woensdag 1 juni 2011

Afsluitende speech Geert Wilders bij rechtbank Amsterdam 01 juni 2011

Meneer de Voorzitter, leden van de rechtbank,

Ik sta hier vanwege mijn woorden. Ik sta hier omdat ik sprak. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Velen hebben gezien en gezwegen, maar niet Pim Fortuyn, niet Theo Van Gogh, niet ik.

Ik moet spreken. Want Nederland wordt bedreigd door de islam. De islam is, zoals ik al vele malen heb beargumenteerd, vooral een ideologie. Die ideologie is er een van haat, van vernietiging, van verovering. De islam – is mijn stellige overtuiging – bedreigt de Westerse normen en waarden, de vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mannen en vrouwen, van hetero’s en homo’s, van gelovigen en ongelovigen.

Over de hele wereld zien we hoe vrijheid op de vlucht is voor de islam. Dag na dag zien we onze vrijheid verminderen.

De islam staat haaks op vrijheid. Gerenommeerde islamkenners over de hele wereld zijn dat met mij eens. Mijn getuigen-deskundigen onderschrijven mijn zienswijze. Er zijn nog meer islam-deskundigen die ik van uw rechtbank niet mocht oproepen. Zij onderschrijven allen mijn zienswijze, mijn uitlatingen, zij tonen aan dat ik de waarheid spreek. Die waarheid staat vandaag terecht.

Lees meer