zaterdag 25 oktober 2008

Een zwarte keizer zonder kleren

Vrouwen vallen flauw tijdens zijn toespraken. De media prijzen hem en masse de hemel in en doen hun uiterste best elk smetje op zijn blazoen weg te moffelen. Het heeft er alle schijn van dat Barack Hussein Obama de eerste zwarte president van Amerika gaat worden. En dat ondanks zijn vele foute vrienden en collega's, zijn socialistische overtuigingen, zijn islamitische achtergrond, zijn gebrek aan vaderlandsliefde, zijn gewoonte elk publiek naar de mond te praten en zijn gebrek aan concrete prestaties. Wat is de reden dat deze man, die als academicus geen enkele wetenschappelijke publicatie op zijn naam kreeg, die als senator 130 keer "present" stemde, en ook als "community organizer" geen blijvende verbetering heeft achtergelaten, nu vereerd wordt als een Messias die "hope" en "change" zal brengen en Amerika zal gaan redden? Ali Sina trekt huiveringwekkende parallelen met andere charismatische leiders uit de geschiedenis, die hun volk zover kregen hen blindelings te volgen. Met alle gevolgen van dien.

Een hele lange lap tekst, mét links en in het Engels, die echter zeer aanzet tot nadenken.

Understanding Obama: The Making of a Fuehrer