woensdag 25 februari 2009

Het schokkende plan van Tariq Ramadan.

Peter Louter

Bij een eerste vluchtige lezing verraste zijn boek: "Westerse moslims en de toekomst van de islam" me eigenlijk wel door zijn moderne visie. Tariq Ramadan wil de islam, waarvan de ontwikkeling vanaf de dertiende eeuw op slot zit, uit de handen van de orthodoxe bewakers halen.
Zo kan vanuit de letterlijke tekst de koran opnieuw worden gelezen vanuit een nieuwe, moderne context. Geert Wilders kan in het boek voldoende bruikbare citaten vinden om deze kabinetsperiode maandelijks een schokkende uitspraak te doen en in zijn onschuld verwijzen naar de schrijver.

Ramadan roept moslims in het Westen op om volledig burger te worden van hun land van vestiging, het slachtoffergedrag over boord te gooien en de thuiscultuur te laten varen. Moslims moeten weer trouwe koranlezers worden, zelfbewust, en door hun hoog-ethisch gedrag getuigen van de schoonheid en universitaliteit van hun geloof. De traditionele verdeling tussen het ‘huis van vrede' en het 'huis van oorlog' wordt opgeheven. Islamitisch onderwijs vindt Ramadan helemaal niks. Geen islamitisch onderwijs meer, behalve een islamitische universiteit. Een islamitische universiteit moet het toekomstige kader van de Nederlandse islam opleiden. Wetenschappen moeten vanuit een hoog-ethisch islamitisch kader worden bedreven. Van daar af begint de zaak al wat minder leuk te worden.

Lees de rest hier