woensdag 20 juli 2016

Het uitroeien van de ‘ongelovige.’


KORAN

6.6. Zien zij niet hoeveel generaties Wij hebben uitgeroeid? Vanwege hun zonden stuurden wij regenwolken die rivieren onder hen deed vloeien. Zo vernietigde wij hen.

6.47. Als de straf van Allah tot u komt, zal niemand anders dan het foute volk worden gedood.

7.4. Hoeveel steden hebben Wij verwoest [vanwege niet geloven in Allah]! Onze straf overviel hen gedurende de nacht of tijdens de middagslaap.

19.98. En hoeveel volkeren hebben wij wel niet uitgeroeid? Kunt gij een enkeling hunner nog zien of horen?

21.11. Vele steden vol van ongeloof hebben Wij vernietigd en na hen hebben Wij een ander volk voortgebracht!

Lees meer>>>