maandag 4 oktober 2010

Kritiek religiewetenschappers weerlegd


ERDEBE - 04 OKTOBER 2010

De uitspraak van PVV-voorman Geert Wilders ‘er bestaat geen gematigde islam’, is onjuist, onwaar en een poging om een hele bevolkingsgroep aan de hand van haar religieuze identiteit te bestempelen als extremistisch.


Dat schrijven negen religiewetenschappers en rechtsgeleerden in een open brief. De brief is gericht aan betrokkenen van het proces tegen Wilders, dat maandag 4 oktober begint.

Deze conclusie is letterlijk verwoord in fact sheet 2 van Jan Michiel Otto en Gerard Wiegers. Ter onderbouwing voeren de wetenschappers drie soorten argumenten aan:

godsdienstwetenschappelijke,
rechtsvergelijkende en
empirische.
Godsdienstwetenschappelijke

Gemengde elementen

In de bronnen en praktijken van de Islam treft men zowel gematigde en vredelievende elementen als extremistische en militante elementen aan.

Mmm…..op zich een waarheid als een koe. En de meeste, zo niet alle van die extremistische en militante elementen zijn tegenstrijdig met de gematigde en vredelievende elementen.

Het punt is echter dat vers 2:106 een duidelijke prioriteitenvolgorde voorschrijft.

2:106. Whatever a Verse (revelation) do We {Allah} abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?

Daarin staat dat allah alles kan. Zelfs van gedachten veranderen en een vers vervangen. En als er een vers in tegenspraak is met een eerder vers, dan geld het laatst geopenbaarde vers. Nou, laten we eens kijken wat het laatst geopenbaarde vers is:

9:5. Then when the Sacred Months (the 1st, 7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikun {unbelievers} wherever you find them, and capture them and besiege them, and prepare for them each and every ambush. But if they repent and perform As-Salat (Iqamat-as-Salat {the Islamic ritual prayers}), and give Zakat {alms}, then leave their way free. Verily, Allah is Oft-Forgiving, Most Merciful.

En daarmee kunnen al die zogenaamde vreedzame versjes, dus zo de prullenbak. Ze blijven natuurlijk wel nuttig om de ongelovigen mee in het ootje te nemen!

Zie verder: Archief Het Vrije Volk