zondag 11 oktober 2015

1400 jaren van jihad zal niet stoppen, tenzij we opstaan en terugvechten.

door Ibn Sufi-al-Kitab

Enkele voor de hand liggende waarheden. Toen de eerste Joodse tempel door de Babyloniërs werden verwoest woonden er geen moslims in Israël. Ook waren er geen moslims in Perzië, tot het werd veroverd in circa 645 na Chr. Er waren geen moslims in Turkije, in Afghanistan, in Pakistan, in India of in Noord-Afrika, Spanje, de Balkan en Rusland, noch in het Aziatische Zuid-Oosten tot de islam alle lokale culturen en overtuigingen verwoestte. De oorspronkelijke bevolking degradeerde in hun eigen land tot de vernederende status van “dhimmi” of slaaf. En tegenwoordig breidt de islam zich nog steeds uit door oorlogen.

Het zijn islam’s jihadistische oorlogszuchtige standpunten die de heidense Arabische ideologie over de hele wereld doet verspreiden. Een ideologie die in 1400 jaren tijd zo’n 250 – 300 miljoen mensen heeft vermoord, is geen religie. Als het mohammedanisme een religie is, dan ook het Hitlerisme. Het moderne fascisme lijkt veel op islam’s paganisme dat opgebouwd is als een militante politieke constructie. Niets in de Koran, niets in de sharia-wetgeving, Arabische cultuur of islamitisch-theocratie is spiritueel, religieus, vreedzaam of harmonieus. Islams bloedige geschiedenis maakt dit duidelijk.

Lees meer>>>