woensdag 13 januari 2016

Van “taharrush” naar “marocchinate” is slechts een kleine stap voor een moslim, een stap die het einde kan betekenen van onze westerse beschaving

Volgers van het geloof zonder vrede, ziek van geest en een overdreven portie aan zieligheidsgevoel, hierbij gooien wij een ongekende hoeveelheid goedmensch begrip, tolerantie en vergevingsgezindheid. Wanneer wij dit maar lang genoeg laten sudderen dan is binnen niet al te lange tijd de Derde Wereldoorlog uitgebroken op het Europese vasteland.

Het aanranden van onze vrouwen en meisjes is slechts een topje van de ijsberg en ja, ik spreek over onze vrouwen en meisjes, aangezien ik van mening ben dat elke man de verplichting heeft om vrouwen en meisjes te beschermen, zelfs wanneer je ze niet kent moet je ze beschermen tegen in groepsverband opererende gedragsgestoorde figuren die deze kwaad willen doen. Ik spreek over onze vrouwen en meisjes, aangezien het in mijn optiek allang oorlog is en men zich hier in Nederland nog steeds neutraal wil tonen met de grootst mogelijke ramp in het vooruitzicht wanneer wij niet snel tot handelen zullen overgaan.