maandag 29 september 2008

De vrijheid van het woord moet worden hersteld

Bat Ye'or (68) is historica. Ze werd geboren in een Franstalig milieu in Egypte, maar in 1957 uitgezet. In 1983 muntte zij het begrip dhimmitude, een benaming voor de houding van verinnerlijkte onderwerping aan de islamitische superioriteit die van een dhimmi (een jood of christen die het oppergezag van de islam erkent) wordt verwacht, zoals arabist Hans Jansen schreef in het voorwoord van haar boek Eurabië (Meulenhoff, 2007). Bat Ye'or zegt dat Europa zich overgeeft aan de islam. Eind juni was de Britse te gast bij de Vlaamse conservatieve denktank Pro Flandria, waar zij haar ideeën toelichtte. Bat Ye'or is een nom de plume. Haar echte naam is Gisèle Orebi-Littman. Bij deze een interview met haar via !Uitkijk.