woensdag 24 september 2008

Islam- en Koranonderwijs op Openbare en Katholieke scholen?

Verstandige woorden van de arabist Hans Jansen:

Een potje schelden kan een mens enorm opluchten. Zou dat voor God ook gelden? Dat is in ieder geval wel hoe de Koran het voorstelt. Joden en christenen die geen moslim willen worden, krijgen er stevig van langs.

Ze worden uitgemaakt voor varkens, apen, ezels, honden, en de rest van de kinderboerderij. Het gaan om minstens vijf passages, soera 2:65, 5:60, 7:166, 8:55 en 74:50. Dat is te vaak om van een schrijffoutje te kunnen spreken. (Een ‘soera’ is een hoofdstuk uit de koran).
En dan is er nog soera 9:30 waar aan het einde van het vers de wens wordt uitgesproken dat ieder die gelooft dat Christus de zoon van God is in de strijd mag sneuvelen. In het Arabisch qaatalahumullaah, ‘moge Allah hen doen sneuvelen in de strijd’.

...

Apart islamitisch godsdienstonderwijs of extra koranonderwijs aan Nederlandse kinderen, katholiek of niet, is dan ook uit den boze. De gewone lessen dienen gegeven te worden door mensen met ruggegraat en stevige knieën, die weten waar het om gaat.

De bedreigingen die de koran en de islam uiten jegens andersdenkenden, maken deze ongeschikt als lesmateriaal voor die andersdenkenden, en zeker voor hun kinderen.


Lees het hele artikel op hoeiboei.blogspot.com

Religieuze propaganda, het doet er niet toe voor welke religie, hoort principieel niet thuis op een openbare school. Dit onderwerp hoort in het openbaar onderwijs alleen op een neutrale manier aan bod te komen binnen vakken als geschiedenis of maatschappijleer. Het zou beter zijn de mogelijkheid van godsdienstlessen binnen het openbaar onderwijs volledig af te schaffen. Wie zijn kinderen lessen over de bijbel of de koran wil laten volgen stuurt ze maar naar de zondags- of koranschool.

Koranlessen op openbare scholen zijn slechts het begin van de islamisering van ons openbaar onderwijs, en zullen automatisch gaan leiden tot meer "verzoeken" en "overleg". Wat gebeurt er tijdens koranlessen? Wordt er gebeden? Moeten de kinderen zich daar ritueel voor reinigen? Zou het niet fijn zijn als ze daar voetbaden voor hadden in plaats van de wasbak te moeten gebruiken, zodat de toiletten schoon blijven? Zou het niet prettig zijn als er een apart lokaal/gebedsruimte zou zijn waar overdag geen haram activiteiten plaatsvinden? Zou het niet leuk zijn als er wat meer informatieve boeken over de islam in de schoolbibliotheek beschikbaar zouden zijn, zodat kinderen die iets over de islam willen weten bij het "juiste materiaal" terecht kunnen? Verbaas je niet als straks het belastinggeld dat bedoeld is voor onderwijs wordt "afgebogen" om dit soort onzin te financieren. Nog afgezien van het feit dat deze scholen dan natuurlijk te maken krijgen met de in de islam vereiste segregatie van de seksen (geen gemengd douchen, sporten, zwemmen) en in feite dus gaan meewerken aan het ondermijnen van de gelijkheid van man en vrouw, nota bene een in onze grondwet vastgelegd recht. Bezint eer ge begint...

Lees ook: Een voet tussen de deur...