woensdag 31 augustus 2016

Onze Nederlandse politie intimideert een christelijke gemeenschap in Almere


(Door: Peter Rissing)


Bij monde van Pastoor Stan Kamps heeft ons politiekorps in Almere zich dreigend opgesteld naar aanleiding van een promotieverhaal in stripvorm van de Lighthouse Baptist Church (LBC) in Almere. De strekking van het stripverhaal is -religieus gezien- de christelijke visie versus de islamitische versie van het ontstaan van deze monotheïstisch religies en wie de ware God is, zoals u hieronder kunt lezen. De inhoud van het verhaal is echter totaal irrelevant, omdat het nergens, bij verre niet, onze vrijheid van meningsuiting overschrijdt. Oordeelt u daar zelf over:

Wat wel relevant is, is dat onze Nederlandse politie – politiek correct en in dienst van het ‘pappen en nathouden’ beleid van onze regering – naar het zich laat aanzien en naar aanleiding van een klacht van een moslim over dit stripverhaal – zich verbaal en in lichaamstaal intimiderend uitlaat naar Pastoor Kamps om verdere publicaties te stoppen. Het boekje zou namelijk volgens de politie oproepen tot geweld tegen het kerkgebouw en ook tegen de volgelingen van de LBC. Tot op heden wil de politie te Almere nog geen uitleg geven over haar motivatie voor het bezoek aan de LBC – dat al begin juni plaatsvond – hangende de vragen die de PVV te Almere over dit voorval in de gemeenteraad heeft ingebracht.

Lees meer>>>