woensdag 1 oktober 2008

Tancredo tegen de VN: Koffers pakken en ophoepelen!

De Republikeinse afgevaardigde Tom Tancredo heeft op 23 september 2008 een wetsvoorstel ingediend dat het hoofdkwartier van de Verenigde Naties uit de Verenigde Staten zou verwijderen. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn de regelmatige uitingen van anti-Amerikaanse en anti-joodse sentimenten vanaf het podium van de Algemene Vergadering.

“De V.N. vertroetelt wrede dictators, antisemieten, staten die terrorisme sponsoren en nucleaire wapens verspreiden – terwijl ze intussen democratische landen uitsluit van het lidmaatschap en overal ter wereld een oogje dichtknijpt wat betreft humanitaire tragedies en grove schendingen van de mensenrechten,” zei Tancredo. “De aanwezigheid van de V.N. in de Verenigde Staten is een schande voor ons land, en voor deze ineffectieve organisatie is het moment gekomen om de koffers te pakken en op te hoepelen.”

De Verenigde Naties ontvangt deze week dictators uit de hele wereld, inclusief President Mahmoud Ahmadinejad, de wrede dictator van Iran. Duizenden mensen hebben in New York City tegen zijn toespraak geprotesteerd.

Tancredo’s wetsvoorstel, de U.N. Eviction Act genoemd, zou de minister van Justitie Michael Mukasey opdracht geven beslag te leggen op de onroerende goederen van de Verenigde Naties binnen de Verenigde Staten en die op de open markt aan de hoogste bieder te verkopen. De opbrengst zou aan de schatkist ten goede komen en worden gebruikt om de staatschuld te verminderen. Het wetsvoorstel zou het voor de V.N. of haar vertegenwoordigers ook onmogelijk maken in de toekomst onroerend goed te kopen in de Verenigde Staten of de VS territories, en trekt de diplomatische privileges en immuniteit in die functionarissen en vertegenwoordigers van de V.N. op het ogenblik genieten.

“Ik weiger werkeloos toe te zien terwijl Amerikanen gedwongen worden gastheer te spelen voor islamo-fascistische dictators zoals Mahmoud Ahmadinejad, zodat ze anti-Amerikaanse retoriek kunnen spuwen op een paar straten afstand van Ground Zero,” vervolgde Tancredo

De Verenigde naties, een organisatie die bekend staat om haar bureaucratie en verzoeningsgezinde houding, is een podium geworden voor anti-Amerikaanse dictators zoals Hugo Chavez, Fidel Castro en, natuurlijk, Ahmadinejad. De organisatie is verworden tot weinig meer dan een marionet voor Chinese en Russische initiatieven op het gebied van buitenlandse politiek – het blokkeren van het lidmaatschap in de organisatie van de democratische staat Taiwan -, en verzuimt enige stappen van betekenis te ondernemen om een einde te maken aan de huidige genocide in Soedan of de ongeoorloofde nucleaire programma’s van Noord Korea en Iran.


"Als de VN er zo op gebrand is tegemoet te komen aan de eisen van schurkenstaten en dictaturen op het gebied van buitenlandse politiek, dan kan de organisatie misschien maar beter naar zo’n staat verhuizen,” besloot Tancredo. “Ik ben ervan overtuigd dat Ban Ki-Moon geen enkel probleem zal hebben een nieuwe locatie te vinden in de binnenstad van Pyongyang of Teheran.”

Bron: Persbericht