woensdag 11 juli 2012

Blind loyaal liberaal of weldenkend radicaal? Door: Blondemevrouw


Het Duitse Constitutionele Hof laat zich niet gijzelen en geeft aan nog maanden nodig te hebben om te onderzoeken of het Europese noodfonds ESM en het Begrotingsverdrag, niet in strijd zijn met de wet. Een snelle invoering van het ESM, dat per 1 juli 2012 moest plaatsvinden, is hiermee van de baan. Een zucht van tijdelijke opluchting, tegelijkertijd pijnlijk aantonend dat politiek Den Haag niet eens de moeite heeft willen nemen om het ESM te toetsen aan onze Nederlandse grondwet

Het Duitse Constitutionele Hof wil weten of het ESM en het Begrotingsverdrag geen overschrijdingen betekenen voor de Duitse soevereiniteit.

In Nederland is het ESM er door gedrukt door een demissionair kabinet. Het is in ons land gebruikelijk, dat een controversieel onderwerp, niet door een demissionair kabinet wordt behandeld. Het feit dat met het ESM de ministers van Financiën van de natiestaten immuniteit verkrijgen, is in strijd met de Nederlandse grondwet, waarin is vastgelegd dat Ministers verantwoording af moeten leggen aan het parlement. Indien een verdrag bepalingen bevat welke in strijd zijn met de grondwet, kunnen de Kamers de goedkeuring alléén verlenen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen (art. 91, derde lid, Grondwet). Het kabinet heeft dus onrechtmatig gehandeld door het ESM te ratificeren, omdat deze procedure niet is gevolgd. Deze procedure is in de geschiedenis dan ook slechts drie keer toegepast. Dit laatste feit toont ontegenzeggelijk aan, dat het hier om een controversieel onderwerp gaat en dus niet door een demissionair kabinet behandeld mag worden.


Toch hebben VVD, CDA, PvdA, D666 en Groenlinks het ESM er snel doorgedrukt zonder de Nederlandse burger hier een stem in te willen geven. Dankzij het Duitse Constitutionele Hof wordt ons die kans alsnog geboden.


De VVD heeft van 1994 tot 2006 onafgebroken aan de regering deelgenomen. De VVD is dus medeverantwoordelijk voor het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, voor de inbreng in de Europese Conventie en voor de Europese grondwet. De VVD was vóór ratificatie van de Europese Grondwet en heeft daar bij het referendum, campagne voor gevoerd. De achterban van de VVD heeft toen met grote meerderheid tégen de Europese Grondwet gestemd. De VVD (in EP-coalitie met D666) heeft desalniettemin alsnog vóór ratificatie van het Verdrag van Lissabon gestemd. En nu is de VVD aanvoerder van de minderheid die het ESM wil doordrukken en heeft vóór ratificatie van het ESM gestemd.


Veel liberalen stemmen op de VVD. Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming dat zo veel mogelijk vrijheid van het individu als uitgangspunt heeft, waarbij de macht van de staat en kerk worden beperkt. Door de macht in rap tempo in toenemende mate aan de EUSSR over te dragen, is de VVD geenszins liberaal te noemen. Er is geen enkele controle, geen enkele invloed uit te oefenen door Nederlandse burgers op het Europese beleid. Miljarden euro’s stromen van rijkere EU-landen naar arme EU-landen en daar ziet Nederland geen euro van terug. De EUSSR bemoeit zich nu zelfs met de HypotheekrenteAftrek en heeft op straffe van een boete van 1,2 miljard euro Nederland verplicht om de HRA af te schaffen. Reeds tien jaar geleden had ik vernomen van de opdracht van de Europese Commissie aan Nederland, om ons pensioenstelsel aan te passen. Het was te sterk. En dat was niet eerlijk ten opzichte van andere EU-landen. Die landen zijn geenszins in staat zich op te trekken naar ons pensioenstelselniveau, waardoor de EU Nederland heeft verplicht het NL-pensioenstelsel te downgraden als meest gemakkelijke manier om op een gemiddeld Europees pensioenniveau te komen. En dat gebeurt nu. Nivelleren. De invloed van ‘sociaal’ op het sociaal-liberalisme.

“Ik ben een sociaal liberaal”, zeggen veel VVD-kamerleden. Dit wordt ook wel radicalisme genoemd (zie wiki). Anders dan het klassiek liberalisme, staat het sociaal- (of progressief-) liberalisme niet negatief tegenover overheidsbemoeienis. En dat blijkt steeds weer opnieuw. De VVD lijkt er niet te zijn voor de liberaal, niet voor het individu. De VVD is er voor het collectief. Voor het Europese collectief.

Lees meer op: Amsterdam Post