zondag 14 februari 2016

Kruitvat Syrië

[Aan de lezer: De inhoud van dit artikel vertoont veel overeenkomsten met de analyse van Fubar. De reden is, dat ze alle twee ongeveer tegelijkertijd onafhankelijk van elkaar werden geschreven. Het kan geschieden en is een teken, dat waarnemers onafhankelijk van elkaar tot dezelfde kunnen conclusies komen. – DG]

Ondanks de nietszeggende overeenkomsten in München gaat de strijd in Syrië onverminderd door en nadert een beslissend moment: de herovering van Aleppo, eens de welvarende 2e hoofdstad van Syrië.

syr001 

Nu Assad op het punt staat om met behulp van Russische luchtmacht en Iraanse grondtroepen Aleppo te bevrijden van de ‘gematigde’ moordenaars- en huurlingenbendes en daarmee de bevoorradingslijn vanuit Turkije af te snijden, betekent dit het einde van de gewapende opstand tegen zijn regime en het begin van de verdrijving van ISIS uit Syrië. Als Assad het Westelijk deel van Syrië weer in handen heeft, is het nog maar een kwestie van schoonvegen.

Lees verder>>>