dinsdag 27 mei 2008

Het opwarmen van de aarde is gestopt.

Roger Helmer, plenaire vergadering, woensdag 21 mei 2008:

Meneer de president,

Voor één keer kom ik eens met goed nieuws naar het Huis. Het opwarmen van de aarde is gestopt. 1998 was het warmste jaar sinds mensenheugenis. De afgelopen tien jaar is de gemiddelde temperatuur gelijk gebleven of gedaald. De recente bescheiden opwarming is te vergelijken met wat er gebeurde in de warme periode tijdens de Middeleeuwen, en daarvoor in het hoogtepunt van de Romeinse tijd en het Holoceen. De temperaturen van vandaag liggen onder de maxima van de laatste 2000 jaar.

De twijfels over de rol van CO2 nemen verder toe. Sinds 1850 sluiten de gemiddelde temperaturen goed aan op de zonnecycli, maar zeer slecht op de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het patroon van de opwarming, zowel geografisch als over tijd, verschilt totaal van wat er aan de hand van klimaatmodellen wordt voorspeld.

Het broeikasmodel voorspelt een maximale opwarming van de hoge atmosfeer. Observaties tonen echter aan dat het kleine beetje opwarming dat we zien vooral plaats vindt aan de oppervlakte, en gedeeltelijk het gevolg is van het stedelijk hitte-eilandeffect . Het broeikaseffect van CO2 is logaritmisch, een wet van afnemende meeropbrengst. In broeikastermen, de atmosfeer is al verzadigd met CO2 en meer emissies zullen zeer weinig effect hebben.

De zeespiegel stijgt niet sneller dan hij altijd al heeft gedaan – ongeveer vijftien tot 20 centimeter per eeuw. Wereldwijd gezien zijn de ijskappen grotendeels constant gebleven. Catastrofaal slecht weer komt niet vaker voor dan vroeger. Het uitsterven van soorten wordt niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar door het verlies van hun leefgebied, vooral door de zucht naar biobrandstoffen. Recente onderzoeken tonen aan dat het prima gaat met de ijsbeer. De klimaathysterie raakt steeds verder verwijderd van de realiteit. We moeten ons beleid heroverwegen voor we nog meer schade aanrichten.

Dank u.

Bron: In Flanders Fields