zondag 20 juli 2008

Tip voor de volgende verkiezingen

Wie wil dat u doorwerkt tot uw 70ste levensjaar?

Minister Donner. CDA

Geef uw oordeel over dit a-sociale plan volgende keer in het stemhokje!