zondag 29 maart 2009

Koran niet woord van Allah?

Veel publiciteit was er tot nu toe niet voor. In kringen van Westerse islamogen wordt er nog nauwelijks in het openbaar over gedebatteerd. Onder academici in moslimlanden is het zwijgen totaal. Maar vier Duitse wetenschappers kwamen, verschillende soorten oude bronnen bestuderend, de afgelopen zeven jaar, tot verstrekkende conclusies over het waarheidsgehalte van de islam, die ze vastlegden in niet eenvoudig te verwerpen academische studies.

De conclusies zijn onthutsend: De figuur Mohammed heeft hoogstwaarschijnlijk niet bestaan. De islam komt niet uit Mekka en Medina. De Koran kent verschillende versies, en is op essentiële punten christelijk van aard.

Trouw journalist en Arabist Eildert Mulder en taalkundige Thomas Milo schreven een spannende geschiedenis over de recente ontdekkingen van deze Duitse wetenschappers, gebaseerd op uitvoerige gespreken met hen. Vorige week verscheen dit boek; De omstreden bronnen van de islam.


De belangrijkste wetenschappelijk onderbouwde vaststellingen die aan de orde komen in het boek De omstreden bronnen van de islam zijn de volgende:

1. Delen van de Koran zijn overgeschreven uit een christelijk lectionarium (een lithurgisch boek) uit de voor-islamitische tijd.

2. De naam Mohammed is oorspronkelijk een bijvoeglijk naamwoord bij Jezus.

3. Volgens de officiële geschiedenis van de islam ontstond het Arabische imperium uit de opkomst van de islam na de dood van Mohammed. In werkelijkheid ontstond eerst het Arabische imperium, en pas na twee eeuwen de islam.

4. De islam is geleidelijk gegroeid uit een vete tussen christenen. Onder christenen bestond een langdurige polemiek over de status van Jezus: was hij de zoon van God? Deze polemiek verscheurde het Byzantijnse rijk. Uit een van die afscheuringen ontstond de islam.

5. Er is geen bewijs dat Mohammed bestaan heeft. De moslimbiografieën over Mohammed zijn van eeuwen later en niet gebaseerd op primaire bronnen.

6. De Koran, geschreven in het Arabisch, kent veel invloeden uit het Aramees, de taal waarin delen van de bijbel in geschreven zijn. Alleen met behulp van het Aramees zijn onbegrijpelijke koranpassages op te lossen.

7. In de Koran raakte door fouten ondergesneeuwd dat er eigenlijk in staat dat Jezus is opgestaan uit de dood.

8. De stilistische verschillen in de Koran zijn zo groot dat er door verschillende groepen schrijvers aan gewerkt moet zijn.

9. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de islam in Mekka en Medina ontstaan is, zoals de islamitische overlevering luidt. Perzië ligt meer voor de hand.

10. Een belangrijk deel van de Koran is in feite een collage van uitspraken over Jezus.

Zie verder: Joost Niemöller