maandag 9 juni 2008

Pakistan tegen EU: beperk de vrijheid van meningsuiting, want anders…

Pakistan gaat de landen van de Europese Unie vragen de wetten betreffende vrijheid van meningsuiting aan te passen om “beledigende incidenten zoals het drukken van de godslasterlijke karikaturen van de profeet Mohammed en de productie van een tegen de islam gerichte film door een Nederlandse wetgever, te voorkomen.” Dit “verzoek” gaat natuurlijk vergezeld van de gebruikelijke hints dat er wel eens ongelukken zouden kunnen gebeuren als aan deze vrome wensen niet wordt voldaan. Tja, die gewelddadige menigtes op straat zijn natuurlijk moeilijk onder controle te houden, nietwaar?

Bronnen binnen het Pakistaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken deelden de Daily Times op zaterdag mee:

… dat een delegatie van zes hoge functionarissen van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Justitie zondag (9 juni) uit Islamabad zal vertrekken naar het hoofdkwartier van de EU in Brussel, België om de leiders van de EU in te lichten over de reactie op de godslasterlijke campagne in naam van de vrijheid van meningsuiting.

Volgens de bronnen zal de delegatie, onder leiding van een secretaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de leiders van de EU-landen ontmoeten in een poging hen te overtuigen dat de recente aanslag op de Deense ambassade in Pakistan een reactie zou kunnen zijn op de godslasterlijke campagne.

Ze zeiden ook dat de delegatie de EU zal vertellen dat als zulke acties tegen de islam niet onder controle worden gebracht, meer aanvallen op de diplomatieke missies van de EU-landen in het buitenland niet kunnen worden uitgesloten.

Bronnen zeiden dat de delegatie tijdens de vergaderingen met de EU-leiders ook discussies zal voeren over interreligieuze harmonie.

Maar eens zien in hoeverre onze “leiders” weer bereid zijn onze vrijheden te vergooien om de mullah’s, ayatollah’s en imams tevreden te stellen. Peace in our time, oftewel: Après nous le déluge.

Pakistan to ask EU to amend laws on freedom of expression