woensdag 22 december 2010

Voorkomen niet beter dan genezen volgens AIVD en NCTb?

George W Bush : We fight them over there so we don't have to fight them over here.Volgens De Telegraaf:
De extremistische groepering Sharia4Holland roept moslims op ten strijde te trekken om van Nederland een islamitische staat te maken. De AIVD en NCTb vinden het te vroeg om in te grijpen, maar houden 'de vinger aan de pols'.
en:
Op internet profileert Shariah4Holland zich als een ’groep jongeren uit Nederland’ die bereid is ’te vechten voor de wetgeving van Allah’. Ook schrijven ze pas te stoppen ’tot de dood ons zal inhalen of de vlag van shariah zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag’.
Geef ze vooral de ruimte. We vechten daar niet meer, blijkbaar vinden de AIVD en NCTb het prima als we straks hier moeten vechten. Toch?

Update:

PVV: geen Sharia4holland in Nederland!

Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de organisatie sharia4holland.
1.)
Bent u bekend met het artikel 'Sharia in Nederland'*?

2.)
In hoeverre deelt u onze visie dat een organisatie die zich tegen de democratie keert en moslims oproept om ten strijde te trekken om van Nederland een islamitische staat te maken en de sharia in te voeren, een gevaar voor de samenleving en democratische rechtsorde vormt?

3.)
Wat is de reden voor de bagatelliserende houding van met name de NCTb en deelt u onze mening dat dit een politiek-correcte wanvertoning is die door u gecorrigeerd dient te worden?

4.)
Deelt u onze opvatting dat deze organisatie opgerold en verboden moet worden en dat de organisatie en haar leden zoveel mogelijk ons land dienen te verlaten en dat in Nederland geen plaats is voor het abjecte barbaarse rechtssysteem genaamd sharia? Zo neen, waarom niet?

* Telegraaf, 22 december 2010

Gelukkig, er is in ieder geval één partij waar het nuchtere gezonde verstand nog de overhand heeft.