maandag 13 oktober 2008

Red de natuur - weg met de mens

Het gaat niet goed met de visstand in onze wateren. Milieubewegingen komen met hun geijkte oplossing: weg met de mens. In dit geval dus de visserij. Reservaten moeten de oplossing brengen. Maar is die visserij wel de (enige) oorzaak van het feit dat de zeeën steeds leger worden? Visserijbioloog dr. Dolf Boddeke legt uit waarom de wetenschappelijke feiten wijzen op het gebrek aan fosfaten als de oorzaak van de afnemende biodiversiteit.

Zeereservaten zullen de natuur en de visserij niet helpen - fosfaatbemesting wel

Het is natuurlijk een enorm creatieve oplossing: het inrichten van reservaten op de Noordzee. Plekken waar niemand meer mag komen, vooral de visserman niet want die is immers de belangrijkste oorzaak voor het feit dat de Noordzee qua biodiversiteit steeds minder interessant wordt. Verban de vissers en de natuur zal zich herstellen, zo kraaien de vogelaars.

Vergeet het maar, zegt visserijbioloog dr. Dolf Boddeke. De zee is geen biologische woestijn geworden door de visserij maar door een overmaat aan milieumaatregelen. De voedingsbalans in het water is verstoord en alleen extra fosfaat kan de rijkdom weer terugbrengen. Wetenschappelijk is dat onomstreden, maar de politiek offert liever een bedrijfstak op dan de milieubeweging voor het hoofd te stoten. Op verzoek van de Groene Rekenkamer zette Boddeke de feiten op een rijtje.


Lees de rest De Groene Rekenkamer