donderdag 25 september 2008

Met vlag en wimpel gezakt

Premier Balkenende onderhandelde destijds namens Nederland op de EU-top in Lissabon over de nieuwe Europese Grondwet/Verdrag van Lissabon en was bijzonder tevreden over de door hem behaalde resultaten. Jubelend kwam hij het Nederlandse volk vertellen dat "er recht is gedaan aan de zorgen die in Nederland leven”.

Dat de gemiddelde Nederlander niet zat te wachten op een Europese superstaat, maar op heel veel terreinen gewoon in zijn eigen land op zijn eigen manier zijn eigen boontjes wil doppen had Balkenende wel door. Gelukkig had hij daar ook meteen een oplossing voor en onder druk van Nederland was er al spoedig geen sprake meer van een Europese vlag of volkslied. Hoera, hoera. De symbolen waren afgeschaft, dus er was niets meer aan de hand. De Nederlandse burger kon rustig gaan slapen, Den Haag waakte over onze belangen.

Tegenstanders van de Europese Grondwet/het Verdrag van Lissabon hebben wel vaker gewaarschuwd dat de voorlopig gestrande Grondwet/Verdrag achter de schermen bij stukjes en beetjes zal worden ingevoerd. De herinvoering van de “nationale” symbolen van de EU is een mooi voorbeeld van deze tactiek. Het Comité van Constitutionele Zaken van het Europese Parlement heeft net beslist om de “nationale” symbolen van de EU in ere te herstellen. Volgens Daniel Hannan wordt er zelfs een nog prominentere plaats voor ze ingeruimd dan eerst. Elke keer dat de president van de EU in het Parlement verschijnt, zal nu het “nationale volkslied” klinken, terwijl alle parlementsledenleden in de houding staan.

Sneu voor Jan Peter dat zijn grote coup van Lissabon met één klap teniet is gedaan? Bij veel mensen zou de eerste gedachte echter wel eens kunnen zijn: “O, zie je wel, afgesproken werk. Hebben ze toch hun zin.” In ieder geval blijkt weer eens dat zelfs wat betreft een uiterlijkheid als dit Den Haag niet waakt voor onze belangen. De Nederlandse burger zal er goed aan doen zelf wakker te blijven.

Zie ook: My plan to sabotage the EU national anthem