donderdag 12 januari 2012

Met een dikke vinger naar haar "onverdraagzame" onderdanen

Heeft ons staatshoofd wel respect voor de islam, maar niet voor haar eigen volk?
“Een wanstaltige vertoning.”

“Scheiding van kerk en staat, wat heeft ze in een moskee te zoeken?"

“Zo legitimeert ze de onderdrukking van de vrouw in de islam.”
Zomaar een paar reacties op de beelden van onze koningin en kroonprinses in de Sjeik Zayed bin Sultan Al Nahayan moskee, volledig ingepakt in islamitische kledij, de majesteit zelfs ostentatief met handschoenen aan, terwijl de lokale dames met blote handen rondliepen. Wat de bedoeling van deze poppenkast ook is geweest, dat de koningin zich in de ogen van velen weer eens tegen haar eigen volk heeft gekeerd, blijkt wel uit bovenstaande reacties.

Natuurlijk zijn er ook Nederlanders die het allemaal maar een storm in een glas water vinden:

“'s Lands wijs, 's lands eer.”

“Je gaat toch ook niet in korte broek en naveltruitje een kathedraal binnen!”

“In een synagoge moet een man ook een keppeltje op.”

“De koningin toont juist respect voor lokale gebruiken, zo hoort het ook.”
Het dragen van een hoofddoek is geen lokaal gebruik, maar een religieuze plicht voor elke islamitische vrouw. Zelfs dan zou er nog best iets voor te zeggen zijn om uit beleefdheid tegenover de gastheer het hoofd in de moskee dan maar te bedekken, als de islam een religie was als ieder andere. Eén blik op heden en verleden leert ons dat dit niet zo is.

De islam is een veroveringsideologie die pas tevreden zal zijn als alle niet-moslims zijn bekeerd, onderworpen of gedood. Zie soera's 8:39, 9:5, en 9:29

Dat dit geen loze kreten zijn blijkt zowel uit de geschiedenis, als uit het heden. De jihad, gestart door de stichter van de islam, Mohammed, heeft in de afgelopen 1400 jaar grofweg 270 miljoen slachtoffers geëist. Nog dagelijks wordt er door vele moslims keihard aan gewerkt om dit aantal nog verder op te krikken; alleen al sinds de aanslag op het WTC zijn er, over de hele wereld verspreid, 18260 dodelijke terreuraanslagen geweest.


Vrouwen worden onderdrukt.

Niet-moslims worden in veel moslimlanden onderdrukt, getreiterd en gedood. Overal ter wereld waar een islamitisch gebied (Dar al Islam: land van de vrede) grenst aan een niet-islamitisch gebied (Dar al Harb: land van de oorlog) zien we de “bloedige grenzen van de islam”, zoals Churchill het zo treffend uitdrukte.

Een weldenkend mens zou zomaar kunnen concluderen dat een dergelijke “religie” geen enkel respect verdient.

In de afgelopen vijftig jaar, waarin het aantal moslims in ons land razendsnel is toegenomen, drukt de islam steeds sterker zijn sporen op onze maatschappij. In onze prachtwijken, bruggenhoofden van de sharia, worden de nog aanwezige autochtone vrouwen bespuugd en voor hoer uitgemaakt. Moslima’s ontkomen aan deze behandeling door een hoofddoek te dragen, want:

Koran 33:59. O profeet! Zeg aan uw vrouwen en uw dochters en de vrouwen der gelovigen dat zij een gedeelte van haar omslagdoeken over haar (hoofd) laten hangen. Dit is beter, opdat zij mogen worden onderscheiden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Onze moeder des vaderlands deert dat allemaal totaal niet. Arrogant en niet van zins zich iets aan te trekken van wat haar onderdanen ervan denken, kuiert ze ingepakt en wel door een gebouw waar wekelijks de met haat tegen de niet-moslim doordrenkte verzen van de koran worden gepreekt, haar hoed, haar handelsmerk en substituut kroon, die ze zeker bij staatsbezoeken altijd op heeft, onderdanig bedekt met een hoofddoek. Daar gaat het staatshoofd van het koninkrijk der Nederlanden. Is het een wonder dat een groot deel van “haar volk” zich geërgerd afvraagt wat ons staatshoofd eigenlijk bezielt om zich zo islamofiel op te stellen?

Het is niet de eerste keer dat de koningin blijk geeft geen bal te begrijpen van de afkeer van vele Nederlanders van deze totalitaire veroveringsideologie met een religieus sausje. Wie herinnert zich niet dat haar prioriteit na de moord op Theo van Gogh niet bij de ouders van de afgeslachte schrijver en zijn zoontje lag, maar bij het geruststellen van de geloofsgenoten van de dader dat hen niets zou overkomen?

Om nog maar te zwijgen van de bestraffende kersttoespraakjes waarin ze haar onderdanen, die in steeds grotere getale de gevolgen van de islamisering aan den lijve ondervinden, regelmatig verwijtend toespreekt over hun gebrek aan verdraagzaamheid tegenover hun medeburgers...

Volgens De Telegraaf houdt de koningin bij alweer een bezoek aan een moskee, deze keer in Oman, ook vandaag haar hoofd bedekt. Afshin Ellian noemde het bezoek aan de moskee in Abu Dhabi al een provocatie. Na alle ophef kun je dit tweede moskeebezoek gerust een klap in het gezicht noemen van iedereen die zich, zeker in eigen land, niet wenst te onderwerpen aan de mores van een karavaanrover uit de zevende eeuw.

Misschien wordt het langzaamaan tijd om een nieuw volk te gaan zoeken, Bea?

Update: Koningin: uitspraak PVV over hoofddoek onzin

De Telegraaf: "Het dragen van de hoofdbedekking had de vorstin geen probleem gevonden, ze toonde ermee aan eerbied te hebben voor de religie van het gastland. Dat had ze graag gedaan."

Het is maar waar je respect voor wilt hebben...