woensdag 7 oktober 2015

Citaat van de week

We weten door pijnlijke ervaring dat vrijheid nooit vrijwillig wordt opgegeven door de onderdrukker, ze moet worden geëist door de onderdrukten.

"We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed."

Dominee Martin Luther King

Bron: Brief vanuit Birmingham Jail, 16 april 1963