vrijdag 4 juni 2010

Veroveringsimmigratie


INGEZONDEN - 03 JUNI 2010


Naar aanleiding van een toespraak die ik gisteren hield, schrijft Bart Brinckman in De Standaard dat ik “de zaal verraste de zaal met een discours waarin [ik] de islam een ‘theologie van de immigratie’ toedichtte. De islamieten komen niet naar Europa om economische redenen, ze doen aan ‘veroveringsimmigratie’.” Het is verbazend hoe weinig mensen – zelfs journalisten – weten over de Islam. Anders zou Brinckman de woorden “verraste” en “toedichtte” niet gebruiken.


Ik dicht de Islam geen immigratietheologie toe; die theologie staat centraal in de Islam. De islamitische jaartelling begint niet, zoals men zou verwachten, met de geboorte van Mohammed in 570, noch met het ogenblik waarop de engel Gabriel hem voor de eerste keer een tekst uit de Koran openbaarde (straks, op 10 augustus 2010, exact 1.400 jaar geleden), maar op 9 september 622.

Wat is er zo speciaal aan die datum? Het is de datum waarop Mohammed en zijn volgelingen immigreren van Mekka naar de overwegend joodse oase Yathrib. Mohammed leidde in Mekka een weinig succesvolle religieuze sekte. De Mekkanen namen zijn religie niet ernstig, en nadat hij op een dag het Mekkaanse heiligdom, de Kaaba, was binnengestormd met de woorden “Ik breng u slachting”, vonden ze hem zelfs gevaarlijk. Mohammeds oom, Aboe Talib, en Mohammeds echtgenote Khadija (toen nog zijn enige vrouw) waren vooraanstaande leden van de Mekkaanse handelaarklasse. Zij zorgden ervoor dat Mohammed en zijn volgelingen bescherming genoten. Toen in 621-622 echter kort na elkaar zowel Aboe Talib als Khadija overleden, besloot Mohammed elders zijn heil te zoeken.

Hij vertrok naar Yatrib. Die immigratie of intocht in Yatrib wordt in het Arabisch al-Hijra genoemd. De dag van de Hijra, 9 september 622, is het begin van de islamitische jaartelling. In Yathrib werden Mohammed en zijn volgelingen welkom geheten. Yathrib was een tolerante, multiculturalistische samenleving, waar joodse, christelijke en heidense stammen rond de oase leefden. De profeet uit Mekka en zijn schare volgelingen werden door de Yathribers Muhajirun genoemd, het Arabische woord voor “immigranten.”

Mohammed had echter een eigen agenda. Hij wilde de macht in de oase overnemen.

The Brussels Journal