Read more at: the Federalist

zaterdag 25 januari 2014

Hans Jansen - Een koffer vol dollars

Tijdens de Tweede Wereldoorlog konden de geallieerden meelezen met de Duitse militaire codeberichten. Dat maakte het, bijvoorbeeld, voor de geallieerden mogelijk om kort voor er ergens Duitse versterkingen arriveerden, terug te trekken en elders aan te vallen. Waarop die Duitse versterkingen weer verplaatst moesten worden naar het nieuwe strijdtoneel, maar helaas, vlak voor ze aankwamen... U kunt het zelf verder bedenken, en nazoeken onder het trefwoord Enigma. De Amerikanen konden in WO2 de Japanse diplomatieke codes lezen, en wisten daarom dat voortzetting van de oorlog met Japan in de Stille Oceaan, waar eiland voor eiland veroverd moest worden, niet haalbaar was. Vandaar Hiroshima en Nagasaki. Uit de inhoud van deze codes, Code Purple, bleek ook de noodzaak om in de Verenigde Staten honderden Japanners te interneren, velen hunner uiteraard onschuldig. De Japanse ambassadeur in Berlijn ontbeet vaak met Adolf Hitler, en deed dan in Code Purple verslag aan Tokio over Hitler’s ontbijtpraatjes en over het menu. Amerika las mee, en liet per radio olijk weten wat Hitler voor zijn ontbijt gehad had. Als de Duitsers ongerust bij de Japanners informeerden of de Japanse Code Purple misschien gekraakt was, ontkenden de Japanners verontwaardigd – en werden geloofd want bondgenoten stoot je niet voor het hoofd.


Lees meer op: GeenStijl


Kijk ook eens goed naar het energiebeleid van de moslimminnende Obama. Terwijl in de VS enorme hoeveelheden olie exploiteerbaar zijn geworden door fracking, en er enorme hoeveelheden gas gewonnen kunnen worden, doet Obama niets anders dan de exploitatie tegenwerken waar hij kan. De noordelijke poot van de Keystone XL pijplijn wordt al 5 jaar tegengehouden onder het mom van onderzoek naar veiligheid/milieu, nieuwe olieboringen in de Golf van Mexico zijn sinds de BP-olieramp nog steeds opgeschort. Dat dit legio banan kost en de moslimstaten in het MO kapitalen oplevert kan hem blijkbaar niets schelen...

woensdag 22 januari 2014

Europa is geen Unie

Het door BurgerforumEU afgedwongen debat over een Europees referendum verliep volgens verwachting: de partijen deden hun woordje, minister Timmerfrans concludeerde dat de burger zich beter niet kan bemoeien met het werk van belangrijke mensen, en volgende week worden een paar plichtmatige moties ongemerkt weggestemd. Einde oefening, geen referendum en de nagenoeg lege Tweede Kamer was een duidelijk signaal aan het volk dat democratie niet meer zo belangrijk is in het Europa van verkiezingsjaar 2014. Tussen Brussel en Binnenhof zit een zelfsmerend olielaagje, een kinetisch mechanisme dat geen fossiele brandstof zoals 'democratie' meer nodig heeft. Het is een gesloten circuit van politieke gunsten en dito baantjes, dat wordt gevoed wordt door een onderling gevoel van onaantastbaarheid. Er is in Europa een nauwelijks te sturen en niet te remmen macht ontstaan die nergens verantwoording voor aflegt. Een fluwelen dictatuur die vrede en welvaart aan haar bevolking verkoopt als zaligmakende idealen. Maar het belang van democratische legitimiteit is niet uit te ruilen tegen vrijhandel, een eenheidsmunt, open grenzen of andere bladgouden verworvenheden. Die worden door Europese leiders als onweerlegbare waarheden gepresenteerd, maar het zijn laagjes vernis die een democratisch tekort moeten toedekken. De EU is wellicht Europees, maar zeker geen Unie. Eenheid is niet te koop met muntjes, die moet je verdienen.


Lees meer op: GeenStijl

The Legacy of Martin Luther King, Jr.

Tuesday, January 21, 2014


Yesterday was Martin Luther King Day in the US; the TV and other media were full of stories about King and his times, and what it all means today. He has been compared to Gandhi and Mandela, become an icon for American "progressives," and, of course, a historical symbol of the nonviolent civil rights struggle of the 1950s and 1960s. He won the Nobel Peace Prize, almost every major American city has a thoroughfare named for him, and, as noted, we have a national holiday in his honor--making him and Columbus the only ones to have such holidays. He was, of course, gunned down in 1968, at the age of thirty-nine; the civil rights movement he created passed to, frankly, less capable and less visionary successors, who undermined his legacy and his goal of a color-blind nation.

Before going on, let me give my answer to this question: Was he a great man? He showed great courage, commitment to his cause, insistence on nonviolence, strong political and leadership skills, patriotism, and became a highly eloquent spokesman for civil rights. "I Have a Dream" is one of the great speeches in the English language. King's "Letter from a Birmingham Jail" likewise more than equals any Thoreau or Gandhi writings, and is not something that today's civil rights leaders, such as they are, could match, nor for that matter could the typical graduate of almost any university in the world today. (The letter's pacing, erudition, and the surgical preciseness with which it takes down opposing arguments remind me of that in General Sherman's letter to the Mayor of Atlanta.) King's life made a difference. He was a great man.Read more at: The Diplomad 2.0