zaterdag 13 september 2008

Citaat van de week

Als we beledigingen willen vermijden moeten we in staat zijn ze af te weren; als we ons willen verzekeren van vrede, één van de machtigste instrumenten van onze toenemende welvaart, dan moet alom bekend zijn dat we altijd klaar staan om oorlog te voeren.

If we desire to avoid insult, we must be able to repel it; if we desire to secure peace, one of the most powerful instruments of our rising prosperity, it must be known, that we are at all times ready for War.

George Washington