zondag 27 september 2015

EIGEN VOLK LAATST: 1000 extra woningen voor vluchtelingen in Amsterdam

Het is verbazingwekkend hoe de woningen blijkbaar als paddestoelen de grond uit schieten als ze nodig zijn voor buitenlanders. De wachtlijsten zijn voor de Nederlandse belastingbetaler...

AMSTERDAM - Woningcorporaties Rochdale en Eigen Haard gaan ongeveer duizend extra tijdelijke woningen ter beschikking stellen aan de opvang van vluchtelingen met een verblijfstatus.

Volgens AT5 komen er niet alleen ex-vluchtelingen in de tijdelijke woningen te wonen, maar ook 'gewone' jongeren. Het is de bedoeling om ex-vluchtelingen op die manier te mengen met andere Amsterdammers.
Al eerder maakte woningcorporatie De Key bekend dat het 500 woningen ter beschikking stelt.
 Bron: De Telegraaf