dinsdag 4 oktober 2011

Citaat van de week

“I, first, would allow the guilty bankers to pay back anything over $100 million in personal wealth, because I believe in the maximum wealth of $100 million. If they are unable to live on that, they should go to re-education camps. And if that doesn’t work, they should be beheaded.”

"Eerst zou ik de schuldige bankiers toestaan alles boven $100 miljoen privévermogen terug te betalen omdat ik geloof in een maximum vermogen van $100 miljoen. Als ze daar niet van kunnen leven, dan zouden ze naar een heropvoedingskamp moeten gaan. En als dat niet werkt, zouden ze onthoofd moeten worden."

Roseanna Barr op Breitbart tv